پایان نامه ارتباط آموزش تاب آوری روانی با امید به زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا


  • کیفیت زندگی

واژه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد. کیفیت زندگی اگرچه جذابیت و معنی عام دارد، یک تعریف پذیرفته عام ندارد. به هرحال در بیان کلی،کیفیت زندگی به مولفه (های)کامیابی یا رضایت­مندی بیشتر یا کمتر در زندگی مردم مربوط می­شود.

مفهوم کیفیت زندگی چند مشخصه جالب توجه دارد: الف: تنها به زندگی انسانی ارجاع دارد.
ب: به ندرت در (صیغه) جمع بکار رفته (یعنی بصورت کیفیات زندگی) است. ج: به عنوان یک عبارت عام و غیرقابل تقسیم می باشد که معنایش می­تواند ناب (و خالص) باشد. د: مشکل است که آن را به هر رده مجزا از علوم مرتبط با جامعه­شناسی طبقه­بندی نمود (دیزرت[۱]، ۲۰۰۰: ۱۵۶).

کیفیت زندگی، سازه­­ای است که از آن، تعاریف مختلفی شده است؛ از جمله گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۳) اشاره کرده که کیفیت زندگی سازه­ای چندبعدی شامل ارزیابی حداقل سه بعد اصلی یعنی  بهزیستی هیجانی، وضعیت جسمانی و کارکرد اجتماعی است (کاوه،۱۳۹۰ :۱۲۰).

کیفیت زندگی، به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می‌باشد. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی‌ها و اولویت‌های فردی تاکید داشتند؛ اما در سال‌های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به سمت نگرانی‌های اجتماعی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است (باسخا،۱۳۹۰ :۱۱۵-۹۴).

سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۳) کیفیت زندگی را این گونه تعریف می­کند:

برداشت و درک افراد از موقعیت خود در رابطه با اهداف و نظامهای ارزشی مورد قبول آنان با توجه به شرایط عینی زندگی.

[۱]– Dissart

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید