پایان نامه ارتباط فرهنگ سازمانی با انجام ارزشیابی صحیح


)سطوح فرهنگ ازنظر ادگارد شاین[۱](۱۳۸۳)

فرهنگ بعنوان ارزشهاي مشترك: ارزشها عبارت از ادراك مشترك از امور مطلوب هستند انعكاسهاي از فرضهاي اصلي فرهنگ بوده، در سطح تجربه و تحليل پايين تر ، يعني پايين تر از فرضهاي ضمني قرار دارند ارزشها غالبا تعيين مي كنند كه اعضاء چه كار بايد بكنند چه كار نبايد بكنند تا سازمان موفق باشند. فرهنگ بعنوان هنجارهاي مشترك: درست در مقابل مفهوم ذهني فرهنگ بعنوان مجموعه اي از فرضهاي ضمني ، يا حتي ارزشهاي مشترك يك ديدگاه عيني تر از فرهنگ بااستفاده از هنجارهاي رفتاري بعنوان عناصر اساسي فرهنگ ظاهر مي شوند هنجارها معمولاً انتظارات غير رسمي  و نوشته نشده اي هستند كه درست در  سطح،             قبل تجربه رخ مي دهند هنجارها مستقيماً در رفتار تاثير مي كنند آنها خيلي قابل مشاهده تر از ارزشها يا فرضهاي ضمني هستند در نتيجه براي كمك به درك مردم از جنبه هاي فرهنگي زندگي سازماني ابزار عيني تري فراهم مي كنند هنجارها همچنين به وسيله تشريفاتي كه مثالهاي قابل رويت و موثر از اهداف اصلي سازمان تهيه مي كنند به افراد شركت كننده در آن انتقال مي يابند . (هوي میسکل[۲]،۱۳۸۵ :۴۵۷)

ادگارشاين در كتاب فرهنگ سازماني خود فرهنگ را در لايه هاي مختلف تقسيم و با فلش هاي رفت و برگشت اين تعامل را در قالب مدل زير معرفي مي كند.

۴shein

۱ Hovi miscel

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید