پایان نامه اثر یون مس بر ساختار، فعالیت چاپرونی و ویژگی های آمیلوئیدیαA


دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

اثر یون  مس بر ساختار، فعالیت چاپرونی و ویژگی های آمیلوئیدیαA -کریستالین انسانی پراکسی نیتریته و بررسی  اثر یون کلسیم  بر توده ای شدن کریستالین های پراکسی نیتریته ی لنز چشم گاو.

استاد راهنما

دکتر رضا یوسفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

پراکسی نیتریت یک عامل اکسایشگر و نیتراته کننده ی قوی است که در بیماری زایی بسیاری از ناهنجاری های چشمی نقش مهمی ایفا می کند. این ترکیب  ذخایر درون سلولی کلسیمی را آزاد می کند که این پدیده نقش مهمی در ساختار و فعالیت پروتئین های لنز دارد. پژوهش ها نشان می دهد که غلظت یون کلسیم در لنز های مبتلا به عارضه ی آب مروارید به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. یکی از اهداف اصلی این پژوهش مطالعه ی اثر یون کلسیم بر ساختار و توده ای شدن کریستالین های لنز تغییر یافته به وسیله ی پراکسی نیتریت به کمک روش های اسپکتروسکوپی و الکتروفورز ژلی است. همچنین به علت نقش آلفا-کریستالین در شفافیت لنز چشم، اثر واکنش پراکسی نیتریت با αA-کریستالین بر ساختار، فعالیت چاپرونی و نقش اثر محافظتی این پروتئین  بر اکسایش اسید آسکوربیک در حضور یون مس نیز بررسی شد. واکنش بین پراکسی نیتریت و پروتئین های لنز موجب افزایش قابل توجه میزان گروه کربونیل، دی تیروزین، نیتروتیروزین و نیتروتریپتوفان در پروتئین های تغییر یافته ی شیمیایی شد. علاوه بر این پروتئین های تغییر یافته ی شیمیایی افزایش چشمگیری در سطوح آبگریز در معرض حلال و همچنین ناپایداری پروتئولیزی را نشان دادند. این تغییرات که نتیجه ی واکنش شیمیایی پراکسی نیتریت با پروتئین های کریستالین لنز چشم است احتمالاً نقش مهمی در کیفیت بینایی ایفا می کند. نتایج این پژوهش نشان داد که پروتئین های کریستالینی لنز بعد از واکنش با پراکسی نیتریت بسیار مستعد به توده ای شدن در حضور غلظت های فیزیولوژیک و پاتولوژیک یون کلسیم هستند. همچنین نتایج مطالعه ی فلورسانس تیوفلاوین-T نبود هر نوع ساختار توده ای منظم در نمونه های پروتئینی توده ای شده به وسیله ی یون کلسیم را نشان داد. نتایج مطالعه ی الکتروفورز ژلی، اهمیت یون کلسیم در القای اتصالات عرضی  کووالانی دی سولفیدی و دی تیروزینی و همچنین تشکیل ساختارهای الیگومری با اندازه های نسبتاً بزرگ را در پروتئین های کریستالینی تغییر یافته با پراکسی نیتریت را نشان می دهد. به طور کلی این پژوهش پیشنهاد می کند که افزایش همزمان یون کلسیم و پراکسی نیتریت در کره ی چشم احتمالاً عامل مهمی در ایجاد عارضه ی آب مروارید می باشد. همچنین فعالیت چاپرونی αA-کریستالین تغییر یافته به وسیله ی پراکسی نیتریت به مقدار قابل توجهی در قیاس با پروتئین طبیعی افزایش نشان می دهد. به علاوه پروتئین های αA-کریستالین تغییر یافته ی شیمیایی، اثر محافظتی بیشتری بر اکسایش اسید آسکوربیک در حضور یون مس نشان دادند. در مجموع هم افزایش فعالیت چاپرونی αA-کریستالین واکنش داده با پراکسی نیتریت و هم افزایش اثر محافظتی این پروتئین در جلوگیری از اکسایش اسید آسکوربیک احتمالاً نشانه ای از نقش فیزولوژیک جدید پراکسی نیتریت در بدن می باشد.

واژگان کلیدی: پراکسی نیتریت، کلسیم، کریستالین های لنز، توده ای شدن، آب مروارید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید