پایان نامه اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 

 

فصل اول: مقدمه 2
  بيان مسأله 4
  سوالات پژوهشي 6
  اهداف تحقيق 6
  فرضيه هاي تحقيق 7
  تعريف اصطلاحات عمومي 10
  تعريف عملياتي 10
فصل دوم: تاريخچه نوجواني 13
  نوجواني 16
  جهش نموي نوجواني 20
  تفكر انتزاعي در دوران نوجواني 21
  تقسيم بندي نوجواني به مراحل خاص 24
  نوجوان و خانواده 26
  طبقه بندي مشكلات نوجوانان 29
  بزهكاري 30
  بزهكاري نوجوانان 34
  ديدگاه هايي در مورد بزهكاري 35
  علل بزهكاري 39
  اختلالات شخصيت 46
  سبب شناسي اختلالات شخصيت 53
  طبقه بندي اختلالات شخصيت در Dsm- IV 60
  طبقه بندي اختلالات شخصيت در ICD- 10 61
  اختلال شخصيت پارانوئيد 63
  اختلال شخصيت اسكيزوئيد 69
  اختلال شخصيت اسكيزوتايپال 73
  اختلال شخصيت مرزي 75
  اختلال شخصيت هيستريك 78
  اختلال شخصيت خودشيفته 85
  اختلال شخصيت دوري گزين 83
  اختلال شخصيت وابسته 86
  اختلال شخصيت وسواسي- جبري 89
  اختلال شخصيت انفعالي- پرخاشگر 91
  اختلال شخصيت ضد اجتماعي 92
  علل رفتار ضد اجتماعي 102
  سابقه تاريخي اختلال شخصيت ضد اجتماعي 111
  همه گير شناسي اختلال شخصيت ضد اجتماعي 115
  ويژگي هاي باليني اختلال شخصيت ضد اجتماعي 116
  تشخيص افتراقي اختلال شخصيت ضد اجتماعي 119
  سير و پيش آگهي اختلال شخصيت ضد اجتماعي 122
  مشخص كردن اختلال شخصيت ضد اجتماعي 123
  درمان اختلال شخصيت ضد اجتماعي 126
  ساير اختلالات شخصيت 130
فصل سوم: جامعه تحقيق 133
  نمونه و روش نمونه گيري 133
  ابزار اندازه گيري 133
  روش تحقيق 136
  روش تحليل داده ها 136
فصل چهارم: جدول داده ها 138
  تجزيه و تحليل آماري 140
  بحث در مورد يافته هاي به دست آمده 141
  نمودار ستوني داده ها 142
  فصل پنجم: خلاصه پژوهش 145
  نتيجه گيري 147
  محدوديتها 148
  پيشنهادات 148
  منابع 149

 

مقدمه:

   منظور از اختلالات شخصيت، الگوهايي از رفتار غير انطباقي است. به طوري كه هنگامي ويژگيهاي شخصيت چنان انعطاف ناپذير و غير انطباقي شوند كه كاركرد فرد را به ميزان چشمگيري مختل كنند، در اين صورت به اختلالهاي شخصيت تبدل مي شوند.

اختلالات شخصيت در واقع شيوه هاي نامناسب براي حل مسئله و كنار آمدن با فشار رواني هستند كه اغلب در اوايل نوجواني بروز مي كنند و در سراسر بزرگسالي ادامه مي يابند.

افراد مبتلا به اختلالات شخصيت معمولا ناراحتي يا اضطرابي احساس نمي كنند، انگيزشي براي تغيير رفتار خود نشان نمي دهند و برخلاف افراد اسكيزوفرنيايي تماس خود را با واقعيت از دست نمي دهند و نابساماني چشمگيري در رفتارشان مشاهده نمي شود.

در III DSM از 12 نوع اختلالات شخصيت ياد شده است كه يكي ازآنها اختلال شخصيت ضد اجتماعي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

افرادي كه به اختلال شخيت ضد اجتماعي مبتلا هستند فاقد حس مسئوليت و درك اخلاقي هستند و توجهي به ديگران ندارند. رفتار آنها كم و بيش زير سلطه نيازهاي خود آنان است و به عبارت ديگر آنها فاقد وجدان هستند.

اختلال شخصيت ضد اجتماعي الگوي رفتاري خاصي است مشخص با شرارت، اعمال ضد اجتماعي، جنايي كه در كودكي و اوايل نوجواني شروع مي شود و منجر به اختلالات شديد در خيلي از زمينه هاي زندگي مثل روابط خانوادگي، تحصيل، شغل، خدمت سربازي و ازدواج مي گردد.

علام اساسي اين اختلال عبارتند از: بي قراري، ميدان توجه كوچك، نزاعهاي مكرر كه اغلب منجر به درگيري با افراد ديگر مي شود، سابقه تحصيلي خراب، فرار از منزل، سابقه شغلي ناموفق، درگيري با پليس، دروغگويي، هرزگي، بي مبالاتي در رفتار جنسي، همجنس خواهي، عدم احساس گناه، فقدان محبت، اضطراب، عدم وجود شرم و حيا و غيره.

شيوع اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان بسيار ديده مي شود. زيرا دوره نوجواني مرحله حساسي از رشد يك انسان است و دوره نوجواني در ميان دوران رشد انسان، يكي از حقايق قطعي و غير قابل سوال مي باشد.

   همانطور كه در هر دوره جبر تاريخ جوي بوجود مي آورد كه باعث ظهور بعضي افراد مي گردد، حوادث فرهنگي و اجتماعي نيز نوجواني را به عنوان يك مرحله قطعي و مشخص در رشد انسان بوجود آورده است كه زمينه اي است براي مطالعات وسيع.

 

 

بيان مسأله:

نوجواني به عنوان دوره انتقال از كودكي به بزرگسالي، مرحله اي بسيار با ارزش در فرايند رشد و تكامل فرد است. سنين بين 12 تا 19 سالگي هميشه يك مرحله آمادگي براي نوجوانان بوده است تا به تدريج با كسب دانش و تجارب لازم مسئوليت هاي پخته تر و پيچيده تري را در جامعه بر عهده گيرند. امروز با رشد جمعيت و گسترش شهرها و صنعتي شدن جوامع و تنوع وسايل ارتباط جمعي و نيز دوره هاي گسترده و متنوع آموزش و پرورش و امكانات شغلي و حرفه اي و تحولات دروني خانواده ها از نظر رواني وعاطفي و غيره، دوره نوجواني به عنوان يك واقعيت مشخص و معين جاي خود را در زندگي هر فرد يافته است و طبيعتاً براي والدين، مربيان تعليم و تربيت و مسئولان اضطرابها و نگرانيهاي زيادي را موجب شده است. نوجواني نمايانگر رشد نهايي كودكي و آستانه ورود او به مرحله بزرگسالي است. در دوران كودكي، كودك به سرعت رشد مي كند و بنيان مفهوم خود نظام ارزشي خويش را در خانواده استوار مي سازد. نوجوان در خلال تغييرات رواني- جنسي خود در اين دوره كاملا متاثر از باورها، اعتقادات، انتظارات و معيارهاي اخلاقي، مذهبي، اجتماعي والگوهاي فرهنگي خانواده است. و درست در همين مرحله است كه نوجوان با مشكل اساسي بحران هويت مواجه مي شود.

ساخت و روابط خانوادگي به ويژه رابطه به ويژه والدين با فرزندان در علت شناسي بزهكاري نوجوانان نقش كلي و بسيار مهمي دارد، خواه رفتار و اعمال ضد اجتماعي نوجوان منشأ و سرچشمه زيستي و بيولوژيكي داشته باشد يا معلول فرايندهاي پيچيده اجتماعي باشد، تحقيقات نشان مي دهد كه شرايط خانواگي به عنوان يك عامل بسيار مهم و موثر در بزهكاري نوجوانان به حساب آمده است.

اختلال شخصيت ضد اجتماعي يكي از اختلالاتي است كه از دوره حساس نوجواني آغاز مي شود و نوجوانان بسياري در معرض ابتلاء به اين اختلال هستند.

   عوامل بسياري در مبتلا شدن به اختلال شخصيت ضد اجتماعي دخالت دارند كه از جمله مي توان به روابط خانوادگي تنش زا، بزهكاري، طلاق، از دست دادن والدين اشاره كه در اين رساله به توضيح تك تك آنها خواهيم پرداخت.

 

سوالات پژوهشي:

آيا رابطه معناداري ميان محروميت از والد و اختلال شخصيت ضد اجتماعي وجود دارد؟

آيا رابطه معناداري ميان محروميت از والد و اختلال شخصيت ضد اجتماعي وجود ندارد؟

 

اهداف تحقيق:

هدف از اين تحقيق اين است كه بدانيم آيا از نظر زمينه هاي رفتاري و رواني وشخصيتي ميان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتي وجود دارد يا خير؟

هدف ديگر اين است كه ميزان شيوع اختلال شخصيت ضد اجتماعي را ميان نوجوانان والد دار و بدون والد تعيين كنيم.

هدف ديگر اين است كه در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتايج در اختيار موسسات و كساني كه در كار تعليم و تربيت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگيرد تا گامي موثر باشد در تدوين برنامه هاي منظم براي رفع مسائل و مشكلاتي كه ممكن است در ميان نوجوانان وجود داشته باشد.

 

فرضيه هاي تحقيق:

H0: رابطه معناداري ميان محروميت از والد و اختلال شخصيت ضد اجتماعي وجود دارد.

H1: رابطه معناداري ميان محروميت از والد و اختلال شخصيت ضد اجتماعي وجود ندارد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند 

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

پایان نامه اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید