پایان نامه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران


دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان:

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

استاد راهنما:

دکتر داود دانش جعفری

استاد مشاور:

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات…………………………..1

1-1- مقدمه …………………………. 2

1-2- بیان مسئله …………………………. 3

1-3- متغیرهای در نظر گرفته شده………………………….  5

1-4- اهداف تحقیق………………………….   6

1-5- سوالات تحقیق  …………………………. 6

1-6- فرضیه تحقیق ………………………….  6

1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………. 6

1-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………. 6

1-9- جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه…………  7

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………. 7

1-11- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق  …………………………. 7

فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری…………………………. 8

2-1- مقدمه فصل دوم………………………….  9

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد………………………….  10

2-3- نرخ ارز حقیقی (RER)………………………….

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز …………………………. 12

2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی ………………………….  12

2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است…….12

2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله(دو کالایی) است….. 13

2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله( سه کالایی) است ………….. 14

2-6- نظریه برابری قدرت خرید  …………………………. 14

2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )………………………….

2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت ………………………….18

2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی………………………….   19

2-10- نا اطمینانی نرخ ارز …………………………. 19

2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز …………………………. 20

2-12) صادرات غیر نفتی  …………………………. 22

2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران ………………………….  23

2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران ………………………….  25

2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی ………………………….  29

2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره………………………….  31

2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات  ……………  32

2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت …………….. 33

2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت…………………………. 33

2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ …………………………. 34

2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی………………………….35

2-20- تابع صادرات غیر نفتی…………………………. 36

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………. 38

2-22- مطالعات انجام شده در داخل  …………………………. 42

2-23- جمع بندی فصل دوم …………………………. 47

فصل سوم روش شناسی ………………………….  48

3-1- مقدمه………………………….  49

3-2- مانایی و نامانایی  ………………………….50

3-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته …………………………. 51

3-4- روش اندازه گیری نااطمینانی  …………………………. 53

3-5- مدل ARCH  ………………………….

3-5-1- مدل ARCH(q)………………………….

3-6- مدل GARCH  ………………………….

3-6-1- مدلGARCH(p,q)………………………….

3-7- مدل ARCH-M………………………….

3-8- مدل GARCH-M   ………………………….

3-9- بررسی وجودآثار ARCH در سری زمانی…………. 58

3-10- روش تخمین GMM ………………………….

3-11- انتخاب متغیرهای ابزاری ………………………….  60

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………. 62

4-1- مقدمه …………………………. 63

4-2- نرخ ارز حقیقی(RER) ………………………….

4-3- آزمون تست ARCH………………………….

4-4- محاسبه ی نوسانات نرخ ارز حقیقی…………………………. 65

4-5- تخمین مدل به روش GMM………………………….

فصل پنجم جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات………….69

5-1- نتیجه گیری………………………….   70

5-2- پیشنهادات ………………………….   72

پیوست ها…………………………. 73

منابع فارسی  …………………………. 77

منابع انگلیسی …………………………. 79

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید