پایان نامه ارتباط ابعاد هوش اخلاقی با همدلی


فصل دوم

 

مبانی نظری و تحقیقات پیشین

 

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیرهای پژوهش پرداخته می شود و سپس نتایج تحقیقات مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش ارائه خواهد گردید.

۲-۱- مبانی نظری

 

۲-۱-۱-کیفیت زندگی

نخستین پژوهش‌ها در زمینه کیفیت زندگی به کمپل، کانورس و راجرز[۱] (۱۹۷۶) و اندروز و وایتی[۲] (۱۹۷۶) بر می‌گردد. کمپل و همکاران (۱۹۷۶)، کیفیت زندگی را رضایت از زندگی در حیطه‌های خاصی  می‌دانستند. از نظر آنها، مولفه های کیفیت زندگی عبارت بودند از حیطه های کار، مسکن، سلامتی، دوستی، ازدواج، زندگی خانوادگی، سطح تحصیلات و پس انداز (کمپل و همکاران، ۱۹۷۶). اندروز و وایتی (۱۹۷۶)، نیز ۷ حیطه را در کیفیت زندگی مطرح کردند:

  • عوامل شخصی: شامل خودکارآمدی، میزان اوقات فراغت، سلامتی و فعالیت های جسمانی
  • خانواده: شامل ازدواج، فعالیت های مربوط به خانه و اقوام نزدیک
  • ارتباطات با دیگران: شامل رفتار های عادلانه با دیگران، پذیرش تحسین، صداقت و صمیمیت در ارتباط با دیگران
  • اقتصاد: شامل درآمد، مسکن، آپارتمان، شغل و هزینه های زندگی
  • منطقه زندگی: شامل امنیت و ایمنی در برابر سرقت، ارتباطات، همسایگان و آب و هوا و……
  • جامعه بزرگتر: شامل هنجارهای جامعه، رسانه ها و …..
  • سایر موارد: شامل اعتقادات مذهبی، فضایل و روش های زندگی.

از دهه ۱۹۷۰ به بعد اغلب پژوهش‌ها، کیفیت زندگی را بر اساس نیازهای انسان طبقه‌بندی کرده‌اند، از جمله کار، اوقات فراغت، سلامتی، وضعیت مالی، ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، محیط فیزیکی و اجتماعی و خودشکوفایی. نیر، اسمیت، رایس و هانت[۳] (۱۹۸۳) و هارت[۴] (۱۹۹۹)، کیفیت زندگی را به دو طبقه کاری و غیرکاری تقسیم کرده‌اند. کیفیت زندگی کاری، به مسائل شغلی و کیفیت زندگی غیرکاری، به دامنه‌ای از مواردی چون ازدواج، روابط فامیلی، سلامتی، زندگی خانوادگی، همسایگی، زندگی جنسی، سکونت، دوستی‌ها، تحصیلات و فعالیت‌های اوقات فراغت مربوط می‌شود.

[۱] – Campbell, Converse & Rodgers

[۲] – Andrews & Withey

[۳] – Neer, Smith, Rice & Hunt

[۴] – Heart

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید