پایان نامه ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی منتخب


دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

عنوان:

ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی منتخب

استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ……………………..1

1-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه…………………… 2

1-2- مفهوم متحول توسعه…………………… 4

1-2-1- رشد اقتصادی، محور مباحث توسعه…………………… 4

1-2-2- نظریه نوسازی……………………. 7

1-2-3- بحران در مفهوم توسعه…………………… 12

1-2-4- تحول در مفهوم توسعه……………………14

1-2-5- توسعه، واقعیت و ارزش‌ها ……………………16

1-2-6- توسعه پایدار…………………… 20

1-3- توسعه انسانی……………………. 23

1-3-1- توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد…………………… 23

1-3-2- مشخصه‌های اساسی راهبرد توسعه انسانی……………………. 25

1-3-3- توسعه‌ی انسانی به عنوان یک وسیله…………………… 27

1-3-4- نقش دولت…………………….. 30

1-3-5- شاخص توسعه انسانی……………………. 31

1-3-6- محاسبه شاخص توسعه انسانی…………………….33

1-4- نقدی بر شاخص توسعه انسانی……………………. 35

1-5- ادبیات پژوهش……………………… 38

1-6- اهمیت و هدف  پژوهش……………………… 49

1-7- روش انجام پژوهش……………………… 51

فصل دوم: تبیین جایگاه انسان و تشریح مفهوم آن در جهان بینی غربی……….. 54

2-1- مقدمه…………………… 55

2-2- تعریف انسان شناسی……………………. 56

2-3- تاریخچه انسان شناسی……………………. 61

2-3-1- مفاهیم عمده ظهور انسان شناسی در غرب…………………….. 64

2-3-2- ظهور مفهوم شخص……………………… 72

2-3-3- تهدیداتی نسبت به مفهوم شخص……………………… 74

2-3-4- انسان شناسی فلسفی- الهی……………………. 75

2-3-5- انسان شناسی مسیحی……………………. 76

2-3-6- انسان به جای خدا یا انسان شناسی فلسفی الحادی………….. 76

2-4- ارتباط میان انسان شناسی و خداشناسی……………………. 77

2-5- انسان از دیدگاه اندیشمندان غربی……………………. 78

2-5-1- مرز انسان و حیوان (دیدگاه: یواهان گوتفرید هردر، آدولف پورتمان، آرنولد گهلن و هلموت پلسنر)………78

2-5-2- انسان ؛ موجودی روحانی (دیدگاه: افلاطون، رنه دکارت، ماکس شلر و ژان پل سارتر)…………..79

2-5-3- انسان؛ موجودی طبیعی (دیدگاه: پل تیری دهولباخ، شوپنهاور، هانس فردریش کارل گونتر و بورهوس ف. اسکینر)…………79

2-5-4- انسان؛ موجودی اجتماعی (دیدگاه: ارسطو، توماس هابز، ژان-ژاک روسو، کارل مارکس)…………….80

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد