پایان نامه ارتباط بین انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری کار بر حسب هزینه ها

ارسال شده در سایت پایان نامه

مدل تحقیق:

متغیرهای مستقل
انحصاری بودن یا رقابتی بودن صنعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش این تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی و همبستگی می باشد

۸) جامعه آماری و حجم آن: جامعه آماری این تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند.

۹) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری):

صنایع انتخابی در این تحقیق شامل صنایع دارویی، غذایی، سیمان، قند و شکر، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک میباشند. در واقع صنایعی انتخاب می شوند که شرکتهای زیر مجموعه آنها فعالیتهای همگن داشته باشند.

۱۰) روش گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱۱) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسن استفاده می شود و سپس از مدل های رگرسیون زیر استفاده می شود:

EVA= ارزش افزوده اقتصادی

LEP= بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی

CFP= بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها

CFAP= بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت

۱۲)متغیرها و واژه های کلیدی:

ارزش افزوده اقتصادی:

بهره وری:

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی:

بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها:

بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت:

مفهوم بهره وری

به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نیست برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می شود و به بررسی رابطه بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر بیان می شود:

داده/ ستانده= بهره وری

بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی      LEP              VA:EP

بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها        CFP             VA:TA

بهره ویر سرمایه بر حسب داراییهای ثابت        CFAP           VA:TFA

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر...
دانلود پایان نامه رابطه معنی دارمیان حفظ دانش و نوآوری سازمانی
پایان نامه بررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی
پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با کمال گرایی
پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی