پایان نامه ارائه‏ ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان‏ نامه دوره‏ی‏ کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایش مهندسی خاک و پی

ارائه‏ ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمود قضاوی

زمستان 1393

چکیده

در این پایان‏نامه به منظور تحلیل رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح از یک روش ساده‏ی فیزیکی مبتنی بر مقاومت مصالح به نام «روش مخروط» استفاده شده است که در واقع به عنوان جایگزینی برای روش‏های حل دقیق که مبتنی بر تئوری الاستودینامیک سه‏بعدی هستند، به‏کار می‏رود. روش مخروط توانایی ترکیب پیچیدگی شرایط خاک‏های لایه‏ای و بررسی چگونگی انتشار امواج در این محیط‏ها را دارا می‏باشد و از دقت مهندسی قابل قبولی برخوردار است.

به منظور مدل‏سازی خاک مسلح با ژئوسل با استفاده از روش مخروط، هر لایه ژئوسل و خاک پرکننده‏ی آن، با استفاده از یک مدل تجربی مرکب مبتنی بر تئوری تنش حلقه مدل‏سازی شد. در این مدل مرکب، خصوصیات ژئوسل و خاک پر‏کننده‏ی آن در نظر گرفته شد و لایه‏ی ژئوسل به صورت یک لایه‏ی همگن مدل‏سازی شد. همچنین تاثیر چند پارامتر روی سختی دینامیکی پی سطحی واقع بر خاک مسلح بررسی شد، از قبیل: خصوصیات هندسی ژئوسل، تعداد لایه‏های آن، تراکم خاک پر‎کننده‏ و همچنین عمق قرارگیری لایه‏ی ژئوسل. متعاقبا ضرایب مربوط به سختی دینامیکی برای درجه‏ی آزادی قائم به ازای هر یک به دست آمد. به طور کلی هر چه بالشتک ژئوسل دارای دیواره‏ی بلند‏تر، حفرات کوچک‏تر و مدول سکانت بیش‏تر باشد نتایج بهتری را به دست می‏دهد. . با افزایش تعداد لایه‏های ژئوسل میزان ضریب سختی فنر و ضریب میرایی و در نتیجه ضریب سختی دینامیکی افزایش می‏یابد. از طرفی هرچه عمق قرارگیری ژئوسل به سطح خاک نزدیک‏تر باشد سختی فنر بیش‏تر و ضریب میرایی کم‏تر خواهد شد. به طور کلی از بین این دو پارامتر‏ مربوط به سختی دینامیکی، نقش ضریب میرایی در بررسی پی مستقر بر خاک مسلح پر‏رنگ‏تر و تعیین‏کننده‏تر بوده است. چرا که یکی از بارز‏ترین ویژگی‏های مصالح ژئوسنتتیکی در خاک، صرف نظر از سختی بیش‏تری که به خاک می‏دهد، درصد میرایی مصالح تشکیل دهنده آن است.

کلیدواژه‏ها: روش فیزیکی، مدل مخروط، انتشار امواج، پی سطحی، خاک مسلح

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فهرست علائم و نشانه‌ها ث‌

فهرست شکل‌‌ها ح‌

فهرست نمودار‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………د

فهرست جدول‌‌ها ر‌

فصل 1-  کلیات و مقدمه 1

1-1- پیشگفتار 1

1-2- بیان موضوع 2

1-3- ضرورت تحقیق 3

1-4- هدف پژوهش 4

1-5- قلمرو پژوهش 4

1-6- روش انجام پژوهش 5

1-7- ساختار پایان نامه 5

فصل 2-  مروری بر تاریخچه‏ی موضوع 7

2-1- مقدمه….. 7

2-2- مروری بر تاریخچه و مطالعات انجام شده در زمینه‏ی کاربرد ژئوسل 7

2-2-1-   سیستم‏‏های ژئوسل و کاربرد‏ها 7

2-2-2-   مطالعات انجام شده روی ژئوسل 8

2-2-3-   مطالعات انجام شده در زمینه‏ی اندرکنش غشا و پرکننده 16

2-3- مروری بر تاریخچه‏ی توسعه‏ی روش مخروط 19

2-4- خلاصه و جمع‏بندی 25

فصل 3- معرفی مبانی مدل مخروط 27

3-1- مقدمه…… 27

3-2- فرضیات در مدل مخروط 27

3-3- تعیین سختی دینامیکی پی سطحی 29

3-3-1-   مدل تک مخروطی 30

3-3-2-   مدل دو مخروطی 30

3-3-3-   پی سطحی واقع بر محیط نیمه بی‏نهایت همگن 31

3-3-3-1-  مدل مخروط انتقالی 32

3-3-4-   اصلاحات مدل مخروط 36

3-3-4-1-  سرعت موج…………… 37

3-3-4-2-  جرم محبوس……………… 38

3-3-4-3-  ضرایب سختی دینامیکی 40

3-3-5-   در نظر گرفتن میرایی 42

3-3-6-   انعکاس و انکسار موج در ناپیوستگی مصالح در یک مخروط 43

3-3-6-1-  ضریب انعکاس………….. 43

3-3-7-   پی سطحی واقع بر لایه‏ی مستقر بر نیم‏فضای همگن 46

3-3-8-   پی سطحی واقع بر لایه‏ی مستقر بر بستر صلب 48

3-3-9-   پی سطحی واقع بر نیم فضای چندلایه 50

3-4- خلاصه……… 51

فصل 4- تحلیل پی سطحی واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش مخروط 52

4-1- مقدمه………… 52

4-2- ارائه‏ی روش تحلیل با استفاده از توده‏ی مخروطی 53

4-2-1-   دیسک مجازی واقع بر سطح مشترک 55

4-2-2-   تشکیل ماتریس سختی دینامیکی 56

4-2-2-1-  حرکت انتقالی………….. 57

4-2-3-   ارزیابی دقت روش مخروط 62

4-3- لایه‏ی مسلح‏کننده 64

4-3-1-   مصالح سازنده‏ی ژئوسل 65

4-4- مدل‏سازی لایه‏ی ژئوسل به‏صورت خاک معادل 66

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
پایان نامه بررسی تأثیر مفاهیم بازاریابی سیاسی بر میزان وفاداری رأی دهندگان
پایان نامه نقد و بررسی آیات ولایت در تفسیر طبری
پایان نامه میزان تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای