پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد

ارسال شده در سایت پایان نامه

تعاریف مفهومی

روش ماتریکس: نوعی روش درمان غیردارویی در افراد معتاد است که جز در موارد نادر، نیاز به بستری بیماران نیست. این روش با حضور درمانگر و بیمارانجام می شود و بر مداخلاتی مثل آشنایی بیمار و خانواده اش با اعتیاد و مواد محرک و چگونگی  درمان، شناخت موقعیت های مشکل آفرین هر بیمار، مهارتهای پیشگیری از وسوسه و ولع مصرف، مهارتهای زندگی سالم و بدون مواد، افزایش بینش فرد نسبت به رفتارهایش و اصلاح آنها افزایش ماندگاری بیمار در درمان وکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مرتبط باانتقال ایدزداشتندتاکید                             می شود(راوسن[۱]، ۱۹۹۵).

رفتار پر خطر جنسی: هرگونه رابطه جنسی(دهانی، مهبلی و مقعدی) که بدون استفاده از وسایل ایمنی  رابطه جنسی از قبیل کاندوم مردانه یا زنانه انجام گیردکه درآن احتمال مبتلا شدن به ایدز و دیگر بیماری هایی که ازطریق رابطه جنسی منتقل می­گردند افزایش یابد، رفتارپرخطرجنسی نامیده می­شود(سادوک و سادوک[۲]، ۲۰۰۸ ؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۸۸). همچنین داشتن شرکای جنسی متعدد وگذری و از طرفی رابطه جنسی در زمان مصرف مواد مخدر، جزء رفتارهای پرخطرجنسی قرار می گیرند(باکتینگ[۳]، راسر و اسکلما[۴]، ۱۹۹۹).

تعاریف عملیاتی

روش ماتریکس : در این پژوهش، روش ماتریکس پس از اجرای پیش ازآزمون در ۸ جلسه یک  و نیم ساعته برای گروه آزمایش اجرا خواهد شد. منظور از روش ماتریکس، فرایند مشاوره ای با عناوین آشنایی و سنجش،کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان، انواع شروع کننده های درونی و بیرونی، وسوسه جنسی،کار و بهبودی، شرم و گناه، تعریف معنویت، روابط جنسی اعتیادگونه و سنجش پایانی است که به صورت گروهی اجرا شد(نجفی، بیگدلی، دهشیری، رحمتیان و طباطبایی، ۱۳۹۱).

رفتارهای پرخطر جنسی: در این پژوهش، رفتارپرخطرجنسی توسط پرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی(زارعی، خاکباز وکرمی، ۱۳۸۹) سنجیده شد.

۱ _  Rawson

۲ _  Sadock

۱ _  Bokting

۲  _ Rosser & Schltema

 متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی
پایان نامه غرور در اخلاق گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی
پایان نامه رشته مهندسی موادفولاد های ریختگی پر آلیاژ مقاوم به حرارت
پایان نامه خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل Fast
پایان نامه روانشناسی: تاثیر اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش