پایان نامه آمار مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غيرشاغل


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فصـــــل اول

مقــدمـات و كليــات

 مقدمه

مادران درارتقاءكيفيت آموزشي فرزندان خود نقش محوري را ايفا مي نمايند . عموماً مادران ي كه از تحصيلات بالاتري برخوردارند از يك طرف در منزل مشاركت بيشتري در امر آموزش فرزندان خود دارند با دقت پيشرفت تحصيلي آنها را دنبال مي كنند . زيرا انجام تكاليف فرزندان خود را از نزديك نظارت دارند . از طرف ديگر كيفيت و نحوه كار معلمين را تحت كنترل دارند و در صورت مشاهده هر گونه نارسايي از رفتن به مدرسه و مذاكره معلمين خوداري نمي نمايند در چنين شرايطي مراقبت و دقت مادران موجب ارتقاء كيفي آموزشي فرزندان احتمالاً كلاس و مدرسه خواهد شد در مدارس خصوصي كه مادران در هر زمينه اي مشاركت مستقيم دارند ، كيفيت معلمين پيوسته زير سئوال است و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم در خانه و هم در مدرسه تحت كنترل شديد قرارداد در جاهائيكه مادران از تحصيلات پايين تري برخوردارند نه تنها به كيفيت معلمين توجه نمي گردد بلكه پيشرفت تحصيلي فرزندان در منزل به دقت دنبال نمي گردد . نگرش مادران نسبت به آموزش و پرورش و اهميت پيشرفت تحصيلي فرزندان خودنيز يكي از عوامل بسيار مهم در ارتقاء كيفيت دانش آموزان قلمداد مي شوند . نقش مادران از آن جهت از اهميت روز افزون برخوردار است كه با پيشگيري هاي مداوم خود كنترل مضاعفي به طور همزمان به كيفيت آموزش فرزندان و نحوه كار معلمين دارند .

بطور كلي مطالعات بانك جهاني در 29 كشور گوناگون همگي گوياي اين حقيقتند كه دانش آموزان در ايفاء كيفيت از نقش والايي برخوردارند . توانايي ذاتي ، محيط خانوادگي و اوضاع اقتصادي – اجتماعي مادران در كيفيت دانش آموزان آثار مستقيمي دارند و هر قدر كيفيت كودكان بهبود يابد كارآموزش سهل تر و سطح آن ارتقاء بيشتري خواهد يافت . مطالعات انجام شده همگي گواه اين حقيقت اند كه آن دسته از دانش آموزان كه مادران تحصيل كرده دارند در مراحل تحصيلي از توفيق بيشتري برخوردار بوده اند . ارائه تحصيلات فرزندان و دريافت مهارت ها و تخصص هاي آنها تا حد زيادي متأثر از رفتار مادران و جو حاكم بر خانواده مي باشد . محيط خانواده بسياري از مسائل را به فرزندان مي آموزد آنجاست كه زمينه رفتن به مدرسه ، ادامه تحصيلات و انتخاب رشته تحصيلي فرزندان بنيان نهاده مي شود . در محيط خانوادگي است كه فرزندان به ارزش آْموزشي و پرورشي پي مي برند و تلاش مي نمايند تا با دريافت مهارتها و تخصص هايي براي مشاغل گوناگون خود در آينده تجهيز نمايند . بنابراين جو خانواده تأثير مهمي در اشاعه آموزش و پرورش دارد يكي از مهمترين وظايفي كه مادران در زمينه پيشرفت فرزندان خود دارند ايجاد محيط آرام ومساعد براي انجام تكاليف و مطالعه است . غني كردن محيط خانواده از ديگر مسوليتهاي مهم مادران است . همچنين مادران با شناخت خصوصيات رشد كودكان و نوجوانان در سنين مختلف بيشتر مي توانند در بالندگي فرزندان خود مؤثر باشند .

بدون شك حضور مادران شاغل   در محيط خانه و خانواده نقش بسزايي در امر تحصيلي فرزندان مي تواند داشته باشد .

اگر پدر يا مادر يا هر دوي آنها شاغل   باشند مي توانند در درس هاي مربوط به رشته تحصيلي خود يا مرتبط با رشته تحصيلي خود به فرزندان كمك كنند ، يا از وجود همكاران شاغل   خود بهره ببرند .

 بيان مسئله

در اين تحقيق ، محقق در صدد است كه مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غیر شاغلمقطع ابتدایی در مدارس محدوده شهرستان باغملكاز طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و غیر شاغل   لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .

بين دانش آموزان پسر داراي مادران شاغل و غیر شاغل   لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .

بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و غیر شاغل   لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .

 اهميت مسئله

اين تحقيق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش كشور مي باشد و با توجه به بررسيها وتحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود مي توان مشخص نمود كه چه عواملي مي توانند در نظام آموزش و پرورش دخيل باشند و از اين عوامل چه عواملي مضر و چه عوملي مي توانند مفيد باشند .

بررسي نمودن اين عوامل و تحقيق و كار كردن بر روي آنها مي توان علل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مشخص نمود .

و از آنجائيكه تعليم و تربيت امريست پيوسته ،مستمر و همه جانبه ، تاثير فاكتورهاي چون شرایط خانواده و ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء شرايط شاغل   و اقتصادي و مجموعه شرايط محيط آموزش بر يكديگرو نتيجتاًدر تعليم و تربيت امري است اجتناب ناپذير ، لذا مطالعه هر يك بدون در نظر گرفتن تاثير و تاثر شرايط ديگر امريست دشوار با اين پيش فرض ما براي تاثير ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء و دانش آموزان  در عملكرد تحصيلي فرزندانشان را مورد بررسي قرار داده ايم .

از مجموعه نظرات روان شناسي اجتماعي ، روان شناسي تربيتي در روانشناسي رشد چنين بر

مي آيد كه كودكان همه مهارتهاي و ارزشها را از محيط خود كسب مي كنند و اولين محيط اجتماعي مهم خانواده است كودكان چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، چه مستقيم و چه غير مستقيم تحت تاثير پدر و مادر خود قرار مي گيرند و به دست آنها تربيت مي شوند .

جريان تربيت كودكان در خانواده يك امر لحظه اي و منقطع نيست . بلكه جرياني است دائمي و مستمر و بالطبع مادران  تحصيل كرده در امر تربيت و تعليم فرزندانشان در پيشبرد اهداف اموزشي نقش بسزائي خواهند داشت .

 اهداف تحقيق:

هدف كلي تحقيق: مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غیر شاغل مقطع ابتدایی در شهرستان باغملك در سال 90-89 بوده است.

اهداف ويژه تحقيق:

– بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و غیر شاغل   لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.

– بين دانش آموزان پسر داراي مادران شاغل و غیر شاغل   لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.

 محدوديت هاي تحقيق:

محدوديت هاي تحقيق به دو دسته تقسيم مي شوند: 1. محدوديت هايي كه كنترل آنها از عهدة محقق خارج است. 2. محدوديت هايي كه كنترل آنها بر عهدة محقق است.

در مورد نخست پراكندگي گسترده دانش آموزان با مادران شاغل   در مقاطع تحصيلي مختلف و دبيرستانهاي مختلف.

و در مورد دوم. عدم نوشتن شغل مادر در پرونده هاي دانش آموزان كه باعث شد با معاونين ابتدایی به سر كلاس دانش آموزان رفته و راجع به شغل مادران از آنها سؤال شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه آمار مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غيرشاغل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید