پایان نامه ارتباط رضايت مندي زناشويي با تعهد


عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع :

الف- یافته های پژوهشی داخلی :

پژوهشی با عنوان بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت

جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی زوجین جوان (کمتر از ۱۰ سال ازدواج) و میانسال (بین ۱۰ تا ۲۰ سال ازدواج) شهرستان بیرجند هستند که از میان جامعه ی مذکور تعداد ۶۶ زوج جوان و میان سال و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج به صورت زیر می باشد:

۱) در میان زوجین جوان و میانسال تنها به لحاظ شهوت و تعهد تفاوت معنا داری وجود دارد.

۲) در زوجین جوان مولفه  شهوت و در زوجین میانسال مولفه تعهد از سایر مولفه ها بالاتر و بارزتر
می باشند. این یافته ها ضمن آنکه با نتایج تحقیقات فیهر (۱۹۸۸)، فیهر و راسل (۱۹۹۱) و روسبولت و همکاران (۱۹۹۳)، همسو است. تلویحی مشاوره ای نیز به دنبال دارد و آن اینکه به لحاظ اهمیت و نقش مسائل جنسی (شهوت) در زوجین جوان، لازم است که در آموزش های قبل از ازدواج زوجین بر سایر مولفه های روابط عاشقانه نظیر تعهد و صمیمیت نیز تأکید گردد. ضمن آن که آموزش شیوه های صحیح ارتباطات جنسی و کسب لذت از روابط جنسی به زوجین جوان توصیه می شود.

۳) با افزایش سطح سواد زوجین و تخصصی شدن طبقه شغلی آنها، بر میزان صمیمیت و تعهدشان افزوده شده . از میزان تأکیدشان بر مسائل جنسی و شهوانی در روابط عاشقانه کاسته می شود. این الگوی پیش بینی در مورد متغیر مدت ازدواج نیز صادق است. براساس این یافته چنین به نظر می رسد که زوجین باسواد و برخوردار از مشاغل فنی – تخصصی و وابسته به سطوح بالای هرم شغلی، به ازدواج صرفاً به عنوان یک نیاز برای تشفی غریزه جنسی نمی نگرند بلکه اهداف دیگری نظیر صمیمیت و تعهد را نیز در ازدواج جستجو می نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۲٫آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۳٫آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

۴ . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

  1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
  2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

۷ .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی