پایان نامه ارائه یک مدل فرمال برای تحلیل زیر ساخت نرم افزاری در دیتا سنترها

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

-ارائه یک مدل  فرمال  برای تحلیل زیر ساخت نرم افزاری در دیتا سنترها

استاد راهنما

دکتر علی اکبر پویان

بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول: مقدمه                                                                                                                1

1.1.    بیان مسئله و ضرورت تحقیق                                                                                      1

1.2.    دامنه تحقیق                                                                                                          7

1.3.    پیشینه تحقیق                                                                                                        7

1.4.    اهداف تحقیق                                                                                                         8

1.5.    سوالات تحقیق                                                                                                        8

1.6.    مراحل و روش تحقیق                                                                                               9

1.7.    دستاوردهای تحقیق                                                                                                  10

1.8.    نگاهی کلی بر پایان نامه                                                                                            10

فصل دوم: معرفی و بررسی ابزار فرمال برای مدل سازی سیستم ها                                                     12

 • Abstract State Machine (ASM) 14
 • LOTOS 17
  • مقدمه ای بر جبر پروسه ها 18
 • VDM-SL 22
 • شبکه های پتری 23
  • خصوصیات رفتاری 25
   • Reachability 26
   • Boundedness 26
   • Liveness 26
   • Reversibility 28
   • Coverability 28
  • زیر مجموعه های شبکه های پتری 29
   • State Machine (SM) 30
   • Marked Graph (MG) 30
   • Free-choice net (FC) 31
   • Extended Free-choice net (EFC) 31
   • Asymmetric choice net (AC) 31
  • قضایا و فرضیات 32
 • مقایسه و جمع بندی 35

فصل سوم: بررسی معماری دیتا سنترها                                                                                     38

 • Microsoft Hyper-V 39
  • بررسی اجزاء معماری Hyper-V 42
   • APIC 43
   • Child Partition 43
   • Hypercall 43
   • Hypervisor 43
   • IC 43
   • I/O stack 44
   • Root Partition                                                                                                                44
   • VID 44
   • VMBus 44
   • VMMS 44
   • VMWP 44
   • VSC 45
   • VSP 45
   • WinHv 45
   • WMI 45
  • نقاط ضعف 46
 • Xen 46
  • بررسی اجزاء معماری Xen 48
   • Xen Hypervisor 48
   • Domain 0 48
   • Domain U                                     49
   • Xenstored 50
  • ارتباطات مابین دامنه صفر و دامنه های U 50
 • VMware ESXi 50
  • بررسی اجزاء معماری VMware ESX 52
   • VMkernel 52
   • File System 52
   • CIM 53
  • طراحی یک معماری برای دیتا سنتر 54
  • مختصری درباره vSphere                                                                                      56
   • سرویس های زیر ساختی vSphere 58
   • سرویس های کاربردی vSphere 59
    • سرور VMware vCenter 59
    • Client ها 59
    • ESX 59
    • vCenter Server 59
    • VMFS 59
    • SMP 60
    • VCMS 60
    • VI Client 60
    • VMware VMotion 60
    • Storage VMotion 60
    • VMware HA 61
    • DRS 62
    • Consolidated Backup 63
    • vSphere SDK 63
    • Fault Tolerance 64
   • سرویس های توزیع شده در vSphare 64
   • معماری شبکه 64
   • معماری محل ذخیره سازی داده ها 66
   • معماری سرور مدیریت VirtualCenter 69
    • User Access Control 70
    • Core Service 71
   • جمع بندی 71

فصل چهارم: ارائه مدل فرمال برای دیتا سنتر و تحلیل آن                                                               72

 • تشریح دیتا سنتر نمونه 73
 • ارائه مدلی از رفتار کلی دیتا سنتر 77
  • ارزیابی و تحلیل مدل فرمال                                                                         87

4.2.1.1. Liveness                                                                                               87

4.2.1.2. Safeness                                                                                                           87

4.2.1.3. Reversibility                                                                                         89

 • بررسی لایه های پایینتر مدل فرمال 90
 • بررسی نحوه کار سرویس HA 91
  • شرح سرویس VMware HA 91
  • ارائه مدل فرمال از نحوه کار سرویس HA 95
  • تحلیل و ارزیابی مدل 98

4.3.3.1. Liveness                                                                                               99

4.3.3.2. Safeness                                                                                                           101

4.3.3.3. Reversibility                                                                                         102

 • بررسی نحوه کار سرویس Fault Tolerance 106
  • تشریح ساختار سرویس Fault Tolerance 106
  • ارائه مدل فرمال از نحوه کار سرویس Fault Tolerance             110
  • تحلیل و ارزیابی مدل 111

4.4.3.1. Liveness                                                                                               112

4.4.3.2. Safeness                                                                                                           113

4.4.3.3. Reversibility                                                                                         113

 • بررسی نحوه کار سرویس VMotion 114
  • تشریح ساختار سرویس VMotion 114
  • ارائه مدل فرمال از نحوه کار سرویس VMotion 118
  • تحلیل و ارزیابی مدل 119

4.5.3.1. Liveness                                                                                               120

4.5.3.2. Safeness                                                                                                           121

4.5.3.3. Reversibility                                                                                         122

 • بررسی ساختار داخلی ESX hypervisor 124
  • تشریح ساختار ESX 124
  • ارائه یک مدل فرمال از نحوه کار ESX 125
  • بررسی و تحلیل مدل 129

4.6.3.1. Liveness                                                                                                            129

4.6.3.2. Safeness                                                                                                            131

4.6.3.3. Reversibility                                                                                         132

 • تشریح ساختار سیستم ذخیره سازی در ESX 133
  • تشریح ساختار سیستم ذخیره سازی 133
  • ارائه یک مدل فرمال از نحوه کار سیستم ذخیره سازی در ESX 138
  • بررسی و تحلیل مدل 144

4.7.3.1. Liveness                                                                                               144

4.7.3.2. Safeness                                                                                                           145

4.7.3.3. Reversibility                                                                                         146

 • معماری ساختار شبکه در ESX 148
  • تشریح ساختار شبکه 148
  • ارائه مدل فرمال برای ساختار شبکه در ESX 155
  • بررسی و تحلیل مدل             161

4.8.3.1. Reversibility                                                                                         161

4.8.3.2. Liveness                                                                                               163

4.8.3.3. Safeness                                                                                                           165

 • معماری سوئیچ مجازی در ساختار شبکه 165
  • تحلیل ساختار سوئیچ مجازی 165
  • ارائه یک مدل فرمال برای سوئیچ مجازی 169
  • بررسی و تحلیل مدل 172

4.9.3.1. Liveness                                                                                               172

4.9.3.2. Safeness                                                                                                           173

4.9.3.3. Reversibility                                                                                         174

 • جمع بندی 175

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                      176

مراجع                                                                                                                             180

پیوست: مجموعه کامل مدل های پتری طراحی شده در پایان نامه                                                    186

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                       195

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید