پایان نامه ارتباط شیوه های فرزند پروری با ویژگی های شخصیت در دوره نوجوانی


۲-۱-۳-۲ شیوه­های فرزندپروری سیرز، مک کوبی، لوین[۱]

تحقیقاتی که گروهی از محققین از جمله سیرز، مک کوبی و لوین (۱۹۷۵) با استفاده از روش­های مختلف روی والدین انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که دو بعد از رفتار والدین از اهمیت اساسی برخوردار است: «پذیرش در برابر طرد و سختگیری در برابر سهل گیری». این دو روش در زیر بیان شده­اند.

پذیرش در برابر طرد، میزان توجه و علاقه­ای است که والدین به فرزندان خود ابراز می­کنند. والدین پذیرا، از بودن کودکشان لذت می­برند و نسبت به آن­ها از خود عاطفه، تأیید و گرمی نشان می­دهند. والدین پذیرنده اجرای قوانین و مقررات را به وسیله تشویق به کودکانشان می­آموزند و کمتر از تنبیه بدنی استفاده می­کنند. والدینی که طرد کننده هستند، از بودن با فرزندانشان لذت نبرده و با آن­ها با سردی برخورد می­کنند و در زمینه نیاز­های فرزندانشان از خود حساسیتی نشان نمی­دهند.

سخت­گیری در برابر سهل­گیری، به آن میزان از خود مختاری و آزادی اطلاق می­شود که والدین به کودکنشان می­دهند. این پدر و مادر، به آزاد گذاشتن معتقد هستند و به کودک جهت انجام کارهایش اجازه تصمیم­گیری می­دهند. اینگونه والدین برای نظم و ترتیب، قواعد انضباطی اندکی وضع می­کنند.

برعکس، والدینی که سختگیر هستند به قواعد و معیار­هایی که خود به آن­ها معتقدند، به کودکانشان تحمیل می­کنند و مایلند نظارت مستقیمی بر فرزندانشان داشته باشند و البته چنین والدینی توقع عملکرد تحصیلی بالا از فرزندانشان دارند.

[۱] – Siars, maccoby &Lvin

متن کامل پایان نامه