تحقیق :مطالعه تأثيربه كارگيري يك الگوي تدريس تركيب شده از الگوهاي نوين تدريس بر يادگيري يك مبحث مشترك در دروس زبان فارسي، عربي و انگليسي، پايه دوم راهنمايي

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مطالعه تأثيربه كارگيري يك الگوي تدريس تركيب شده از الگوهاي نوين تدريس بر يادگيري يك مبحث مشترك در دروس زبان فارسي، عربي  و انگليسي، پايه دوم راهنمايي

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش مطالعه تاثيربه كارگيري يك الگوي تركيبي بر يادگيري دانش‌آموزان در دروس فارسي، عربي و انگليسي دوم راهنمايي مي‌باشد. اين پژوهش شبه تجربي است ،كه طي دو مرحله مقدماتي و نهايي به اجرا در آمده  است. مطالعه نواقص و مشكلات طرح درس‌ها و آزمون‌هاي ساخته شده و اصلاح آن‌ها در مرحله مقدماتي و اجراي طرح درس‌ها در نمونه اصلي شامل بيست كلاس پايه دوم (ده كلاس به عنوان گروه آزمايشي و ده كلاس به عنوان گروه گواه) در مرحله نهايي صورت گرفته است. در اجراي پژوهش  از پيش آزمون و آزمون نهايي و گمارش تصادفي كلاس‌ها ي پايه دوم در هر مدرسه به عنوان آزمايشي و گواه استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش مدارس راهنمايي پسرانه ناحيه 1و4 آموزش و پرورش شهر مشهد مي‌باشند و نمونه مورد مطالعه شامل ده مدرسه  كه از هر مدرسه دو كلاس پايه دوم ( جمعاً 20 كلاس پايه دوم) به صورت خوشه اي انتخاب شده اند.

نتايج عمده حاصل از اجراي طرح درس‌هاي مبتني بر الگوي تركيبي در گروه‌هاي مورد مطالعه در هر سه درس فارسي، عربي و انگليسي  به تفكيك حاكي از اين است كه به كارگيري طرح درس‌هاي  مزبور( بر اساس الگوي تركيبي) تا حد زيادي بر پيشرفت نمره آزمون نهايي دانش‌آموزان گروه آزمايشي در دروس فارسي ، عربي و انگليسي هر كدام به صورت مجزا موثر بوده و به عبارت ديگر تأثير معنادار ايجاد كرده است. همچنين به كار گيري طرح درس‌هاي فوق بر معدل نمره هر سه درس نيز تأثير معنادار به همراه داشته است.  نتايج نظرخواهي معلمان و دانش‌آموزان پس از اجراي طرح درس‌ها نيز نشان مي‌دهد كه آن‌ها تا حد زيادي از اجراي طرح درس‌هاي مبتني بر الگوي تركيبي رضايت داشته‌اند.

واژه‌هاي كليدي: الگوي تدريس تركيبي،يادگيري مبحث مشترك، زبان فارسي،زبان عربي وزبان انگليسي ، پايه دوم راهنمايي، الگوي پيش سازمان‌دهنده، الگوي تفكر استقرايي، الگوي دريافت مفهوم، الگوي ياران در يادگيري.
مقدمه

موقعيت تدريس تا يادگيري در فرايند آموزش و پرورش داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. مطالعه عوامل و عناصر گوناگوني كه بر اين موقعيت تأثيرگذار هستند براي همه دست‌اندركاران، علاقه‌مندان و به ويژه معلمان ضروري است. الگوهاي تدريس و چگونگي تهيه و تنظيم برنامه‌هاي درسي متناسب با اين الگوها يكي از دغدغه‌هاي متخصصان و دست‌اندركاران آموزش و پرورش است. هر الگوي تدريس شامل مجموعه‌اي از عوامل و عناصر منظم و منسجم از جمله روش تدريس، محتوا، مواد آموزشي، هدف، فعاليت و مهارت معلم و فعاليت يادگيرنده مي‌باشد. هر الگو بسته به هدف و ويژگي‌هاي خاص خود، برخي از عناصر تاثيرگذار بر موقعيت يادگيري را بيشتر مورد توجه قرار مي‌دهد. به عنوان مثال الگوي پيش سازمان دهنده به انتقال اطلاعات به صورت معنادار و موثر كمك مي‌كند، ساخت شناختي دانش‌آموزان را  استحكام مي‌بخشد، پايداري و روشني دانش قبلي شاگردان را افزايش مي‌دهد، تمايل به كاوشگري و عادت‌هاي تفكر دقيق را در آن‌ها رشد مي‌دهد، داراي معاني مهمي در سامان‌دهي برنامه درسي و شيوه تدريس است، لنگرگاه فكري براي دانش‌آموزان در هنگام يادگيري فراهم مي‌آورد، به معلم در توضيح، يكپارچگي و پيوستگي مطالب درسي جديد و قديم كمك مي‌كند.

جويس، ويل، شاورز و كالهون[1] الگوهاي تدريس جديد  رادر كتاب الگوهاي تدريس(2004) به چهار خانواده: الگوهاي اطلاعات پردازي ، الگوهاي اجتماعي ، الگوهاي انفرادي و الگوهاي سيستم‌هاي رفتاري تقسيم كرده‌اند .هر خانواده الگوهاي مختلفي را به شرح زير در بر مي‌گيرد:

الف- خانواده الگوهاي اطلاعات پردازي شامل:

يادگيري به شيوه استقرايي،دريافت مفهوم،الگوي استقرايي كلمه – تصوير،كاوشگري علمي و ورزيدگي در كاوشگري،حفظ كردن،بديعه پردازي،پيش سازماندهنده.

ب- خانواده الگوهاي اجتماعي شامل:

ياران در يادگيري،ايفاي نقش.

ج- خانواده الگوهاي انفرادي شامل:

تدريس غير مستقيم، توسعه مفهوم مثبت از خويشتن.

د- خانواده الگوهاي سيستم‌هاي رفتاري شامل:

يادگيري تسلط آموزي( يادگيري براي يادگيري درحد ورزيدگي)، آموزش مستقيم، يادگيري از طريق شبيه‌سازها.

در الگوي تفكر استقرايي كه توسط هيلدا تابا[2] توسعه پيدا كرده است  به رشد مهارت‌هاي تفكر و تكوين مفاهيم، تغيير مطالب و كاربرد اصول تاكيد مي‌شود . اين الگو موجب مي‌شود تا دانش‌آموزان اطلاعات جمع‌آوري شده را بررسي كنند، آن‌ها را سامان‌دهي كرده و ضمن دستكاري ، مفاهيم را يادبگيرند. خلاصه اين كه تفكر استقرايي براي بهبود ظرفيت تفكر پرورش و پردازش اطلاعات بسيار زياد ، افزايش تفكر خلاق  و استفاده همگرا از اطلاعات در حل مسايل تدوين شده است ( جويس و ديگران( 2004)،1384، ص88 ).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : مطالعه تأثيربه كارگيري يك الگوي تدريس تركيب شده از الگوهاي نوين تدريس بر يادگيري يك مبحث مشترك در دروس زبان فارسي، عربي  و انگليسي، پايه دوم راهنمايي