پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با روان آزرده خویی


عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۲-۷- مدلهاي مبتني بر تحليل عوامل

مانند بسياري از رشته‌هاي علمي، تحقيق در مورد صفات شخصيت با الگويي توافقي در مورد موضوعات آن نيازمند است. در اين صورت، محققان مي‌توانند قلمرو ويژه اي از صفات را به جاي هزاران صفت مجزا، که از انسان فردي منحصر به فرد ساخته است، مطالعه کنند (ابراهیم زاده، ۱۳۸۷).

در طي چهل سال گذشته، بسياري از مفاهيم شخصيت و تعدادي از پرسشنامه هايي که براي اندازه گيري آن ها تعبيه شده بود، بدون منتهي شدن به يک شناخت، گسترش يافت. محققين و روانشناسان کاربردي شخصيت، با مجموعه گيج کننده اي از ابزار‌هاي اندازه گيري صفات روبه رو هستند و نمي دانند که کدام را انتخاب کنند. تنها در زبان انگليسي، حدود ۵۰۰۰ هزار کلمه براي توصيف صفات شخصيت وجود دارد. پيدا کردن راهي براي تنظيم همه اين صفات متفاوت در ساختاري منسجم، مهمترين هم محققان در بين سالهاي ۹۰-۱۹۸۰ بوده است (پروين و جان، ۲۰۰۲، ترجمه ي جوادي و کديور، ۱۳۸۱).

در طول ساليان مناظره‌هاي شديدي بين محققاني چون آیسنک [۱] و کتل و ديگران برسر تعداد و ماهيت ابعاد اساسي شخصيت وجود داشته است ولي اين قلمرو همچنان تجزيه، چند پاره و بهم ريخته باقي مانده است. از سالهاي ۱۹۸۰ به بعد پيشرفت تدريجي در کيفيت و پيچيدگي روشها به ويژه در تحليل عاملي به وجود آمده و زمينه اي براي اتفاق نظر به دست داده است (نظری، ۱۳۸۵).

۱٫Eysenck

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
  2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
  3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
  4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
  5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
  6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند