پایان نامه ارایه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی


دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش ساخت و تولید

عنوان پایان­نامه:

ارایه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی و  ارتقا عملکرد سیستم IT  با استفاده از سیستم‌‌‌های ردیابی اطلاعاتی در سطح کف کارگاه

استاد راهنما:

دکتر مهرداد کازرونی

 

چکیده

این پژوهش با تأکید بر واحد منابع قابل ردیابی (TRU)، مدیریت اطلاعات و تکنولوژی تبادل اطلاعات از دامداری تا میز مصرف کننده، به بررسی مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک مواد غذایی در سراسر زنجیره تأمین می‌پردازد. در راستای انجام این مسئولیت، UML (زبان مدل­سازی یکپارچه) برای ایجاد مدل داده محور محصول و برای مدیریت داده قابلیت ردیابی TRU در سراسر زنجیره به­کار گرفته می‌شود. در این پژوهش، یک رویکرد سیستمی به­منظور توسعه متدولوژی برای پیاده­سازی قابلیت ردیابی زنجیره تأمین مواد غذایی، مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش شامل دو بخش کلی است. در بخش اول به معرفی قابلیت ردیابی، نیازمندی­ها و الزامات پیاده­سازی آن می­پردازیم و در بخش دوم، سیستم قابلیت ردیابی را جهت کنترل موجودی در سازمان به­کار می­گیریم. در راستای انجام این کار، زنجیره تأمین ماست به­عنوان سازمان هدف، انتخاب شده است. زنجیره تأمین ماست، از پنج حلقه تشکیل شده که ماده اولیه تولید ماست (شیر) را از دامدار تهیه نموده، آن را به ماست تبدیل کرده و به مشتری نهایی تحویل می­دهند. برای انجام ردیابی از ابزارهای شناسایی چون RFID بهره برده­ایم.

واژه­های کلیدی: قابلیت ردیابی، ردیابی، پیگیری.

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

فصل 1- کلیات تحقیق   13

1-1- مقدمه  13

1-2- تشریح و بیان مسئله  13

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   14

1-4- سوالات تحقیق   15

1-5- اهداف اساسی تحقیق   16

1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق   16

1-7- ساختار تحقیق   16

1-8- قلمرو تحقیق   17

1-8-1- دوره زمانی انجام تحقیق   17

1-8-2- مکان تحقیق   17

1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی   17

1-9-1- برنامه‌ریزی منابع سازمان 17

1-9-2- مدیریت زنجیره تأمین   18

1-9-3- قابلیت ردیابی   19

1-9-4- ردیابی   19

1-9-5- پیگیری   20

1-10-   نمای کلی پایان نامه  20

فصل 2- ادبیات نظری و پیشینه تحقیق   23

2-1- ادبیات نظری   23

2-1-1- مقدمه  23

2-1-2- ERP  23

2-1-3- مدیریت زنجیره تامین   27

2-1-4- قابلیت ردیابی   32

2-2- مرور پیشینه    53

2-2-1- خلاصه مرور پیشینه  56

2-3- نتیجه­گیری   62

فصل 3 ­شناسی تحقیق   63

3-1- مقدمه    64

3-2- مدل‌سازی اطلاعات قابلیت ردیابی   64

3-2-2- مدل­سازی سیستم قابلیت ردیابی مواد غذایی   68

3-2-3- استاتیک یک سیستم قابل ردیابی   79

3-3-  مدل‌های ارائه شده در قابلیت ردیابی   82

3-3-1- مدل سلسله مراتبی IEC 62264  82

3-3-2- مدل جهان شمولی هولونیک    84

3-3-3- مدل استفاده شد توسط تاکور و همکاران (2010) 86

3-3-4- مدل استفاده شده توسط جی هو و همکاران (2013) 87

3-3-5- مدل ارائه شده توسط جانسن والرز و همکاران (2003) 89

3-3-6- مدل ارائه شده توسط رز گارسیا و همکاران (2010) 91

3-3-7- مدل ارائه شده توسط خبازی و همکاران (2010) 92

3-3-8- مدل ارائه شده توسط جمسی (2010) 93

3-4-  توسعه مدل  100

3-4-1- تعریف سفارشی سازی انبوه 101

3-4-2- مدل توسعه یافته: 102

3 – 5-  نتیجه گیری   103

فصل 4- پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنعت لبنیات   104

4-1-  مقدمه  105

4-2-  پیش از پیاده­سازی   105

4-2-1- اطلاعاتی درباره سازمان  106

4-3-     مراحل مدل‌سازی   106

4-3-1- مرحله اول: فرآیند تولید ماست   106

4-3-2- مرحله دوم: ملاحظات قابلیت ردیابی   110

4-3-3- مرحله سوم: تشریح الزامات   111

4-3-4- مرحله چهارم: مدل­سازی مفاهیم  112

4-3-5- مرحله پنجم: دینامیک بهر  113

4-3-6- مرحله ششم: مدل­سازی منطقی محصول  122

4-3-7- هزینه پیاده­سازی قابلیت ردیابی: 127

4-4- نتیجه­گیری   128

فصل 5- نتایج و پیشنهادات تحقیق   129

5-2- یافته‌های اصلی تحقیق   130

5-3- اهداف تحقیق      132

5-4- نتایج حاصل از تحقیق   133

5-5- سهم علمی تحقیق   135

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید