پایان نامه:هنجاریابی آزمون وودورث برای بررسی اختلالات هیجانی در نوجوانان 12 تا 17 سال تهران


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:هنجاریابی آزمون وودورث برای بررسی اختلالات هیجانی در نوجوانان 12 تا 17 سال تهران

مقدمه

شناخت عيني جنبه هاي غير شناختي افراد فايده علمي بسيار بزرگي در بردارد. اين جنبه تا اندازه­اي بازده استعدادهاي ذهني را تعيين مي كند و توصيف رفتار انسان در موقعيت­هاي متغير زندگي را نيز امكان­پذير می­سازد. تشخيص شخصيّت در بسياري از موارد موجب روشن شدن علل بيماري­هاي رواني و اختلالات مختلف و چگونگي گسترش و تجليّات آنها مي شود(گنجي،1368). در ايران كمبود ابزار با هنجارهاي ايراني براي سنجش جنبه هاي مختلف رفتار بر كسي پوشيده نيست و بايد وسايل لازم جهت رفع اين كمبود، فراهم آيد. بدين ترتيب،  تهيّه و نرم­يابي تستهاي روان­شناسي اهميّت مي‌يابد. در ضمن در كارهاي تشخيصي نيز نياز به وسايل تشخيص با هنجار ايراني ملاحظه مي شود.

بحث كلي اين پژوهش راجع به هنجاريابي تست اطلاعات شخصي وودورث[1] است. این آزمون برای سنجش خصایص شخصیتی داوطلبان ورود به ارتش امریکا ساخته شد. مواد یا سؤالهای این آزمون از فهرست نشانه­های اختلالهای عاطفی و پرسش­هایی که روانپزشکان در مصاحبه­های تشخیصی از بیماران خود می­پرسیدند انتخاب شده بود. در حقیقت این مقیاس یک مصاحبه کتبی یا مصاحبه مداد کاغذی بود که برای تشخیص افراد نظامی مبتلا به اختلالات روان­رنجوری ساخته شد(شریفی،1378). وودورث در مراحل تدوین این پرسشنامه، مواد یا سؤالهایی را که بیش از 24 درصد افراد بهنجار هماهنگ با پاسخهای کلید(پاسخهایی که نشانگر اختلال هیجانی[2] بود) به آنها پاسخ می­دادند، از محتوای پرسشنامه حذف می­کرد(گنجی،1367).

پرسشنامه شخصيتي وودورث براي سنجش اختلال­هاي هيجاني نوجوانان از 12 سالگي تا 16 الي 17 سالگي به كار مي­رود و از آنجا كه نوجوانان از سرمايه­هاي ارزشمند مادي و معنوي هر جامعه محسوب مي شوند سلامت آنها يكي از مسائل مهم و ضروري به­شمار مي رود زيرا آنها سازندگان فرداي كشور هستند. آنچه در اينجا مهم بنظر مي رسد استفاده از يك مقياس معتبر براي تشخيص اختلالات هيجاني نوجوانان است تا در صورت تشخيص اختلال ، اقدامات لازم جهت درمان صورت گيرد. از طرفي با توجه به اينكه تا كنون نرم­يابي تست اطّلاعات شخصي وودورث كه به تشخيص اختلالات هيجاني مي انجامد، در ايران انجام نشده است و با توجه به لزوم يك ابزار روا و معتبر براي استفاده متخصّصان مربوط، اين پژوهش به بررسي عملي بودن، اعتبار[3]، روايي[4] و نرم­يابي تست در جامعه ايراني   مي­پردازد.

لزوم کاربرد روشهای علمی ارزشیابی شخصیت بر کسی پوشیده نیست و مؤید لزوم تهیه و تدوین آزمون­هایی است که شرایط فرهنگی جامعه ما و نظام ارزش­های ایرانی توافق بیشتری داشته، واجد اعتبار و روایی لازم باشد(اخوت،1375). اهدافي كه در اين تحقيق دنبال خواهد شد عبارتند از:

1) فراهم نمودن زمينه لازم براي تهيه نرم مورد لزوم در سطح كشور

2) فراهم نمودن زمينه لازم براي پژوهش هاي بعدي

3) تحقيق براي بررسي اين مسئله كه آيا اين آزمون كه برخاسته از يك فرهنگ و ارزش متفاوت با جامعه ايراني است در جامعه ايران قادر به تاييد عملكردهاي خويش و صحت و درستي فرضيات زير بنايي آن هست يا نه؟

4) فراهم نمودن زمينه لازم براي تشخيص اختلالات هيجاني

هر چند در برخی پژوهش­ها مناسب یا حتی ممکن نیست بتوان درباره نتایج پژوهش پیش­بینی کرد اما نکته مهم در این­گونه مطالعات آن است که بیان مسئله متضمن حدس و استنباط نوعی راه­حل (جواب بالقوه فرضیه) باشد که بتوان پژوهش را با آن آغاز کرد(هومن،1378).

آزمون معنادار بودن یک فرضیه نسبتا آسان است اما یافتن یک فرضیه معنادار برای آزمون بسیار دشوار است(ادواردز،نقل از هومن،1376).

فرضيه هاي پژوهش حاضر عبارتند از:

1) بين سوالات پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث هماهنگي دروني كافي وجود دارد.

2) پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث از اعتبار كافي برخوردار است.

3) پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث از روايي كافي برخوردار است.

4) پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث چند عاملي است.

 

 

روش

روش اين پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات اكتشافي است. مقياس اطّلاعات شخصي وودورث به منظور نرم يابي در دانش آموزان 12 تا 17 سال شهر تهران اجرا شده است.

جامعه آماري در اين پژوهش را  همه دانش آموزان دختر و پسر 12 تا 17 سال كه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان در شهر تهران در سال تحصيلي 85-1384 مشغول به تحصيل بوده­اند، تشكيل مي دهد. براي تعيين گروه نمونه از روش نمونه برداري چند مرحله­اي استفاده شده و واحد نمونه­برداري كلاس بوده است. تعداد 624 نفر آزمودني انتخاب شدند كه شامل 312 نفر آزمودني دختر و 312 نفر آزمودني پسر بودند. پس از اجرا 44 عدد از تست ها به دليل اينكه ناقص پاسخ داده شده بود حذف و محا سبات روي 580 پرسشنامه انجام پذيرفت.

 

 

نتایج

با آنكه روايي تست مهم­ترين بررسي درباره آن است و مفيدترين، مناسب‌ترين و با‌معناترين اطلاعات را درباره تست به دست مي‌دهد، اما نخستين پرسش نيست؛‌ زيرا نخستين سؤال به اعتبار مربوط مي‌شود كه شرط لازم براي روايي اندازه‌هاست(ثرندایک،1982). بر پايه محاسبات انجام شده ضريب اعتبار مجموعه عبارت‌هايي كه مقياس برگه اطلاعات شخصي وودورث را تشكيل مي‌دهد بر پايه فرمول آلفاي كرونباخ برابر 900/0 و بيانگر كفايت مقياس از اعتبار است و در اين صورت مي‌توان محاسبات مربوط به ضريب روايي و بررسي درباره سازه‌هاي مورد سنجش مقياس را انجام داد. در اين پژوهش براي به دست آوردن اعتبار تست، همبستگي هر عبارت با نمره كل آزمون و نيز سهم آن در اعتبار آزمون محاسبه شد. ملاحظه شد كه تمامي ضرايب همبستگي ( بين نمره هر عبارت و نمره كل آزمون ) از نظر آماري،  مثبت و معنا دار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

هنجاریابی آزمون وودورث برای بررسی اختلالات هیجانی در نوجوانان 12 تا 17 سال تهران