پایان نامه ارتباط مدت ازدواج با رضايتمندي زناشويي


عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

نظریه یونگ:

از نظر یونگ روان ما دو جنسیتی[۱] است و متشکل از دو جزء مردانه و زنانه می باشد، به این ترتیب هر مرد یا زنی با ساختار روانی پابه دنیا می نهد که در تمامیت خود هر دو بعد تشدید یافته است. یعنی در طبیعت، دو جنبه و دو توانائی توأم با یکدیگر (عمادیان،۱۳۷۹)یا روان به طور پیوسته به دو جنبه مکمل هم تقسیم می شود و این دو جنبه مکمل به صورت حلقه مؤنث و مذکر می باشد.گروهی از خصلت ها را به عنوان خصلت های مردانه و گروهی دیگر را به عنوان خصلت های زنانه شناسائی می کنند(یونگ،۱۹۹۷).

یونگ معتقد است که روان و گرایش انسان به وابستگی و هنر ورزی نوعی خصلت زنانه است که از بعد زنانه آن نشأت گرفته است و بر عکس گرایش افراد به اعاده قدرت و موفقیت های سلطه جویانه و حراست از حریم را نشأت گرفته از بعدی می داند که بعد مردانه محسوب می شود و هر بعد روان را رشد و پرورش
می دهد(عمادیان،۱۳۷۷).

از نظر یونگ هیچ بعدی از روان آدمی نخواهد توانست حیات سالمی را در پیش گیرد مگر با بعد متضاد و مکمل خود  متوازن گردد. اگر ذهنیت مردانه سعی کند بدون «نیمه دیگر» خود زندگی کند ناچار نامتوازن و بیمار و سر آخر مخوف و هولناک خواهد شد. قدرت بدون عشق به تباهی منتهی می شود همانگونه که عاطفه[۲] بدون قدرت مردانه مبدل به احساسات گرائی خواهد شد(شاملو،۱۳۶۷).

[۱]– Hermaphroditism

[۲]-affect

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۲٫آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۳٫آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

۴ . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

  1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
  2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

۷ .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید