پایان نامه اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری»


دانشگاه شیراز

واحد بین­­الملل

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی

 موضوع

اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش­های  ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه­های افسردگی.

استاد

جناب آقای دکتر نورالله محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

روان نمایشگری یک روش درمان گروهی به شکل نمایش است که افراد از طریق بازی کردن حوادث گذشته در زمان حال، به بررسی هیجانات، اعمال و ارتباطات خود می­پردازند. کانون توجه در سایکودراما تعاملات و مواجهه­ی شخصی افراد، تمرکز بر اینجا و اکنون، خودجوشی، خلاقیت، ابراز کامل احساسات و آزمایش واقعیت است.

این روش درمانی بر اساس پیشینه پژوهش کاربردهای زیادی در روانشناسی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و روان نمایشگری بر نگرشهای ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه­های افسردگی بود. جامعه آماری نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت شیراز بودند که از بین آنها 60 نفر بصورت تصادفی انتخاب گردیدند و به همین شیوه در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.

ابزارها شامل 1- مقیاس افسردگی کودکان کواکس (ICDI) 2- پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد (DAS) بود، که بصورت پیش آزمون و پس آزمون برای هر سه گروه اجرا گردید.

نتایج نشان داد که روش روان نمایشگری تأثیر مطلوب­تری نسبت به روش شناختی- رفتاری بر افسردگی و نگرشهای ناکارآمد نوجوانان زندانی دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

 فصل اول: طرح مسأله

1- طرح مسأله—————————————————- 1

1-1- مقدمه—————————————————— 1

1-2- بیان مسأله————————————————– 5

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق————————————— 7

1-4- اهداف تحقیق———————————————— 8

1-5- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها —————————– 8

1-5-1- تعریف مفهومی افسردگی———————————— 8

1-5-2- تعریف عملیاتی  افسردگی ———————————– 9

1-5-3- تعریف مفهومی نگرش­های ناکارآمد—————————- 9

1-5-4- تعریف عملیاتی نگرش­های ناکارآمد—————————- 9

1-5-5- تعریف مفهومی درمان شناختی- رفتاری———————— 9

1-5-6- تعریف عملیاتی شناختی – رفتاری —————————- 10

1-5-7- تعریف مفهومی روان نمایشگری —————————— 10

1-5-8- تعریف عملیاتی روان نمایشگری——————————- 11

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

 2-  مبانی نظری تحقیق——————————————— 13

2-1- الگوی زیستی افسردگی—————————————- 13

2-2- الگوی روان پویشی افسردگی———————————— 14

2-3- درمان روان پویشی افسردگی———————————— 15

2-4- الگوهای شناختی افسردگی  ———————————– 16

2-5- درمان شناختی———————————————– 17

2-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است———————- 18

2-7- رویکرد رفتار درمانی——————————————- 18

2-8- رویکرد مراجع- محور—————————————— 19

2-9- رویکرد گشتالت درمانی—————————————- 19

2-10- رویکرد وجودی——————————————— 19

2-11- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری——————————— 20

2-12- رویکرد تحلیل تبادلی—————————————– 20

2-13- رویکرد شناختی——————————————— 20

2-14- رویکرد جامع یا انتخابی————————————— 21

2-15- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری—————————- 21

2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش——————- 22

2-16-1- تحقیقات خارج از کشور———————————— 22

2-16-2- تحقیقات داخلی کشور————————————- 29

2-17- فرضیه­ها————————————————— 48

فصل سوّم: فرآیند روش شناختی

 3- فرآیند روش شناختی——————————————– 50

3-1- مقدمه  —————————————————- 50

3-2- جامعه آماری روش نمونه گیری ——————————— 50

3-3- ویژگیهای نمونه ———————————————- 51

3-4- ابزارهای گردآوری اطلاعات و اعتبار و پایایی ———————– 51

3-5- اعتبار و پایائی مقیاس افسردگی کودکان (CDI)——————- 51

3-6- اعتبار پایائی پرسشنامه نگرش­های ناکارآمد(DAS)—————– 53

3-7- روش اجرای تحقیق —————————————— 54

3-8- روش تجزیه و تجلیل داده­ها———————————— 58

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

 4- یافته­ های پژوهش———————————————– 60

1-4- مقدمه—————————————————— 60

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5- بحث و نتیجه ­گیری———————————————- 73

1-5- یافته های پژوهش——————————————– 73

2-5- پیشنهادات————————————————– 78

2-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق—————————– 78

2-5-2- پیشنهاد به پژوهشگران بعدی——————————— 78

3-5- محدودیت پژوهش——————————————- 79

منابع فارسی —————————————————– 81

منابع انگلیسی—————————————————– 89

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید