پایان نامه اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش­های صحرایی بالغ


چکیده

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش­های صحرایی بالغ

 

استفاده طولانی مدت از داروهای ضد صرع عوارض جانبی متعدد، در بیماران مبتلا به صرع و همچنین در کودکانی که مادرانشان در طول دوران بارداری برای کنترل تشنج داروهای ضد صرع استفاده می­کنند دارد. اتوسوکسیماید داروی خط اول برای صرع غایب است که که به طور عمده با مهار کانال­های کلسیمی نوع T عمل می­کند. ما در مطالعه حاضر، اثرات دراز مدت دریافت اتوسوکسیماید در اواخر دوران بارداری و اوایل دوره پس از تولد بر آستانه تشنج القاء شده به وسیله پنتلین تترازول و عملکردهای شناختی را مورد بررسی قرار دادیم. موش­های صحرایی ماده حامله به سه گروه تقسیم شدند. مادران گروه کنترل در کل دوران حاملگی و شیر دهی آب معمولی را دریافت می­کردند. گروه شاهد از شروع روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از زایمان میزان 40 میلی­گرم بر کیلو گرم ساخارین در روز به صورت محلول در آب معمولی دریافت می­کردند. گروه آزمایش از روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از زایمان میزان 20 میلی­گرم بر کیلو گرم در روز داروی اتوسوکسیماید به همراه 40 میلی­گرم بر کیلوگرم ساخارین در روز را به صورت محلول با آب دریافت می­کردند. در روز 60 بعد از تولد از هر مادر یک نر و ماده برای ارزیابی آستانه تشنج و عملکردهای شناختی مورد استفاده قرار می­گرفت. ما دریافتیم که اتوسوکسیماید باعث نقص در یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال در زمان بلوغ می­شود. موش­های صحرایی ماده که اتوسوکسیماید دریافت کرده بودند در فراگیری نقص آشکارتر نشان دادند در حالی که نرهای دریافت کننده اتوسوکسیماید اختلال بیشتر در فراخوانی حافظه نشان دادند. اتوسوکسیماید همچنین باعث اختلال در حافظه فضایی موش­های صحرایی هر دو گروه نر و ماده شد. به نظر می­رسد که تعدیل عملکرد سیستم­های کولینرژیک و آدرنرژیک در اختلال حافظه فضایی ناشی شده از مصرف اتوسوکسیماید در موش­های صحرایی ماده دخیل است. ساخارین به صورت قابل توجه فعالیت حرکتی را در برخی از دوره­های این مطالعه افزایش داد. این افزایش فعالیت حرکتی ممکن است در تغییرات شناختی مشاهده شده در گروه شاهد دخیل باشد. قرار گرفتن در معرض اتوسوکسیماید در دوره­ی تکوین  به صورت قابل توجه آستانه تشنج را درموش­های صحرایی ماده افزایش داد. به نظر می­رسد مکانیسم­های پیش­سیناپسی مسئول این اثرات باشند.

 کلمات کلیدی: اتوسوکسیماید، حافظه، آستانه تشنج، تکوین، موش صحرایی، ساخارین

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان…………………………………………………………………………………………….... صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1)صرع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1-2) تقسیم­بندی تشنج­های صرعی…………………………………………………………………………………… 2

1-2-1) صرع غایب…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-3) مکانیسم­های ایجادکننده­ی تشنج­های صرعی………………………………………………………………….. 4

1-2) اهمیت کانالهای کلسیمی T-Type در صرع غایب……………………………………………………………….4

1-1-4) داروهای ضد صرع………………………………………………………………………………………………………………..6

1-1-4-1) مکانیسم عملکرد داروهای ضد صرع……………………………………………………………………………… 7

1-1-4-2) ترکیبات دارویی با اثر مهاری بر صرع غایب………………………………………………………………….. 9

1-5) اتوسوکسیماید……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-1) مکانیسم عملکرد اتوسوکسیماید………………………………………………………………………………………… 12

1-6) فنوباربیتال………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-6-1) مکانیسم عملکرد فنوباربیتال…………………………………………………………………………………………….. 15

1-6-2) عوارض جانبی مصرف فنوباربیتال………………………………………………………………………………………. 15

1-7) صرع مادری…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

1-8) مکانیسم­های اساسی عوارض جانبی داروهای ضد صرع در دوران جنینی………………………….. 17

1-9) یادگیری و حافظه…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-10) اسکاپولامین………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-10-1) مکانیسم عملکرد اسکاپولامین…………………………………………………………………………………………..21

1-11).پروپرانولول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1) اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دوره­ی تکوین……………………………………………………………….27

2-2) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1) مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….. 33-34

3-2) وسایل و دستگاه­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-3) حیوانات و تیمار……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-4)آزمون یادگیری حافظه فضایی با ماز شعاعی هشت بازو………………………………………………………………. 37

3-4-1) مراحل انجام آزمون یادگیری فضایی با ماز شعاعی هشت بازو……………………………………………….. 38

3-5) آزمون حرکتی Open field………………………………………………………………….. 39

3-6)آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………………………………….40

3-6-1) مراحل انجام آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………40

3-7) تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول…………………………………………………………………………………………..41

3-7-1) مراحل انجام تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول………………………………………………………………..42.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید