تحقیق :ميز هيدروليکي و كاربرد آن

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ميز هيدروليکيو كاربرد آن

به نام خدا

جزوه حاضر جهت استفاده دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران و مکانيک تهيه شده است در اين جزوه 8 آزمايش مهم که در اکثر دانشگاهها تدريس مي شود بيان گرديده  است و هر آزمايش در يک فصل جداگانه آمده است در اين مجموعه ضمن آشنا ساختن دانشجويان با دستگاه مورد آزمايش و روش انجام آزمايش ، بصورت خلاصه در مورد تئوري مربوط به آزمايشات توضيحاتي ارائه شده است هم چنين ضمن بيان اهداف آزمايش ، موارد ارائه نتايج که به صورت جداول يا نمودارها است و مي بايست توسط دانشجويان تکميل شود ذکر گرديده است.

بطور کلي جهت فراگيري و درک عميق از موضوعات پيچيده علمي ، نمي توان فقط از طريق مطالعه و با شنيدن مطالب به اين هدف رسيد بلکه مي بايست با انجام آزمايشات و از روش هاي تجربي ، پديده هاي مختلف را مشاهده و مورد تجزيه و تحليل قرار داد دانشجويان با انجام آزمايشات ، ضمن آشنا شدن با وسايل مختلف و روشهاي مختلف اندازه گيري با تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي آزمايشگاهي ، به شناخت و درک عميق مطالب خواهند رسيد.

توصيه مي شود دانشجويان قبل از انجام هر آزمايش ، ضمن مطالعه مطالب مربوط به آن آزمايش و انديشيدن به مطالب تئوري آن ، در حين آزمايش با قسمتها و جزئيات مختلف دستگاه و همچنين روش انجام آزمايشات آشنا گردند.

پس از انجام آزمايشات ضمن درج داده ها و يافته هاي آزمايشگاهي در جداول ، با انجام محاسبات لازم و با ارائه نمودارها و رسم منحني ها به شرح و بسط مشاهدات پرداخته و با روشهاي مختلف محاسباتي به تجزيه و تحليل نتايج و بدست آوردن روابط اقدام نمود پس از اين مرحله با تنظيم گزارش آزمايشگاهي و با رعايت روشهاي صحيح و استاندارد نتايج کار را ارائه نمود .

فصل اول :

آشنايي با ميز هيدروليکي

اجزاء تشکيل دهنده ميز هيدروليکي

هدف از طرح ميز هيدروليکي ، فراهم نمودن وسيله اي براي انجام يک سري آزمايشات ساده در مکانيک سيالات و هيدروليک مي باشد شکل (1) تصويري از يک ميز هيدروليکي را نشان مي دهد.

شكل 1: تصوير يك ميزهيدروليكي

شكل2: دياگرام قسمتهاي داخلي يك ميزهيدروليكي

در شکل (2) دياگرام قسمت داخلي يک ميز هيدروليکي نمايش داده شده است طبق اين شکل يک پمپ کوچک سانتريفوژ ، آب را از منبع S که در قسمت پاييني ميز هيدروليکي قرار گرفته است پمپ نموده و از طريق شير V به دستگاههاي مورد آزمايش منتقل مي کند.

در اين ميز هيدروليکي يک تانک وزني W قرار دارد که اين تانک به منظور اندازه گيري وزن آبي که از دستگاه مورد آزمايش عبور نموده است و از طريق لوله کوتاه D که از قسمت F به تانک وزني منتهي مي شود بکار مي رود تانک وزني W به يک طرف اهرمي متصل است که در طرف ديگر آن آويزي قرار دارد و مي توان وزنه هايي را که وزن هر کدام دو کيلوگرم مي باشد بر روي آويز قرار دارد نسبت فاصله تانک وزني تا محل تکيه گاه اين اهرم به فاصله تکيه گاه تا محل اتصال آويز برابر نسبت يک به سه است در کف تانک وزني W يک شير خروجي B قرار دارد و بسته به موقعيت اهرم باز يا بسته مي باشد.

بر روي محفظه اين ميز هيدروليکي ، صفحه اي به عنوان درپوش قرار مي گيرد که هر زمان لازم باشد مي توان با برداشتن اين درپوش ، پمپ و ديگر وسايل موجود در داخل ميز هيدروليکي را مورد بررسي و بازديد قرار داد با توجه به بلند بودن لبه هاي اطراف اين صفحه در صورتي که دستگاه داراي نشت باشد آب جمع آوري شده بر روي آن از طريق سوراخي وارد منبع S مي شود دستگاه هاي مورد آزمايش بر روي صفحه ميز هيدروليکي قرار مي گيرد لوله اي لاستيکي از پمپ به دستگاه متصل مي گردد که معمولاً يک شير هم به منظور تنظيم مقدار دبي دستگاه بين پمپ و دستگاه قرار دارد در قسمت خروجي دستگاه هم يک لوله پلاستيکي قرار دارد که آب را از دستگاه پس از عبور از يک شير کنترل ، جهت اندازه گيري دبي به تانک وزني منتقل مي کند بعد از اينکه مقدار دبي مناسب براي دستگاه تنظيم گرديد ميزان آن به روش زير اندازه گيري مي شود.

اندازه گيري دبي توسط ميز هيدروليکي

زماني که انتهاي بيروني اهرم ميز هيدروليکي توسط تيغه نگهدارنده بالا نگه داشته شده است شيرخروجي تانک وزني باز مي باشد و آبي در آن انباشته نمي شود با رها ساختن اهرم بوسيله کنار زدن تيغه نگهدارنده وزن آويز باعث مي شود تا انتهاي بيروني اهرم به طرف پايين حرکت کند و در اين لحظه شير خروجي تانک وزني بسته مي شود و آب در تانک وزني جمع آوري مي شود.

پس از چند لحظه اهرم به حالت تعادل مي رسد (وضعيت تعادل اهرم وقتي است که ميله اهرم با زير تيغه نگهدارنده تماس مي يابد که در اين لحظه اهرم به حالت افقي قرار مي گيرد ) از اين لحظه مي توان مقدار آبي که در تانک پس از اين لحظه وارد مي شود را اندازه گيري نمود بنابراين بلافاصله پس از تعادل اهرم ، کرنومتر را راه اندازي مي کنيم وبسته به ميزان دبي ، چند وزنه دو کيلوگرمي را بر روي آويز اهرم قرار مي دهيم و به محض اينکه اهرم دوباره به حالت تعادل رسيد کرنومتر را متوقف کرده و زمان نشان داده شده را يادداشت مي کنيم براي حصول دقت مطلوب حتي المقدور ، تعداد وزنه ها را چنان انتخاب کنيد که زمان جمع شدن آب کمتر از 60 ثانيه نباشد بعد از اينکه مدت زمان جمع شدن مقدار معيني آب مشخص شد مي توان مقدار دبي را محاسبه نمود با توجه به اينکه نسبت طولي ميله اهرم از محل اتصال تانک وزني تا محل تکيه گاه به فاصله آويز اهرم با تکيه گاه مساوي يک به سه است بنابراين هر کدام از وزنه هاي دو کيلوگرمي معادل شش کيلوگرم آب جمع آوري شده داخل تانک مي باشد.

اکنون با تقسيم جرم آب جمع آوري شده بر زمان جمع آوري آن ، ميزان دبي جرمي و از روي آن مقدار دبي حجمي (دبي ) را محاسبه مي کنيم :

دبي جرمي                  تعداد وزنه هاي دو کيلوگرمي روي آويز  = n

دبي حجمي  = جرم مخصوص سيال/ دبي جرمي

t = زماني را که کرنومتر نشان مي دهد.

موارد زير جهت عملکرد صحيح و دقيق ميز هيدروليکي بايستي مورد توجه قرار گيرد:

1- قبل از روشن نمودن پمپ بايد مطمئن شد که منبع  S تا ارتفاع تقريبي mm 320 از آب پر بوده و شير فلکه پمپ هم بسته باشد.

2- در صورت وجود هر گونه نشت و با چکانده شدن قطره آب بر روي موتور الکتريکي و يا استارتر ، دستگاه را از برق قطع کرده و تا اطمينان کامل از رفع عيب ، دستگاه را به برق متصل ننمائيد نشت آب بر روي صفحه ميز هيدروليکي در صورتيکه مقدار آن کم باشد با توجه به اينکه آب به منبع بر مي گردد خيلي حائر اهميت نيست .

3- در صورتيکه دستگاه تحت فشار کامل باشد و در صورت نياز ، محل اتصال لوله هاي پلاستيکي به لوله هاي فلزي دستگاه را با بست ، محکم ببنديد.

4- در تمامي مواقع به جز زمانهايي که مقدار آب اندازه گيري مي شود با بالا نگهداشتن انتهاي هرم توسط تيغه نگهدارنده ، شير تانک وزني را باز نگه داريد البته اگر تانک وزني پر و سرريز شود با توجه به اينکه آب به منبع S بر مي گردد زياد اشکالي ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : ميز هيدروليکي و كاربرد آن