پایان نامه ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C


دانشگاه قم

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C

استاد راهنما:

دکتر جلال رضائی نــور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه…………………………… 2

1-1- مقدمه و تاریخچه موضوع………………………….. 2

1-1-1- تعاریف و مدلهای دولت الکترونیک…………………………… 3

1-1-2- مدل‌های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک……………. 3

1-2- اهمیت موضوع………………………….. 8

1-3- اهداف تحقیق………………………….. 10

1-4- سوالات و فرضیات………………………….. 10

1-4-1- سوال اصلی………………………….. 10

1-4-2- سوالات فرعی………………………….. 11

1-5- کاربردهای تحقیق………………………….. 11

1-5-1- هدف اصلی………………………….. 11

1-5-2- هدف فرعی………………………….. 11

1-5-3- نوآوری‌های پیش بینی شده…………………………. 11

1-5-4- روش و مراحل تحقیق………………………….. 11

1-6- ساختار پایان‌نامه…………………………. 13

1-7- خلاصه فصل اول…………………………. 13

فصل دوم : مروری بر منابع تحقیق………………………….. 15

2-1- مقدمه…………………………. 15

2-2- مدیریت دانش…………………………… 15

2-2-1- تعریف………………………….. 15

2-2-2- ویژگی‌ها و مشخصات………………………….. 16

2-2-3- ابعاد و اجزاء…………………………. 16

2-3- مفاهیم پایه در مدیریت دانش…………………………… 17

2-3-1- داده…………………………. 17

2-3-2- اطلاعات………………………….. 17

2-3-3- دانش…………………………… 18

2-3-4- روابط داده، اطلاعات و دانش…………………………… 18

2-4- طبقه‌بندی انواع دانش…………………………… 18

2-4-1- دانش آشکار…………………………. 18

2-4-2- دانش پنهان(نهفته)…………………………. 19

2-4-3- دانش فردی………………………….. 19

2-4-4- دانش گروهی(سازمانی)…………………………. 19

2-5- مدیریت زنجیره تامین خدمات………………………….. 19

2-5-1- مدیریت زنجیره تامین………………………….. 19

2-5-2- مدیریت زنجیره خدمات………………………….. 20

2-6- تجارت الکترونیکی………………………….. 20

2-7- تجارت الکترونیکی G2C…………………………..

2-8- دولت الکترونیکی………………………….. 20

2-9- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات دولت الکترونیکی……………… 21

2-10- اصول مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C……………

2-11- عوامل موفقیت مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C……..

2-12- موانع مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C……………..

2-13- اهداف مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C………..

2-14- انواع دسته‌بندی مدل‌های مدیریت دانش…………………………… 27

2-15- مکاتب مدیریت دانش………………………….. 28

2-15-1- مکتب اقتصادی………………………….. 28

2-15-2- مکتب سازمانی………………………….. 28

2-15-3- مکتب استراتژیک…………………………… 28

2-16- ارزیابی رویه‌های مدیریت دانش…………………………… 28

2-16-1- مدل رائــو…………………………. 28

2-16-2- مدل KMAT………………………….

2-16-3- مدل OECD…………………………..

2-17- چرخه‌های مدیریت دانش…………………………… 30

2-17-1- چرخه مدیریت دانش ویگ…………………………… 30

2-17-2- چرخه مدیریت دانش مه‌یر وزاک………………………….. 30

2-17-3- چرخه مدیریت دانش مک الوری………………………….. 31

2-17-4- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز…………………………. 31

2-17-5- چرخه مدیریت دانش دالــکر…………………………. 32

2-18- انواع مدل‌های مدیریت دانش…………………………… 32

2-18-1- مدل مدیریت دانش Hicks………………………….

2-18-2- مدل مدیریت دانش Mark Mac Elroy………………………….

2-18-3- مدل مدیریت دانش APQC…………………………..

2-18-4- مدل مدیریت دانش G Von Krogh & J Roos………………………….

2-18-5- مدل مدیریت دانش Anderson Consulting………………………….

2-18-6- مدل مدیریت دانش Di Bella&Nevis………………………….

2-18-7- مدل مدیریت دانش Choo………………………….

2-18-8- مدل مدیریت دانش Wiig………………………….

2-18-9- مدل مدیریت دانش Spek&Spijkernet …………………………

2-18-10- مدل مدیریت دانش Ruggles………………………….

2-18-11- مدل مدیریت دانش ODel…………………………

2-18-12- مدل مدیریت دانش Weggeman………………………….

2-18-13- مدل مدیریت دانش UTI…………………………

2-18-14- مدل مدیریت دانش Boisot…………………………

2-18-15- مدل مدیریت دانش APOQ…………………………..

2-18-16- مدل مدیریت دانش Keep&Daly&Ham…………………………..

2-18-17- مدل مدیریت دانش Green Wood………………………….

2-18-18- مدل مدیریت دانش Davenport 7 Prusak………………………….

2-18-19- مدل مدیریت دانش Newman&Conard………………………….

2-18-20- مدل مدیریت دانش Hjelmeruik&Kirkemi…………………………

2-18-21- مدل مدیریت دانش Promote………………………….

2-18-22- مدل مدیریت دانش Beek Man………………………….

2-18-23- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi…………………………

2-18-24- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams………………………….

2-18-25- مدل مدیریت دانش Pawlowsky………………………….

2-18-26- مدل مدیریت دانش Probst&Raub&Romhard………………………….

2-18-27- مدل مدیریت دانش Nonaka&Takeuchi…………………………

2-19- فناوری‌های مدیریت دانش…………………………… 46

2-19-1- مدیریت محتوا………………………… 47

2-19-2- طبقه بندی دانش…………………………… 47

2-19-3- گروه افزار…………………………. 47

2-19-4- گروه‌های تسهیم تجربه برخط………………………….. 48

2-19-5- پرتال‌های سازمانی………………………….. 48

2-19-6- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی………………………….. 49

2-19-7- یادگیری الکترونیکی………………………….. 49

2-19-8- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده…………………………. 49

2-20- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین……….. 50

2-21- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات………………………….. 54

2-21-1- تعریف و مفاهیم بنیادین………………………….. 54

2-21-2- عوامل موثر بر بهره‌وری………………………….. 55

2-21-3- ساختار اساسی افزایش بهره‌وری………………………….. 55

2-21-4- برنامه‌های بهبود بهره‌وری………………………….. 56

2-21-5- روش های اصلی بهبود بهره وری………………………….. 56

2-21-6- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره‌وری………………………….. 58

2-22- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته…………………………. 58

2-23- خلاصه فصل دوم…………………………. 58

فصل سوم : روش تحقیق………………………….. 61

3-1- مقدمه…………………………. 61

3-2- انتخاب پارادایم تحقیق………………………….. 61

3-3- انتخاب روش تحقیق………………………….. 62

3-4- مفروضات تحقیق………………………….. 63

3-5- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق………………………….. 64

3-6- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده‌ها)……………… 64

3-7- شرحی بر داده‌کاوی متنی………………………….. 66

3-7-1- روش تحقیق و معماری پیشنهادی………………………….. 69

3-7-2- پردازش اطلاعات و داده…………………………. 69

3-7-2-1- سطح اول: واحد پردازش و ذخیره‌سازی دانش………… 70

3-7-2-1-1- خوشه‌بندی………………………….. 71

3-7-2-1-2- تشکیل پایگاه داده رابطه‌ای………………………….. 72

3-7-2-2- سطح دوم: واحد پالایش دانش…………………………… 72

3-7-2-3- سطح سوم: واحد رده‌بندی متن و کاربرد دانش…………… 73

3-7-3- تحلیل و طراحی………………………….. 73

3-7-3-1- الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (K-NN)…………………………

3-7-3-2- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes)…………………………

3-7-3-3- الگوریتم ماشین‌های پشتیبان بردار (SVMs)…………………………

3-8- قلمرو تحقیق………………………….. 80

3-9- بستر تحقیق………………………….. 81

3-9-1- معرفی سازمان ثبت احوال کشور…………………………. 81

3-9-1-1- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C…………………………..

3-9-1-2- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی………………………….. 84

3-9-1-3- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور…………………………. 85

3-10- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات……….. 85

3-11- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات…… 86

3-12- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها………………………… 86

3-13- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری……… 86

3-13-1- کلمات کلیدی………………………….. 86

3-13-2- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده‌ها)…………………………. 88

3-13-3- گام‌های انجام پژوهش به روش گراندد تئوری………………………….. 90

3-13-4- مرحله مطالعات مقدماتی…………………………. 91

3-13-5- مرحله مطالعات اصلی………………………….. 92

3-13-6- انتخاب منابع اطلاعاتی………………………….. 93

3-13-7- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق………………………….. 94

3-13-8- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها………………………… 94

3-13-9- یاداشت برداری………………………….. 95

3-13-10- یادآورها و دیاگرام‌ها………………………… 95

3-13-11- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری…………… 96

3-13-11-1- بی طرفی………………………….. 96

3-13-11-2- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای………………………….. 97

3-13-11-3- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه…………… 97

3-13-11-4- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها…….. 98

3-13-11-5- اتخاذ تفکر شکاکانه…………………………. 98

3-13-11-6- پیروی از رویه های تحقیق………………………….. 98

3-13-11-7- حساسیت نظری………………………….. 98

3-13-12- نمونه‌گیری نظری………………………….. 100

3-13-13- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری………………. 102

3-13-13-1- گام 1: کدگذاری باز…………………………. 102

3-13-13-2- گام 2: کدگذاری محوری………………………….. 103

3-13-13-3- گام 3: کدگذاری انتخابی(گزینشی)……………….. 105

3-14- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی……. 105

3-15- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها………………………… 106

3-16- گام‌های پژوهش در یک نگاه…………………………. 107

3-17- نرم افزار MAXQDA…………………………..

3-18- خلاصه فصل سوم…………………………. 108

فصل چهارم : یافته‌های اصلی تحقیق………………………….. 110

4-1- مقدمه…………………………. 110

4-2- ورود به میدان پژوهش…………………………… 110

4-3- مصاحبه…………………………. 111

4-4- آغاز کدگذاری داده‌ها………………………… 112

4-4-1- گام اول: کدگذاری باز…………………………. 113

4-4-2- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی…………………. 123

4-4-3- گام دوم: کدگذاری محوری………………………….. 134

4-4-4- یاداشت‌ها …………………………137

4-4-5- یادآورها و دیاگرام‌ها …………………………141

4-4-6- کاربرد داده‌کاوی متنی………………………….. 142

4-4-6-1- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها ……142

4-4-7- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی)…………………………. 145

4-5- ارائه مدل مفومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C…..

4-6- خلاصه فصل چهارم…………………………. 150

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………… 153

5-1- مقدمه…………………………. 153

5-2- یافته‌های اصلی تحقیق………………………….. 155

5-2-1- چارچوب مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C……..

5-2-2- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C……..

5-3- نوآوری و خلاقیت………………………….. 160

5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………….. 160

5-5- پیشنهاد‌ها………………………… 160

5-6- خلاصه فصل پنجم…………………………. 161

منابع : …………………………162

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید