پایان نامه آموزش راهبردهای سازمان دهی- برنامه ریزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان


۱-۲-۳ برنامه ریزی

برنامه‌ریزی پیشنهاداتی را برای مدیریت زمان مطالعه و استفاده بهینه از ساعات شبانه روز، فراهم می‌کند. و بر اهمیت سازماندهی و کاربرد زمان به طور کارآمد و موثر تاکید دارد. و موجب مسئولیت پذیری دانش آموزان در قبال یادگیری شان می شود. همچنین برنامه ریزی همه جانبه مطالعه ، برای مرتفع کردن نیازها و درخواست های آموزشی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، پیشرفت و ایجاد انگیزه، لازم و ضروری می باشد. بنابراین تنظیم زمان مطالعه باعث افزایش موفقیت های تحصیلی شده و فرصت های بیشتری را برای فعالیت های مورد علاقه ایجاد می کند و این طور نمی‌شود که دانش آموز برای یک موضوع یا فعالیتی زمان زیادی وقت صرف کند و برای فعالیت دیگری، وقت کم بیاورد. ضمن آنکه هیچ گاه دچار بلاتکلیفی و سردرگمی نیز نخواهد شد (پاولیدس[۱]، ۲۰۰۹).

به دلیل اهمیت مطالعه در برنامه ریزی و سازماندهی زمان در ادامه به توضیح اجمالی مهارت های مطالعه پرداخته شد.

۱-۲-۴ مهارت های مطالعه

شناسایی روش های یادگیری و مطالعه ثمربخش در پیشرفت زندگی تحصیلی دانش آموزان، بسیار مهم می باشد و اهمیت ایجاد عادت های مطالعه انعطاف پذیر، باید با دقت فراوان مورد تاکید قرار گیرد. “کریستنسون” و “آندرسون”[۲] (۲۰۰۲)، بر اهمیت مهارت های مطالعه در فراهم نمودن امکانات برای فارغ التحصیل شدن از مدرسه با پیشرفت قابل توجه، تاکید دارند. مهارت های مطالعه تحت موضوعاتی چون برنامه ریزی زمان (گذراندن زمان به طور کارآمد)، سازماندهی فضای مطالعه، خواندن نتیجه بخش، گوش دادن فعال، یادداشت برداری، نوشتن اثربخش، یادگیری فعال، انجام تکالیف و آمادگی برای امتحان، مطرح می شود (دیلکمن، آدا و آلور[۳]،۲۰۰۹).

همچنین ضروری می باشد که عادت هایی از یادگیری خود مدیریتی را در جهان در حال تغییر امروزی انطباق دهیم زیرا که دانش و معلومات در مسیر گسترش مهارت های خود مطالعه ای[۴] در حال حرکت است که فاکتورهای مهم آن فرایند یادگیری و شایستگی دانش آموزان در مهارت های مطالعه، می باشد که این مهارت ها به طور موثر بر پیشرفت در مدرسه و زندگی بعد از تحصیل تاثیر خواهد داشت. بنابراین دانش آموزانی که روش های یادگیری و مطالعه مناسب را گسترش نمی دهند، در انگیزش برای یادگیری و برنامه‌ریزی فرایند یادگیری و ارزیابی کلی آنها، ناکارآمد خواهند بود و این ناکارآمدی بر پیشرفت دانش آموزان در طول تحصیل و بعد از تحصیل، به طور منفی تاثیر خواهد داشت. همچنین برخی از دانش آموزان ممکن است علی رغم اختصاص زمان کافی برای مطالعه، دچار شکست شوند که دلیل اصلی آن، عدم کسب مهارت های مطالعه موثر و مفید است. علاوه بر این، دانش آموزانی که مهارت‌های مطالعه مناسب را در مدرسه کسب می کنند، نگرش مثبتی را نسبت به مدرسه و یادگیری انتخابی به عنوان یک هدف، رشد می‌دهند. ضمن اینکه موفقیت کسب شده بعد از مطالعه مفید موجب اطمینان خاطر و تشویق دانش آموزان در جهت تغییر دیدگاه شان نسبت به مطالعه، به عنوان یک فعالیت لذت بخش، خواهد شد ( دیلکمن، آدا و آلور، ۲۰۰۹) .

[۱] -Pavlidis

[۲] -Christenson& Anderson

[۳] -Dilekmen, Ada& Alver

[۴] -self- study

متن کامل پایان نامه