پایان نامه ارتباط آموزش هنرهای تجسمی با توانائی تشخیص شکل از زمینه کودکان حساب نارسا


تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

تعاریف نظری :

هنرهای تجسمی[۱]:

شکلی از هنر و فعالیت های هنری که در آنها تجسم زیبایی ، ‌نمایش و ارضاء تمایل زیبا دوستی انسان را هدف خود قرار می دهند و محصول این دسته از هنرها ، بدیع و منحصر به فرد است و هنرهای تجسمی در واقع به عنوان تلاش هنرمندانه برای بازنمایی اندیشه های انتزاعی به فرم های حسی ‌بصری و قابل لمس است و از جمله این هنرها می توان به طراحی ،‌ نقاشی ، سفالگری ، مجسمه سازی و معماری اشاره نمود(بامداد ،‌۱۳۷۰ لوسی اسمیت[۲] ،‌۱۹۹۶ ، گشایش ،‌۱۳۸۰).

مهارتهای پردازش اطلاعات بینائی[۳] :

منظور کلیه مهارتهای لازم برای دریافت، پردازش ، رمز گردانی، تعبیر و تفسیر داده های ( درون داد ) بینائی و ارائه پاسخ  ( برون داد ) مناسب است که خود شامل سه دسته مهارتهای بینائی – حرکتی، بینائی – فضائی و تجزیه و تحلیل بینائی است ( کیس اسمیت[۴] ، ۲۰۰۱، فرهبد، ۱۳۸۴ ).

حساب نارسا: [۵]

حساب نارسائی، اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی است که کودکان مبتلا به این اختلال در زمینه درک روابط فضائی دچار مشکلات شدید هستند و معمولاً برای شمارش اعداد و نیز انجام چهار عمل اصلی به جای تکیه به قوای ذهنی خویش از انگشتان دستها یا وسایل کمکی بهره می گیرند ( سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۴).

[۱]  Visual Arts.

[۲]  Lucie smith . E

[۳] Visual Information Processing Skills

[۴] Case – Smith.y

[۵] Dyscalculia

 

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید