پایان نامه اثرگذاری آموزش مهارت های سازمان دهی- برنامه ریزی در بهبود فقدان کنترل پیامد دانش آموزان


۱-۲-۲ تاثیرات هیجانی( اضطراب امتحان) و عملکرد تحصیلی

همچنین اضطراب امتحان یک موقعیت برانگیختگی هیجانی[۱] است که در نتیجه تغییرات هیجانی، فیزیولوژیکی و عقلانی رخ می دهد و از کاربرد موثر اطلاعات آموخته شده قبلی، جلوگیری می کند ‌(‌اسپیل برگر[۲]، ۱۹۹۵) .

“اسپیل برگر” (۱۹۹۵) تصریح می نماید که اضطراب امتحان از دو مولفه تشکیل شده است : ” تشویش ” که یک اضطراب شناختی مربوط به عملکرد است. ” هیجانات” که برانگیختگی سیستم عصبی خودکار در ارزیابی موقعیت ها می‌باشد. علاوه بر این، اضطراب امتحان یک متاثر کننده[۳] هیجانی منفی بر موفقیت و نگرش دانش آموزان نسبت به درس است. مطالعات نشان می دهد که رابطه ای بین مولفه هیجانات و عملکرد وجود ندارد، در حالی که یک رابطه منفی بین تشویش و نگرانی و عملکرد امتحان وجود دارد. جنبه شناختی اضطراب امتحان در دانش آموزان به شرح زیر است: شکست در درس، گرفتن نمره پایین، تفکر در این زمینه که دیگر دانش آموزان با گرفتن نمره خوب، پیشرفت می کنند، سرزنش خود به دلیل اینکه به اندازه کافی مطالعه نکردن، تفکر در مورد اینکه همه چیز را فراموش کرده اند، تفکر در مورد اینکه خانواده هایشان را ناامید خواهند کرد و اینکه آنها قادر به جبران نمرات کم نیستند (لیبرت ، موریس [۴]، ۱۹۶۷) .

در هر حال، توافق هایی کلی در تحقیقات تجربی، در مورد ارتباط بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی پایین ، وجود دارد ( زیدنر، ۱۹۹۸) .

“همبر”[۵] (۱۹۹۱) در مطالعات فرا تحلیلی از ۱۲۶ دانش آموز آمریکایی و اروپایی، یک همبستگی منفی ۲۱r=- بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی یافت. که بر اساس مطالعات تجربی، واضح است که اضطراب امتحان با کاهش معدل نمرات دانش آموزان[۶](GPA) در ارتباط هستند. همچنین مطالعات به طور پیوسته نشان می دهند که دانش آموزان دختر به طور معناداری، اضطراب امتحان بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر دارند. و بر اساس مطالعات انجام شده، شکست تحصیلی با سطح بالایی از اضطراب امتحان در ارتباط می باشد و دانش آموزانی با اضطراب امتحان بالا، در خواندن و پاسخ دادن به سوالات امتحانی، سازماندهی افکارشان و بیان افکارشان با استفاده از کلمات مناسب، مشکل دارند. بنابراین اضطراب امتحان یک مشکل عمده برای بسیاری از دانش آموزان در سراسر زندگی تحصیلی می‌باشد (چاپل، بلاندینگ[۷]،۲۰۰۵).

[۱] -hyper- arousal

[۲] -Spielberger

[۳] -affecting

[۴] -Liebert & Morris

[۵] -Hembree

[۶] -grade point average

[۷] -Chapell & Blanding

متن کامل پایان نامه