پایان نامه اثر بخشی مداخله ی افزایش انگیزه بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو


۱-۵-۹-کیفیت زندگی

کیفیت زندگی به درجه­ای که افراد زندگی خود را خوب ارزیابی می­کنند اطلاق می شود )سارافینو، ۲۰۰۲). محققین در مورد ابعاد مختلف مورد بررسی در کیفیت زندگی اتفاق نظر دارند.کیفیت زندگی مفهومی ذهنی دارد و برداشت هر فرد در مورد کیفیت زندگی خود بهترین قضاوت در این مورد به شمار می رود.بوند در این باره می نویسد:«کیفیت زندگی هر فرد همان چیزی است که فرد اظهار می کند. شناخت و ارزیابی فرد از زندگی خود و میزان رضایتمندی او از وضعیت سلامت اجتماعی، جسمی و روانی و احساس رضایت و خوب بودن علی رغم محدودیت های جسمی خود است»(بوند،۲۰۰۰). در پژوهش حاضر، کیفیت زندگی وابسته به دیابت، یکی از شاخص­های نشان دهنده­ی سلامت روانی افراد دیابتی است و مفهوم ذهنی و مجموعه ای از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی را می­سنجد که به وسیله­ی فرد دیابتی ادراک می­شود و نشان می­دهد که فرد در باره­ی اینکه “زندگی چقدر خوب یا چقدر بد است” چه احساسی دارد.  متغیر کیفیت زندگی توسط پرسشنامه­ی کیفیت زندگی وابسته به دیابت سنجیده می­شود . این متغیر در مقیاس فاصله­ای است.

۱-۵-۱۰-تیپ شخصیتی D

تیپ شخصیتیDبا دو مولفه؛ تمایل فزاینده به تجربه­ی هیجانات منفی مانندافسردگی، اضطراب، خشم و احساس خصومت و بازداری اجتماعی این هیجانات مشخص می­شوند(نیکلسون،کوپر و همینگوی[۱]،۲۰۰۶؛ بارث،شومچر و هرمان لینگن[۲]،۲۰۰۴؛ اورسون رز ولویز[۳]،۲۰۰۵). در پژوهش حاضر، برای سنجش تیپ شخصیتی افراد از پرسشنامه­ی تیپ شخصیتی Dدنولت(۱۴والی)استفاده شده است.

۱.Nicholson,Kuper&Hemingway

۲.Barth,Schumacher&Hermann-Lingen

۳٫Everson rose&Lewis

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید