پایان نامه آگاهی متعالی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور


۱-۸- قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق دانشگاه پیام نور واحد بهشهر می باشد.

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه  میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر می باشد، وبرای آنکه بتوانیم این ارتباط را بسنجیم باید یک متغیر را پیش بین و بقیه ی عوامل را متغیر ملاک محسوب کنیم.

بنابراین با توجه به موضوع تحقیق که به دنبال بررسی رابطه  میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان می باشد ،هوش معنوی دانشجویان را پارامتر پیش بین و خودکنترلی آنان را پارامتر ملاک در نظر می گرفته  و میزان اثر گذاری هر یک از ابعاد هوش معنوی را بر خود کنترلی دانشجویان بررسی می کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید