پایان نامه احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه

چكيده

تنجيز در برابر تعليق قرارداد و يكي از شرايط صحت عقد محسوب مي‌شود و منظور از آن اين است كه آنچه در عقد انشاء شده، به قيدي معلق نباشد. عده كثيري از فقها قائل به بطلان عقد معلق مي‌باشند و عده‌اي نيز اين شرط را صحيح نمي‌دانند. قانون مدني نيز در بيان وضعيت آن بيان صريحي ندارد و فقط در پاره‌اي موارد عقد ضمان، نكاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفي كرده و نسبت به بقيه عقود نظري نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق براي مبطل بودن تعليق به چندين دليل استناد مي‌كنند كه تمامي آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته اين استدلال‌ها مبني بر صحت عقد معلق و انتقادهاي وارد در فقه اماميه مطرح گرديده است.

حقوقدانان ما نيز تنها مواردي را كه قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره كرده جزء عقودي مي‌دانند كه تعليق موجب بطلانشان مي‌شود و بقيه را بطور مطلق صحيح مي‌دانند.

نويسنده در اين مقاله جايگاه تعليق در عقد را به بحث و تحليل فقهي ـ حقوقي گذارده است.

واژگان كليدي

عقد، شرط، تنجيز، تعليق، انشاء، منشأ

مقدمه

اشخاص در زندگي، براي رفع حوايج و رسيدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود و ايقاعاتي، تحت عناوين مختلف مبادرت مي‌ورزند، ولي با وجود وسعت معاملات و كثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احكام اين عقود آگاهي ندارند. لذا بر آن شديم تا مطالبي نسبتاً جامع در اين زمينه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهيم و از آن جا كه تاكنون كتاب مستقلي در اين خصوص تدوين نگرديد، سعي بر آن است كه همه آثار و مصاديق آن عقد همراه با تجزيه و تحليل فقهي ـ حقوقي بطور يك جا مورد بررسي قرار گيرد.

بطور كلي عقد داراي تقسيم بندي‌هاي مختلفي است كه بعضي در قانون ذكر شده و بعضي نه. در قانون دو نوع تقسيم بندي آمده است. ماده 184 ق.م. مي‌گويد عقود و معاملات به اقسام زير منقسم مي‌شود لازم، جايز، خياري، منجز و معلق؛ كه سه قسم اول از يك مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم ديگر هستند. تقسيم اول از نظر دوام و تقسيم دوم از نظر كيفيت انشاي عقد است كه ما در اين مقاله به تقسيم دوم مي‌پردازيم.

نوع تحقیق :

تعریف تحقيق كاربردي

پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.  در اينجا نيز سطح گفتمان انتزاعي و کلي اما در يک زمينه خاص است.که در اینجا پژوهش احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد .

اهداف تحقیق

هدف کلی :

هدف این پژوهش شناسایی احكام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد .

هدف جزئی:

شناسایی احكام و آثار(عقد) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(شرط) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(تنجيز) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(تعليق) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(انشاء) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

شناسایی احكام و آثار(منشأ) عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

تعریف واژگان کلیدی

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید