پایان نامه اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

 عنوان:

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فرشاد مومنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست منابع:

فصل اول:کلیات پژوهش………………………… 1

1-1-مقدمه………………………. 2

1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش……………. 5

1-2-1-فرضیات پژوهش………………………… 5

1-3-ضرورت انجام تحقیق……………………….. 5

1-4- معرفی مدل………………………. 8

1-5- روش انجام تحقیق……………………….. 9

1-6- اهداف پژوهش………………………… 9

1-7-مفاهیم و تعاریف……………………….. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز……………………… 10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز……………………… 10

1-7-2-شاخص قیمت……………………….. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز ………………………14

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری……………………….. 2

2-1-مقدمه………………………. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی……………………….. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی………………………. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران………………………. 19

2-4-1 – عدم وجود نظام ارزی……………………….. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی……………………….. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز……………………… 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز……………………… 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها……………………… 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعه ای………… 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی……………………….. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز ………………………28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت…………. 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم……………. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا ………………………36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم………………………. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم………………………. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته………………………. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی……………………….. 39

فصل سوم: روش شناسی……………………….. 16

3-1-مقدمه: ………………………48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:……………………… 48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR)………………………

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR………………………..

5-3- VAR مقید و نامقید………………………. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR………………………..

7-3-شناسایی معادلات VAR………………………..

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی……………………….. 57

9-3-آزمون روابط علّی……………………….. 59

10-3-توابع واکنش………………………… 60

11-3-تجزیه واریانس………………………… 61

12-3-مانایی در مدلهای VAR………………………..

13-3-مدلهای VAR بازگشتی……………………….. 66

14-3-مدلهای VAR ساختاری……………………….. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها……………………… 48

4-1-مقدمه………………………. 76

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت……. 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت:……………………… 76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد………………………. 76

4-3-توابع عکس العمل………………………. 79

فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­ گیری و پیشنهادات…… 76

5-1-مقدمه………………………. 86

5-2-نتیجه گیری……………………….. 86

5-3-پیشنهادات:……………………… 88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی……………………….. 89

فهرست منابع و ماخذ………………………. 86

منابع فارسی……………………….. 91

منابع لاتین………………………. 92

پیوست ها……………………… 96

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید