پایان نامه ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده فنی و مهندسی،گروه صنایع

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع(M.Sc)

گرایش: صنایع

عنوان:

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور

 استاد راهنما:

دکتر عماد روغنیان

استاد مشاور:

دکتر حبیب الله جوانمرد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………..1                                                                                                          

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………3            

1- 2بیان مساله…………………………………………………..3

1-3 اهمیت ضرورت و انجام تحقیق………………………………….4

1-4 جنبه جدید و نوآوری در تحقیق………………………………………4

1-5 اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………4

1-6 سوالات تحقیق…………………………………………………………….5

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………………………….5

1-8 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………….6

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………..8

2-2 مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………..8

2-3 استراتژی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4 برنامه ریزی استراتژیک پروژه………………………………………………………………………………………………..10

2-4-1 فواید برنامه ریزی استراتژیک پروژه……………………………………………………………………………….11

  • محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………….11

2-5 مدیریت استراتژیک پروژه……………………………………………………………………………………………………..12

2-6 مدل های مطرح در مدیریت استراتژیک پروژه………………………………………………………………………….12

2-6-1 مدل فیلیپس………………………………………………………………………………………………………………..12

2-6-2 مدل فریمن یا مدل ذی نفعان………………………………………………………………………………………..13

2-6-3 مدل رقابتی پورتر………………………………………………………………………………………………………..14 

2-6-4 مدل پورتفولیو…………………………………………………………………………………………………………….14

2-6-5 مدلSpace………………………………………………………………………………………………………………..15

2-6-6 مدل پایپ…………………………………………………………………………………………………………………..17

2-7 تدوین استراتژی‌ها در پروژه…………………………………………………………………………………………………..17

2-7-1 مراحل تدوین استراتژی‌ها در پروژه……………………………………………………………………………….18

2-7-1-1 مرحله ورودی…………………………………………………………………………………………………….18

2-7-1-2 مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………….18

2-7-1-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………18

2-7-2 ماتریس نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصت ها و تهدید ها……………………………………………………..18

2-8 کارت امتیازدهی متوازن………………………………………………………………..21

2-9 رابطه ی بین برنامه ریزی استراتژیک پروژه و کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………21

2-10 رابطه ی بین کارت امتیازدهی متوازن وQFD………………………………………………………………………..22

2-10-1 گسترش عملکرد کیفیت……………………………………………………………………………………………..22

2-11 معیارهای انتخاب استراتژی در پروژه…………………………………………………………………………………….22

2-11-1 معیارهای مورد استفاده در محیطهای پروژه محور…………………………………………………………..23

2-12 استفاده از روش غربال‌‌سازی فازی………………………………………………………………………………………..25

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..32

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………..32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………37

4-2 یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………..37

    4-2-1 مروری بر تاریخچه شرکت……………………………………………………….37

    4-2-2 تهیه ماتریسSWOT …………………………………………………………….38

    4-2-3 رتبه بندی استراتژی‌ها…………………………………………………………………….56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….59

5-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..59

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………61

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………….62

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………….63

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….64

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی
پایان نامه بررسی عناصر داستانی در رمان شوهر آهوخانم
پایان نامه تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان
پایان نامه بررسی آزمون مدل ارایه شده در تحقیق حاضر
پایان نامه با موضوع نمایش های مختلف ماتریس اسپارس