پایان نامه ارائه روش سودمند و كاربردي آموزش راهبردهاي حل مسأله به دانش‌آموزان


عنوان کامل پایان نامه :بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

تعريف نگرش[۱]

نگرشها عبارتند از پسندها و بيزاريها، دوست داشتن يا دوست نداشتن موقعيتها، اشياء اشخاص گروهها و هر جنبه مشخصي از محيط، از جمله انديشه‌هاي انتزاعي و خط‌مشي‌هاي اجتماعي، ما نگرشهاي خود را غالبا به صورت اظهار نظر بيان مي‌كنيم: «عاشق پرتقالم» يا «نمي توانم جمهوري‌خواهان را تحمل كنم». با اينكه نگرشها بيانگر احساسات هستند، با اين حال با شناختهاي ما و به ويژه با اعتقادات ما درباره اشياء پيوند نزديك دارند (پرتقال، ويتامين زيادي دارد، جمهوري‌خواهان براي اقتصاد كشور مضر هستند).

به علاوه، نگرشها با اعمالي هم كه ما در ارتباط با اشياء موضوع نگرشهاي خود انجام مي‌دهيم پيوند دارند «هر روز صبح يك پرتقال مي‌خورم»، «من هميشه به دموكراتها راي مي‌دهم» بنابراين روانشناسان اجتماعي معمولا نگرشها را به عنوان يكي از اجزاي يك نظام سه جزئي مطالعه مي‌كنند كه اعتقادات جزءشناختي، نگرشها جزء عاطفي و اعمال جزء رفتاري آن را تشكيل مي‌دهند (هيلگارد و اتكينسون[۲] ۱۹۸۳، ترجمه كريمي، ۱۳۷۵) امروزه در تعريف نگرش تركيبي از عناصر موجود در دو ديدگاه يادگيري و شناختي مورد توجه قرار دارد. نگرش نسبت به هوش، انديشه، شخص، گروه و يا موقعيت. نگرش به عنوان جهت‌گيري پايدار با عناصر شناختي[۳]، عاطفي[۴]، رفتاري[۵] تلقي مي‌شود. بخش شناختي نگرش شامل همه افكار، حقايق، دانشها و باورداشتهايي است كه شخص در مورد موضوع نگرش دارد. بخش عاطفي شامل تمامي عواطف بويژه ارزش‌گذاري مثبت يا منفي شخصي نسبت به موضوع نگرش است. بخش رفتاري نگرش شامل آمادگي فرد براي پاسخ دادن و گرايش او به انجام عمل در مورد موضوع نگرش است. بنابراين نگرش از يك طرف با آموخته‌ها و تجارب قبلي ما و از سوي ديگر با برداشت ذهني زمان حال ما در مورد موضوع نگرش در ارتباط است و در هر صورت واكنش مثبت يا منفي ما را نسبت به اشياء، موقعيتها، سازمانها و مفاهيم و افراد برمي‌انگيزد (شريفي، ۱۳۷۷).

۳۷- Attitude

۳۸- R.L. Atkinson R. Hilgard

۳۹- Cognitive

۴۰- Affective

۴۱- Behavioral

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آموزش راهبردهاي حل مسأله، پيشرفت در رياضيات را افزايش مي‌دهد.

۲- آموزش راهبردهاي حل مسأله، نگرش نسبت به درس رياضيات را بهبود مي‌بخشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان