پایان نامه ارتباط آگاهی ذهنی با امید به زندگی بیماران سرطانی


۱-۶-۱-۴ ذهن آگاهی:

ذهن آگاهی، احساس بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده‌های فیزیکی، همانطورکه اتفاق می­افتند، کمک می­کند (براونوراین، ۲۰۰۳).

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۶-۲-۱ سرطان:

در این پژوهش منظور از افراد مبتلابه سرطان افرادی هستند که تشخیص انواع سرطان طبق تشخیص پزشک فوق تخصص انکولوژی (بر اساس آزمایش‌ها انجام‌گرفته) برای آن‌ها گذاشته‌شده و در بخش انکولوژی مرکز آموزشی – درمانی شهر خرم‌آباد بستری‌شده‌اند.

 

 

۱-۶-۲-۲ بهزیستی روان‌شناختی:

در این پژوهش منظور از بهزیستی روان‌شناختی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (۱۹۸۹) به دست می‌آورند. مقیاس اندازه‌گیری در این آزمون فاصله‌ای است.

۱-۶-۲-۳ امید به زندگی:

منظور از امید به زندگی نمره‌ای است که هر فرد در پرسشنامه امید به زندگی میلر (۱۹۸۷) کسب می‌نماید.

۱-۶-۲-۴ ذهن آگاهی:

در این پژوهش ذهن آگاهی (کاباتزین و همکاران، ۱۹۹۲) در ۸ جلسه و هر جلسه به مدت یک الی یک ساعت ونیم آموزش داده می‌شود. مقیاس اندازه‌گیری این متغیر فاصله‌ای است.

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید