پایان نامه آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز


دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

عنوان

آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز

استاد راهنما

آقای دکتر سید علی جزایری

دی ماه 1388

 

فهرست مطالب

 

فصل 1: مقدمه ای بر آنالیز انرژی و اگزرژی… 9

مقدمه. 9

1-1)   چرا آنالیز انرژی و اگزرژی؟ 10

1-2)   بالانس جرم، انرژی و آنتروپی.. 12

1-3)   معادلات دقیق بالانس…. 13

1-4)   اگزرژی سیستم بسته. 16

1-5)   اگزرژی جریان ها 17

1-5-1) اگزرژی جریان یک ماده 17

1-5-2) اگزرژی انرژی گرمایی.. 18

1-5-3) اگزرژی کار 19

1-5-4) اگزرژی الکتریکی.. 20

1-6)   اتلاف اگزرژی.. 20

1-7)   بالانس اگزرژی.. 21

1-8)   محیط مرجع. 22

1-8-1) مشخصات تئوری محیط مرجع. 22

1-8-2) مدل های محیط مرجع. 23

1-9)  راندمان ها و دیگر مقیاس های مورد اهمیت… 24

1-10)  فرآیند آنالیز انرژی و اگزرژی.. 27

1-11)  خواص انرژی و اگزرژی.. 27

1-12)  مفاهیم نتایج آنالیز اگزرژی.. 28

فصل 2: مقدمه ای بر تولید همزمان کار و حرارت… 30

مقدمه. 30

2-1)   انواع کاربردهای عمومی تولید همزمان.. 32

2-2)   انواع سیستم های تولید همزمان.. 32

2-2-1) چرخه بالایی.. 32

2-2-2) چرخه پایینی.. 33

2-3)   مزایای استفاده از تولید همزمان.. 33

2-4)   روش های تولید همزمان.. 34

2-5)   بازده نیروگاه تولید همزمان.. 35

2-6)   نسبت توان به گرمای یک مجموعه. 37

2-7)   تحلیل نسبت توان به گرمای یک مجموعه. 37

فصل 3: زباله سوزها و محاسبات پایه مربوط به بازیافت انرژی از زباله.. 40

مقدمه. 40

3-1)  انواع زباله سوزها 42

3-1-1) زباله سوز با آتشدان متحرک… 42

3-1-2) زباله سوز با آتشدان ثابت… 42

3-1-3) زباله سوز با آتشدان دوار 43

3-1-4) زباله سوز با بستر روان.. 43

3-2)  گرمای احتراق.. 44

3-3)  ارزش حرارتی.. 44

3-4)  محاسبات پایه مربوط به بازیافت انرژی از زباله. 47

3-5)  ارائه یک برنامه کامپیوتری جهت محاسبه ارزش حرارتی زباله. 52

فصل 4: مقدمه ای بر گاز طبیعی مایع شده. 60

مقدمه. 60

4-1)  آیا LNG یک منبع قابل رقابت با گاز طبیعی می باشد؟ 62

4-2)  تاریخچه مختصری از LNG.. 63

4-3)  ترکیبات گاز طبیعی و LNG.. 65

4-4)  زنجیره ارزشی LNG.. 67

4-5)  آیا LNG یک سوخت ایمن است؟ 70

4-6)  استفاده از انرژی سرد LNG.. 71

4-7) اصطلاحات علمی سوخت های دیگر. 75

4-7-1) ترکیبات LNG.. 75

4-7-2) ترکیبات میعانات گاز طبیعی.. 75

4-7-3) ترکیبات LPG.. 76

فصل 5: آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز. 78

مقدمه. 78

5-1)  مختصری در مورد نرم افزار HYSIS. 80

5-2)  تحلیل انرژی حرارتی.. 81

5-3)  تحلیل اگزرژی.. 81

5-4)  توصیف چرخه توان رایج با استفاده از زباله سوز 82

5-4-1) مختصری در مورد زباله سوز 84

5-4-2) چگونگی تبدیل زباله سوز به یک مبدل حرارتی.. 85

5-5)  توصیف چرخه توان ترکیبی با استفاده از زباله سوز به همراه بازیابی انرژی سرد LNG.. 87

5-6)  توصیف چرخه توان ترکیبی با استفاده از زباله سوز به همراه بازیابی انرژی سرد LNG و استفاده از گاز شهری تولید شده به عنوان سوخت اضافی در زباله سوز 92

5-6-1) معادلات بالانس انرژی.. 93

5-6-1-1) زباله سوز 93

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید