پایان نامه اثر بخشی شناخت و رفتار درمانگری سالمندی بربهبود نشانه ­های مرضی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون


دانشگاه پیام نور

دانشکده تحصیلات تکمیلی

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی(Ph.D)

در رشته روان‌شناسی عمومی

عنوان پایان‌نامه:‌

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه­های مرضی، همبسته­های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD)

استاد راهنما:

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

اساتید مشاور:‌

دکتر احمد علی­پور- دکتر حسین زارع – دکتر غلامعلی شهیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………. 1

فصل اول…………………………………. 3

کلیات پژوهش…………………………………… 3

1-1 مقدمه……………………………….. 4

1-2- بیان مسئله……………………………….. 6

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………..16

1-4 اهداف پژوهش……………………………….. 17

1-5 سؤالات پژوهش……………………………….. 18

1-5-1 سوالات اصلی…………………………………. 18

1-5-2. سوالات فرعی…………………………………. 18

1-6 فرضیه‌های پژوهش……………………………….. 20

1-6-1. فرضیه های اصلی…………………………………. 20

1-6-2. فرضیه های فرعی…………………………………. 20

1-7 متغیرهای پژوهش……………………………….. 21

1-7-1. تعاریف نظری متغیرها……………………………….. 21

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………….. 27

فصل دوم………………………………… 30

ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………… 30

2-1 مقدمه………………………………… 31

2-2 سالمندی………………………………..31

2-2-1 مرور سالمندی در گذر تاریخ…………………………………. 32

2-2-2 ویژگی‌های جمعیتی سالمندان…………………………………. 34

2-2-3. نظریه‌های مربوط به سالمندی…………………………………. 40

2-2-3-1. نظریه‌های جامعه شناخت………………………………….. 40

2-2-3-1. نظریه عدم تعهد………………………………… 40

2-2-3-1-2. نظریه فعالیت………………………………….. 40

2-2-3-1-3. نظریه استقرار تداوم………………………………… 41

2-2-3-2. نظریه‌های روان‌شناختی………………………………..41

2-2-3-2-1. نظریه‌روانی- اجتماعی اریکسون……………………………….. 41

2-2-3-2-2. نظریه روبرت‌هاویگهرست……………………………….. 42

2-2-3-2-3. نظریه راجر گولد……………………………….. 44

2-2-3-2-3. نظریه دانیل لوینسون……………………………….. 45

2-2-3-2-5. نظریه مک آدامز……………………………….. 46

2-2-3-2-6. نظریه ویت بورن……………………………….. 47

2-2-3-3. نظریه‌های زیست شناختی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه پیوندی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه خود ایمنی………………………………..48

2-2-3-3-2. نظریه رادیکال آزاد ……………………………….. 49

2-2-3-3-3. نظریه استرس……………………………….. 49

2-2-3-3-4. نظریه مواد زاید……………………………….. 49

2-2-4. مفاهیم سالمند در فرهنگ‌های مختلف دنیا……………50

2-2-5. تغییرات فیزیولوژیکی در سالمندی……………………… 52

2-2-6 مشکلات روانشناختی در سالمندی……………………… 53

2-3 بیماری پارکینسون………………………………..55

2-3-1 علل ابتلا به بیماری پارکینسون……………………………….. 55

2-3-2 تاریخچۀ بیماری پارکینسون………………………………..59

2-33 شیوع پارکینسون………………………………..59

2-3-4 علائم بیماری پارکینسون……………………………….. 61

2-3-5. چگونگی تشخیص پارکینسون……………………………….. 64

2-3-6. طبقهبندی بیماری پارکینسون……………………………….. 65

2-3-7. بیماریهای شبیه بیماری پارکینسون…………………………. 66

2-3-8. درمان بیماری پارکینسون………………………………..67

2-3-8-1. درمان دارویی……………………………….. 67

2-3-8-2. درمان نشانههای غیر حرکتی……………………………….. 70

2-3-8-3. ژن درمانی………………………………..71

2-3-8-4. درمانهای محافظ نورون………………………………..71

2-3-8-5. درمان اختلالات تکلّمی……………………………….. 72

2-3-8-6. ورزش……………………………….. 72

2-3-8-7. درمانهای جراحی……………………………….. 73

2-3-8-8. مواد غذایی……………………………….. 74

2-3-8-9. درمان از طریق پیوند بافتی……………………………….. 75

2-3-8-10. داروهای ضد پارکینسون موجود در ایران………………….76

2-3-9. معلولیت ناشی از بیماری پارکینسون……………………….. 76

2-3-10. عوارض روانی بیماری پارکینسون……………………………. 77

2-3-11. پیشآگهی بیماری پارکینسون……………………………….. 78

2-4. شناخت رفتار درمانگری سالمندی……………………………….78

2-4-1. اهداف مداخلات روانشناختی…………………………………. 78

2-4-2. انواع مداخلات روانشناختی……………………………….. 80

2-4-2-1-1. تاریخچه شناخت گرایی……………………………….. 80

2-4-2-1-2. انواع روشهای شناختی…………………………………. 81

2-4-2-1-3. تکنیک‌های شناخت درمانی……………………………….87

2-4-2-2. رفتار درمانی……………………………….. 89

2-4-2-2-1. تاریخچه رفتار گرایی……………………………….. 89

2-4-2-2-2. تکنیک‌های رفتاردرمانی……………………………….. 90

2-4-2-3. شناخت رفتار درمانی (CBT)……………………………….. 92

2-4-2-3-1. تاریخچه درمان شناختی رفتاری……………………………….. 94

2-4-2-3-2. انواع روش‌های شناختی رفتاری……………………………….. 95

2-4-2-4. شناخت رفتار درمانی سالمندی (CBTO)……………………… 96

2-4-2-5. کارآمدی شناخت- رفتار درمانگری با سالمندان…………………..98

2-4-2-6. مدل شناختی – رفتاری در کار با سالمندان………………….. 101

2-4-2-7 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی اواخر زندگی…………….. 103

2-4-2-8- درمان اختلالهای اضطرابی در اواخر زندگی…………………….. 104

2-4-2-9 شناخت درمانگری برای اضطراب اوخر زندگی………………….. 105

2-5 نشانههای مرضی…………………………………. 106

2-6- ادراک بیماری…………………………………. 106

2-7 اختلال خواب………………………………….. 107

2-7-1 مشکلات خواب در سالمندان…………………………………. 107

2-7-2 زیست شناسی و تغییرات خواب وابسته به سن…………………….. 108

2-7-3 اندازه گیری خواب………………………………….. 109

2-7-4 درمانهای بیخوابی…………………………………. 110

2-7-5 کارآمدی درمانهای بیخوابی اواخر زندگی…………………………….. 113

2-7-6 نتیجه گیری…………………………………. 115

2-8 سلامت عمومی…………………………………. 115

2-8-1 مفهوم سلامت………………………………….. 115

2-8-2 الگوهای سلامت………………………………….. 117

2-8-3 سلامت جسمانی…………………………………. 121

2-8-4 سلامت اجتماعی…………………………………. 123

2-8-5 سلامت هیجانی…………………………………. 126

2-8-6 سلامت عقلانی…………………………………. 128

2-8-7 سلامت معنوی………………………………….128

2-8-8 سلامت روان شناختی…………………………………. 131

2-9 افسردگی………………………………… 136

2-9-1 افسردگی، ناتوانی و کارآمدی شناخت درمانگری………………. 136

2-9-2 نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری (ICF) سازمان جهانی بهداشت………. 138

2-9-3- اجرای عملی مدل شناختی با سالمندان وطبقه بندی بین اللملی :کنش وری در مورد افسردگی بیماران مبتلا به پارکینسیون………141

2-9-4 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی در مبتلایان به بیماری پارکینسون……….143

2-9-5 تلفیق مدل شناختی با نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری، ناتوانی و سلامتی…………144

2-10 نتیجه گیری…………………………………. 146

2-11 همبسته های شناختی…………………………………. 147

2-12حافظه روزمره……………………………….. 148

2-12-1 حافظه چیست؟………………………………… 148

2-12-2  تاریخچه بررسی حافظه………………………………… 151

2-12-3 عصب شناسی حافظه………………………………… 153

2-12-3-1 نظریه سیناپسی…………………………………. 153

2-12-3-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی…………………………………. 154

2-12-3-3 اساس عصب شناختی حافظه کوتاه مدت………………………. 156

2-12-3-4 اساس عصب شناختی حافظه بلند مدت……………………..156

2-12-4 فیزیولوژی حافظه………………………………… 162

2-12-5 تقسیم بندی مطالعات حافظه………………………………… 167

2-12-5-1 ساختار حافظه………………………………… 168

2-12-5-2 سایر تقسیم بندی‌های حافظه…………………………… 177

2-12-5-3 فرایند حافظه………………………………… 184

2-12-5-4 نظریه سطوح پردازش…………………………………… 187

2-12-5-5 رویکرد پیوندگرا در مطالعات حافظه………………………. 188

2-13- انواع توجه………………………………… 191

2-13-1 تاریخچه‌ای از مطالعات توجه(1850 تا 1900)……………. 193

2-13-2. محدودیت در تحقیقات توجه………………………………… 195

2-13-3 سیستم‌های عمده توجه………………………………… 195

2-13-4 ماهیت و تعریف توجه……………………………….. 196

2-13-5 نقش پردازش بالا به پایین و پایین به بالا در توجه………….. 198

2-13-6 توجه آشکار و پنهان…………………………………. 198

2-13-7 اثر پردازش بار بر توجه………………………………… 200

2-13-8 نظریه بار ادراکی…………………………………. 200

2-13-9 همبسته‌های عصبی توجه………………………………… 201

2-13-10 کارکردهای توجه هشیار……………………………….. 202

2-13-10 الگوهای توجه………………………………… 205

2-13-12 نظریه‌های منبع توجه……………………………….. 207

2-13-13 جستجوی دیداری…………………………………. 208

2-13-14 جستجوی ترکیبی…………………………………. 210

2-13-15 نظریات جستجوی بینایی…………………………………. 212

2-13-15-1 نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها……………………….. 212

2-13-15-2 نظریه جستجوی هدایت شده…………………………… 213

2-13-15-3 نظریه یکپارچه کردن تصمیم……………………………… 213

2-14 ارتباطات عصبی جستجوی دیداری با قشر آهیانه ای…………… 214

2-14-1 تاثیر سن روی جستجوی دیداری…………………………………. 215

2-15 توجه مبتنی بر مکان…………………………………. 216

2-16 توجه شیء محور ………………………………..217

2-17- گوش بزنگی…………………………………. 217

2-17-1 کاهش گوش بزنگی……………………………… 218

2-17-2 نواحی مغزی مرتبط با گوش ………………………………. 219

2-17-3 تفاوتهای فردی در عملکرد گوش بزنگی……………………. 219

2-17-4 طبقه بندی گوش بزنگی:نوع تمیز و نرخ رویداد…………….. 220

2-17-5 تمرین و توجه متمرکز………………………………… 220

2-17-6 گوش بزنگی و پیری…………………………………. 221

2-17-7 گوش بزنگی و خوگیری…………………………………. 221

2-18- آموزش توجه چیست؟………………………………… 223

2-18-1 آموزش فرایند توجه………………………………… 225

2-19 بازداری پاسخ………………………………..226

2-20 رفتارهای مرتبط باسلامت………………………………….. 226

2-21 خودکارآمدی…………………………………. 226

2-21-1 منابع خودکارامدی…………………………………. 230

2-21-2 فرایندهای فعال شونده مرتبط با خودکارامدی……………… 232

2-21-3 ابعاد خودکارامدی………………………………….234

2-21-4 راه‌های افزایش خودکارامدی…………………………………. 234

2-21-5 عوامل مرتبط با خودکارامدی…………………………………. 235

2-22 کیفیت زندگی…………………………………. 237

2-23 تعریف کیفیت زندگی…………………………………. 238

2-22-2 ابعاد کیفیت زندگی…………………………………. 239

2-22-3 مدل 7 مولفه‌ای کیفیت زندگی مارتین و مندوزا…………… 241

2-22-4 شاخص ‌های سنجش تجربی کیفیت زندگی…………….. 241

2-22-5 مطالعات تجربی کیفیت زندگی در ایران……………………. 242

2-22-6 کیفیت زندگی سالمندی…………………………………. 244

2-23 عملکرد جنسی…………………………………. 245

2-23-1 رفتار جنسی…………………………………. 248

2-23-2 مقاربت جنسی………………………………..248

2-23-3 عوامل مؤثر بر رفتار جنسی…………………………………. 249

2-23-4 عوامل زیستی…………………………………. 249

2-23-5- عوامل عصب شناختی…………………………………. 249

2-23-6 سن………………………………… 249

2-23-7 حاملگی و شیردهی………………………………… 250

2-23-8 ناباروری و نازایی………………………………… 250

2-23-9 داروها ………………………………..251

2-23-10 بیماری‌ها…………………………….251

2-23-11 اعمال جراحی زنان……………………………… 251

2-23-12 عوامل روانی……………………………… 252

2-23-13 تنش و اضطراب………………………………. 252

2-23-14 تضادهای بین فردی……………………………… 252

2-23-15 هویت جنسی…………………………….. 253

2-23-16 دانش جنسی……………………………… 253

2-23-17 افکار و عقاید جنسی……………………………… 253

2-23- 18 تصویر بدنی……………………………… 254

2-23-19 تجارب جنسی اولیه…………………………….. 255

2-23-20 اختلالات روانی……………………………… 255

2-23-21 عوامل فرهنگی……………………………… 255

2-24 رفتار جنسی از دیدگاه زیست شناختی………………. 256

2-24-1 دستگاه عصبی مرکزی و محیطی و رفتار جنسی……….256

2-24-2 پاسخهای رفتار جنسی……………………………… 257

2-24-3 مراحل پاسخ جنسی……………………………… 257

2-24- 4 اختلال‌های کارکرد جنسی……………………………… 260

2-24-5 ماهیت اختلال‌های جنسی……………………………… 261

2-24-6 اختلالات میل جنسی……………………………… 264

2-24- 7 اختلالات انگیختگی جنسی……………………………… 265

2-24-8 اختلال نعوظی مرد…………………………….. 265

2-24-9 اختلالات ارگاسم……………………………… 266

2-24-9-1 اختلال ارگاسمی زن……………………………… 266

2-24-9-2 اختلال ارگاسمی مرد…………………………….. 267

2-24-10 انزال زودرس……………………………….. 268

2-24- 11 اختلالات درد جنسی……………………………… 268

2-24-11-1 مقاربت دردناک………………………………. 268

2-24-11-2 واژنیسموس……………………………….. 269

2-24-11-3 اختلال عملکرد جنسی ناشی از اختلال طبی عمومی……….271

2-24-11-4 اختلال نعوظ مرد ناشی از اختلال طبی عمومی……………… 271

2-24-11-5  مقاربت دردناک ناشی از یک اختلال طبی عمومی…………….. 271

2-24-11-6 اختلال کمبود میل جنسی ناشی از یک اختلال طبی عمومی……… 272

2-24-11-7 اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد……………… 272

2-25 سازگاری اجتماعی……………………………… 273

2-25-1 تحلیل فرایند سازگاری ……………………………. 274

2-25-2 فرایند سازگاری اجتماعی……………………………… 274

2-25-3 تعاریف در حیطه اختلال سازگاری یا ناسازگاری………….. 275

2-25-4 عوامل موثر برسازگاری اجتماعی……………………………. 276

2-25-5 دیدگاه‌های مربوط به سازگاری اجتماعی………………….. 278

2-25-5-1 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی…………………………….278

2-25-5-2 دیدگاه روان تحلیلی……………………………. 279

2-25-5-3 دیدگاه یادگیری اجتماعی……………………………… 279

2-25-5-4 دیدگاه علوم رفتاری……………………………… 280

2-25-5-5 دیدگاه مراجع محوری…………………………….. 280

2-25-5-6 دیدگاه انسان گرایی……………………………… 281

2-25-5-7 دیدگاه روان شناختی……………………………… 281

2-26- پیروی دارویی……………………………… 281

2-26-1 مدل پنج بعدی سازمان بهداشت جهانی در مصرف داروها……..282

2-26-2 پیش‌بینی سرپیچی دارویی…………………………. 283

2-26-3 عواقب ناشی از سرپیچی دارویی………………….. 283

2-26-4 پیش‌نیازهای پیروی بیمار از مصرف صحیح داروها…………..284

2-26-5- سالمندان پرخطرترین گروه سنی…………………………. 285

2-27 جمع بندی……………………………. 285

فصل سوم…………………………….. 295

روش پژوهش……………………………….. 295

3-1 مقدمه……………………………. 296

3-2. طرح پژوهش……………………………. 296

3-3. جامعه آماری پژوهش……………………………. 297

3-4روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………. 297

3-5. شرکت کنندگان و معیارهای انتخاب نمونه……………..298

3-6. خصوصیات نمونه……………………………. 299

3-7. ابزار‌های اندازه گیری پژوهش……………………………. 304

3-7-1. ابزارهای سنجش نشانههای مرضی………………………. 304

3-7-2 ابزارهای سنجش همبسته های شناختی……………….. 309

3-7-3.ابزارهای سنجش برخی رفتارهای مرتبط با سلامت…….. 311

3-8 روش گردآوری داده‌ها…………………………….315

3-9 روش تحلیل داده‌ها……………………………. 316

فصل چهارم…………………………….317

تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………….317

4-1 مقدمه…………………………….. 318

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش………………… 318

4-2-1 ویژگیهای توصیفی متغیرهای نشانه های مرضی………….. 318

4-2-2 ویژگیهای توصیفی متغیرهای همبسته های شناختی…………324

4-2-3 ویژگیهای توصیفی متغیرهای مرتبط با سلامت……………….. 328

4-3. تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌های پژوهش……………………. 333

4-3-1. پیش فرض‌های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر……………… 333

4-3-2. آزمونهای متغییرهای مرتبط با نشانه های مرضی…………………. 336

4-3-3 آزمونهای متغییرهای مرتبط با همبسته‌های شناختی……………… 338

4-3-4. آزمونهای متغییرهای مرتبط با برخی رفتارهای سلامتی………….. 339

فصل پنجم……………………………… 342

بحث و نتیجه‌گیری……………………………… 342

5-1. مقدمه…………………………….. 343

5-2. بحث درباره ی یافته‌های پژوهش……………………………….. 343

5-2-1 متغییرهای حوزه نشانه‌های مرضی……………………………. 343

5-2-2 متغییرهای حوزه همبسته‌های شناختی……………………………. 360

5-2-3 متغییرهای حوزه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت…………………363

5-2. محدودیت‌های پژوهش……………………………….. 372

5-3. پیشنهادهایی بر اساس یافته‌های پژوهش……………………………….. 372

5-4 . پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده……………………………. 373

5-5. نتیجه گیری نهایی و سخن پایانی……………………………. 374

ضمائم……………………………… 377

منابع……………………………… 402

چکیده:

هدف: بیماری، بخصوص بیماری­های مزمن در سالمندان شیوه زندگی آنان را تغییر می‌دهد. بیماری پارکینسون نیز نوعی اختلال تحلیل برنده سیستم عصبی مرکزی در سالمندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بربهبود نشانه­های مرضی، همبسته­های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD) بود.

روش: در این مطالعه روش پژوهش بصورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه از جامعه آماری سالمندان مبتلا به پارکینسون در نظر گرفته شد، نمونه‌های پژوهش شامل 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی تحت درمان شناختی-رفتاری سالمندی در 10 جلسه قرار گرفتند. برای سنجش فرضیه‌های این پژوهش از سه مجموعه آزمون نشانه‌های مرضی(پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری (brief IPQ)، پرسشنامه شاخص اختلال خواب پیترز بورگ، پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q))، همبسته‌های شناختی(پرسشنامه حافظه روزمره ساندرلند و همکاران(1983)، آزمون عملکرد پیوسته روزولد و همکاران(1956)، آزمون بازداری پاسخ استروپ(1935)) و رفتارهای مزتبط با سلامت(مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1996 )، پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی زنان و مردان، پرسشنامه سازگاری BAL، پرسشنامه پیروی دارویی ماریسکی (1992)) استفاده شد. و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس مکرر با استفاده از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری از بین متغییرهای نشانه‌های مرضی در مقیاس‌های ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی در سطح  05/0 P< معنی دار است، در حالی که مقیاس نشانه‌های جسمانی از لحاظ آماری معنی دار نیست، نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد اثر روش درمانی شناختی رفتاری در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری در متغیرهای ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب معنی دار است ولی در متغیر عملکرد اجتماعی اثر روش شناختی رفتاری در مرحله پس آزمون- پیگیری معنی دار نیست. در حیطه همبسته‌های شناختی نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های حافظه روزمره، توجه متمرکز و بازداری شناختی در سطح  05/0 P< معنی دار است، در حالی که در مقیاس‌های توجه پیوسته از لحاظ آماری معنی دار نیست. نتایج آزمون‌های تعقیبی نیز نشان داد متغیرهای حافظه روزمره و توجه متمرکز در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد ولی در متغیر بازداری پاسخ شناختی مداخله مورد نظر در مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین به این یافته باید با دیده احتیاط نگریست. در حیطه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های خودکارآمدی،کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در سطح  05/0 P< معنی دار است. و نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد. ولی متغیر عملکرد جنسی در دو مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین تا پذیرش و گسترش این قبیل یلفته‌ها راه درازی در پیش است.

نتیجه گیری: تلویحات حاصل از یافته‌های پژوهش در قلمروهای بالینی و مرضی از زاویه استلزام اصلاح نظام مراقبت بهداشتی سالمندان در سطح دیدگاهها و اقدامات عملی مورد بحث قرار گرفتند و در حد خطوط کلی نتایج پژوهش نشان داد که مداخله گریهای مبتنی بر شناخت رفتار درمانگری بر مولفه‌های مختلف سلامت سالمندان مبتلا به پارکینسون به ویژه سلامت روانی آنها اثر معناداری داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید