پایان نامه اثیر کودک درون در خلق آثار اکسپرسیونیستی


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)
گرایش نقاشی
عنوان:
تاثیر کودک درون در خلق آثار اکسپرسیونیستی
استاد راهنما:
محمدرضا فیروزه ای
استاد مشاور:
شادان کیوانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه: 1

فصل اول: کلیات تحقیق 3

1-1-بیان مسئله: 4

1-2-هدف های تحقیق: 4

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: 5

1-4-سوالات و فرضیه های تحقیق: 5

1-5-مدل تحقیق 5

1-6-تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: 5

1-7-روش تحقیق 5

1-8-قلمرو تحقیق 5

1-9-جامعه و حجم نمونه: 6

1-10-محدودیت و مشکلات 6

فصل دوم: از کودکی تا کودک درون 7

2-1- بازگشت به کودکی 8

2-1-1- بازخوانی روان شناختی دوران کودکی 8

2-1-2- کنجکاوی و خلاقیت در دوران کودکی 10

2-1-3- مراحل هوش شهودی در کودک (نظریه هاینز ورنر) 13

2-1-4- پندارهای تصویری در دوره کودکی 16

2-1-5- ویژگی های ادراک فیزیونومی (شهودی) در کودک 17

2-1-6- وحدت حس ها در تفکر شهودی کودک 22

2-1-7- خلاقیت در دوران کودکی 23

2-2- کودک درون: 25

2-2-1- تاریخچه کودک درون 25

2-2-2- کودکی خردسال آنها را هدایت خواهد کرد 28

2-2-3- تجربه کودک درون 30

2-3- ابزار مراقبت از کودک درون 31

2-3-1- نقاشی 31

2-3-2- ارتباط مغز با دست و کودک درون 34

2-3-3- بازی و خلاقیت 35

2-4- ملاقات با کودک درون 36

2-4-1- پذیرش کودک خشمگین درون 40

2-4-2- یافتن والد مهر آمیز درون 42

2-5- شفای زخم های کودکی 43

2-5-1- مشاور خود شدن 43

2-5-2- بگذارید کودک درونتان بازی کند 44

2-5-3- بازی 44

2-5-4- قدردانی از کودک خلاق درون 45

فصل سوم: نگاهی به اکسپرسیونیسم 59

3-1- اکسپرسیونیسم 60

3-1-1- اکسپرسیونیسم در آلمان و پاریس 64

3-2- اکسپرسیونیسم انتزاعی 66

3-2-1- گرایشات اکسپرسیونیسم انتزاعی 74

3-3- نقاشان اکسپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم انتزاعی 76

فصل چهارم: تاثیر کودک درون در خلق آثار اکسپرسیونیستی 97

4-1- هنر و هنرمند از دیدگاه روانشناسان 98

4-1-1- هنر چیست و هنرمند کیست؟ 98

4-1-2- شخصیت هنرمند 100

4-1-3- روانشناسی هنر 101

4-1-4- هنر و هنرمند از دیدگاه روان تحلیل گران و روانشناسان 102

4-2- کودک و انسان باستان 105

4-2-1- الهام در انسان باستانی/ تفکر شهودی کودک 105

4-2-2- غلبه احساس بر تفکر در انسان باستانی / غلبه احساس بر تفکر در کودک 107

4-3- کودک درون و هنر 108

4-3-1- نگاه کودکی بزرگان 108

4-3-2- تخیل دوران کودکی و بازآفرینی خلاقیت بزرگسالی 117

4-3-3- هنرمندان و شاعران کودکان خودیافته 124

4-3-4- کودک درون و اکسپرسیونیسم 127

فصل پنجم: نتیجه گیری و گزارش کار 134

5-1 نتیجه گیری ………………………..134

5-2 گزارش کار ………………………136

فهرست منابع 137

مقدمه:

کودک درون حضوری قدرتمند دارد. در کانون هستی ما به سر می برد. با شور و شوق مدام محیطش را کشف می کند. از احساسهایش با خبر است و آشکارا آنها را نشان می دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید