تحقیق :پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

 

 1. I. مقدمه

.II شرطي كردن دمايي

 1. A. شرطي كردن دمايي سرد
 2. B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي
 3. C. تغييرات فيزيولوژيكي القا شده بوسيله دما
 4. D. شرطي كردن در دماي بالا

III. گرما دادن متناوب

 1. A. بهبود اثرات آسيبي انجماد بوسيله گرما دادن متناوب
 2. B. مكانيسمهاي احتمالي گرما دادن متناوب
 3. IV. اتمسفر كنترل شده
 4. A. فوايد
 5. B. خطرات
 6. V. تنظيم كننده هاي رشد گياه
 7. A. اسيد اسكوربيك
 8. B. تريازولها
 9. C. اتيلن
 10. D. پلي آمينها

.VI ديگر مواد شيميايي

 1. A. قارچ كشها
 2. B. كلسيم
 3. C. آنتي اكسيدانتها و مواد نابود كننده راديكالهاي آزاد

VII. بسته بندي كردن

VIII. موميايي كردن و ديگر پوشش دهنده ها

 1. IX. نكات نتيجه گيري شده

پيشينه ذكر شده

 

 

I. مقدمه

يكي از اهداف اصلي تحقيق روي آسيب در طول سرد كردن محصولات كشت شده يافتن روشهاي موثر براي كاهش آسيب حاصل از سرد كردن است. محصولات تازه حساس به سرد كردن از فوايد كلي نگهداري از طريق سرد كردن بهره مند نيستند و سريعاً اگر در يخچال نگهداري نشوند، نابود مي شوند. اگر عمل سرد كردن در اين بافتهاي حساس افزايش داده شود و يا اگر ظهور علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير بيفتد، در اين صورت نگهداري كالاها در دماهاي پايين تر براي كاهش ميزان نابودي امكانپذير است.

در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددي درباره تكنيكهاي مختلفي كه مي تواند در طول دوره بعد از برداشت براي كاهش آسيب به كار رود منتشر شده است. اين تكنيكها مي تواند به صورت شرايط دمايي، گرما دادن متناوب، كنترل اتمسفر، كاربرد تنظيم كننده هاي رشد، ديگر مواد شيميايي، موميايي كردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندي طبقه بندي شود.

سه پيشرفت اول دستكاري و تعديل شرايط محيطي است، در حالي كه بقيه شامل درمان مستقيم كالاست. بعضي از اين تكنيكها روي كالاهاي خاص موثرتر هستند. روشهاي پيشگيري و كاهش آسيب در طول سرد كردن در مقالات مروري كه قبلاً ذكر شده است. با وجود اين تكنيكهاي جديد دائماً در حال گسترش هستند. اين مقاله مروري بر تكنيكهاي مختلف بعد از برداشت براي كاهش آسيب در طول انجماد در خوشه هاي كشت هاي مختلف مي باشد و آنها را جمع آوري مي كند. همچنين براي كمك به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده است. در يان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطي كردن، دماي نگهداري، گرماي متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادير CO2, O2 در نگهداري اتمسر كنترل شده، تنظيم كننده هاي رشد براي كاهش آسيب درطول سرد كردن آمده است.

خواننده هايي كه به جزئيات بيشتر علاقه مند هستند (در مورد مكانيسمهاي ممكن در كاهش آسيب در طول سرد كردن) به مطالعات پاركين و همكاران (1989)، وانگ (1989) ريسون و روت (1990) مراجعه كنند.

II. شرطي كردن دما

دماي پيش از نگهداري اثري مهم بر حساسيت محصولات در برابر آسيب حاصل از انجماد دارد.

جدول 2-1 خلاصه اي از دماها و زمانهايي كه به كاهش آسيب در طول سرد كردن در خوشه هاي مختلف كمك مي كند را نشان مي دهد.


جدول 2-1: دما و مدت استفاده شده در عمل پيش شرطي كردن براي كاهش آسيب انجماد در محصولات كشتي مختلف

محصولدماي پيش شرطي كردنمدت پيش شرطي كردندماي نگهداري مرجع
خيارها181-9 روز5Hirose 1985
151 روز5/6Nakamura 1985
371 روز5Hirose 1985
بادمجانها105 تا 15 روز1Abe, Chachin 1985
15و10هر كدام يك روز5/6Nakamura 1985
گريپ فروت10 يا 15

17

7 روز

6 روز

0 يا 1

0

Hatton, Cubbedge
3817 تا 22 ساعت2 يا 5/4Chalutz 1985
5/343 روز10Brooks 1936
ليمو ترش5 يا 157 روز0-2Houck 1990
213 روز1McDonald 1986
ليمو7-201 هفته5/1Spalding, Reedes 1983
انبه20و151و2 روز10Thomas, Oke 1983
2012 روز5 يا 10Thomas, Joshi 1988
خربزه درختي5/124 روز2Chen, Paull 1986
فلفل شيرين105 يا 10 روز0McColloch 1962
105 روز1،4 يا 7Risse 1987
سيب زميني شيرين3210 روز7Picha 1987
گوجه فرنگي8و124 روز5Maragoni 1990
36 تا 403 روز2Lurie, Klein 1991
هندوانه264 روز0 يا 7Picha 1986
كدوي زوچيني10 يا 152 روز5/2 يا 5Krames, Wang 1989

 

A. شرطي كردن دما

درجه حرارتي كه ميوه ها و سبزيجات دقيقاً قبل از عمل سرد كردن در تماس با آن قرار مي گيرند به طور معني داري به تحمل سرد كردن اين محصولات تاثير دارد. شرطي كردن در درجه حرارتهاي كمي بالاتر از محدوده سرد كردن بحراني تحمل محصولات را به سرد كردن در طول دماي نگهداريكم متعاقب را افزايش مي دهد و ظهور نشانه هاي آسيب را به تاخير مي اندازد.

فلفلهاي شيرين كه در درجه حرارت زير 7 نگهداري مي شوند گوديهاي سطحي و پرزهاي زائد روي پوست آنها ظاهر مي شود. با وجود اين فلفلهايي كه در 10 براي 5 روز قبل از شروع نگهداري در 1، 4 يا 7 شرطي شدند، كمتر در برابر سرد شدن آسيب ديدند.

گودي و فساد در كدوي تابستاني در درجه حرارت زير 10 اتفاق مي افتد. شروع علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير افتاد وقتي كدوها در 10 يا 15 براي دو روز قبل از نگهداري در 5/2 يا 5 شرطي شدند.

خيارها نيز مي توانند در 15 يا 18 قبل از نگهداري در 5 يا 5/6 براي پيشگيري از آسيب سرد شدن شرطي شوند.

خربزه هاي درختي در برابر سرماخوردگي پوستي روي آنها ظاهر مي شود. پيش شرطي كردن خربزه هاي درختي براي 4 روز در 5/12 حساسيت به سرد كردن را كاهش مي دهد.

فرايند سرد كردن در 2/2-10 مورد نياز براي نگهداري ليمو و كريپ فورتها اغلب باعث آسيب در طول سرد كردن مي شود. يكي از راههاي كاهش وقوع آسيب در طول سرد كردن در زمان و بعد از فرآيند سرد كردن استفاده از شرطي كردن دمايي است. هاتون و كوبيدج فهميدند كه پيش شرطي كردن كريپ فروتها در 10، 15 يا 16 براي 7 روز مي تواند باعث كاهش آسيب سرد كردن در 0 يا 8 شود.

چوآلتز نيز گزارش كرده اند كه نگهداري گريپ فروتهاي تازه چيده شده براي 6 روز در 17 قبل از آغاز فرايند سرد كردن باعث كاهش آسيب سرد كردن مي شود. شرطي كردن دمايي نيز در بهبود آسيب سرد كردن ديگر مركبات نيز موثر است.

ليموهاي شرطي شده براي يك هفته در 5 يا 15 قبل از فرآيند سرد كردن در 2/2-0 آسيب سرد كردن كمتري از ميوه‌هاي غير شرطي شده در طول 4 هفته نگهداري در 10 بعد از فرآيند سرد كردن نشان دادند. ليموهايي كه براي يك هفته در 7-20 قبل از نگهداري در 5/1 براي دو هفته شرطي شدند نيز آسيب كمتري نشان دادند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد