پایان نامه آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر


وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی، گرایش پژوهش هنرهای سنتی

عنوان پایان نامه:

آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

استاد راهنما:

دکتر مهران هوشیار

استاد مشاور:

فرزانه خانلرخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شیشه گری یکی از هنرهای کهن ایران بوده و تولیدات آثار شیشه ای بخش قابل توجهی از صنایع دستی کشورمان محسوب می شده است. تولید شیشه های هنری در ایران، بر پایه ی با اصالت ترین روش آن یعنی شیشه گری فوتی و همچنین برخی روش های دیگر از جمله همجوشی شیشه، معرق شیشه و غیره بوده است .متاسفانه در چند سال گذشته، کارگاههای شیشه گری دچار رکود شدید شدند و بسیاری از آنها تعطیل گشتند و تولیدات کارگاههای باقیمانده نیز با محدودیت مواجه شد و نتوانستند مانند گذشته، تولید با کیفیت داشته باشند و با کشورهای اروپایی رقابت کنند.وجود رکود و مشکلات در این زمینه موجب شکل گیری رساله ای با عنوان ” آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاههای تهران معاصر” گردید. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحلیلی و توصیفی، همچنین از نظر شیوه اجرای میدانی می باشد. هدف از انجام این تحقیق آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری با محور قرار دادن دو تکنیک شیشه گری فوتی به عنوان اصلی ترین شیوه ی تولید شیشه ی دست ساز در ایران و همجوشی شیشه به عنوان یک تکنیک دانشگاهی جدید بوده و همچنین مشکلات به وجود آمده دراین زمینه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. از نتایج این تحقیق آگاهی و تدوین مشکلات وضعیت تولید کارگاههای شیشه از جمله دشوار بودن تهیه ی مواد اولیه، فقدان نیروی متخصص ، و غیره می باشد. همچنین راهکارهای پیشنهادی امکان پذیر جهت بهبود شرایط کار صنعتگران، از مباحث مطرح شده در این رساله می باشد.

واژگان کلیدی: کارگاههای شیشه گری تهران،شیشه گری فوتی،همجوشی شیشه، شیشه های هنری

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب ………………………………………………………………………….. الف

فهرست جداول ……………………………………………………………. ج

فهرست تصاویر ………………………………………………………………………. ج

مقدمه ……………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………… 3

  • بیان مساله ……………………………………………………………………… 4
  • منطق اجرایی ، روش تحقیق و جامعه آماری …………………………………… 5

3-1- ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………… 6

4-1- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………….. 6

5-1- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………. 7

6-1- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………….. 7

8-1- پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………. 8

فصل دوم :تعاریف و مبانی نظری پژوهش………………………………………….. 11

1-2- نقش و جایگاه صنایع دستی در اقتصاد……………………………………………………………………………………… 12

2-2- طراحی و نوآوری در آثار صنایع دستی………………………………………………………………………………………. 16

3-2- ضرورت و اهمیت بسته بندی در رونق صنایع دستی……………………………………………………………….. 23

4-2- هویت و اصالت در صنایع دستی……………………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم:آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاههای تهران

معاصر……………………………………………………………………………………….. 30

1-3- استقرار کارگاه های شیشه و تجهیزات کاری آنها……………………………………………………………………. 31

2-3- مواد اولیه……………………………………………………………………………………. 36

3-3- طراحی، نوآوری در تولید محصولات شیشه ای……………………………………………………………………….. 39

4-3- عوامل تاثیر گذار در فروش محصولات شیشه ………………………………………………………………………… 44

5­-3- بسته بندی محصولات …………………………………………………………………………………………….. 49

6-3- هویت و اصالت محصولات شیشه گری ………………………………………………………………………………… 55

7-3- وضعیت تولید محصولات همجوشی شیشه در ایران …………………………………………………………… 58

فصل چهارم : نگاهی به شیشه گری دستی در برخی کشورهای اروپایی…………………………. 67

1-4- شیشه گری دستی در جمهوری چک …………………………………………………………………………………. 68

2-4- شیشه گری دستی در لهستان …………………………………………………………………………………………….. 71

3-4- شیشه گری دستی درمورانوی ایتالیا …………………………………………………………………………………… 73

1-3-4- پیدایش شیشه گری در ایتالیا…………………………………………………………………………………………. 74

2-3-4- خاستگاه‌ها …………………………………………………………………………………………………….. 76

3-3-4- قرن های پانزدهم و شانزدهم میلادی،اوج شکوفایی شیشه گری مورانو ……………………….. 79

4-3-4- سقوط جمهوری و افول تدریجی …………………………………………………………………………………….. 81

5-3-4- نابودی توسط آیین نامه ها ……………………………………………………………………………………………… 81

6-3-4- زندگی دوباره …………………………………………………………………………………………………….. 83

7-3-4- رهبری جدید ………………………………………………………………………………………………………. 84

8-3-4-معرفی تکنیک های مهم و رایج در شیشه گری مورانو…………………………………………………….. 85

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و استنتاج نهایی……………………………………………………………………….. 93

1-5- تحلیل یافته ها …………………………………………………………………………………………………… 94

2-5- راهکارهای پیشنهادی ………………………………………………………………………………………….. 97

3-5- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 99

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………… 100

مقدمه :

شناخت بشر از شیشه به بیش از 3000 سال قبل از میلاد بر می گردد، هنر شیشه گری یکی از قدیمی ترین صنایعی است که انسان به آن اشتغال داشته است. در ایران نیز شیشه گری دارای سابقه طولانی می باشد و در طی قرن ها آثار قابل توجهی از این هنر به جای مانده است. ویژگی های حایز اهمیت این عنصر و همچنین جذابیت های خاص آن باعث گردید همواره به عنوان یکی از کاربردی ترین محصولات هنری مورد توجه هنرمندان و صنعتگران قرار گیرد. این هنر کهن تا به امروز موقعیت خود را به عنوان یکی از رشته های ارزشمند صنایع دستی در کشور حفظ کرده اما متاسفانه در چند سال گذشته دچار رکود شده و مشکلاتی در روند تولید محصولات شیشه ای بوجود آمده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید