پایان نامه:تعريف دي الكتريك


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تعريف دي الكتريك

مقدمه

از زمانيكه آزمايشهاي ابتدايي روي الكتريسيته ساكن جهت منزوي كردن بار الكتريكي ساكن توسط مواد دي الكتريكي كه بار را به خارج هدايت نمي كنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دي الكتريكي با توجه به نياز عملي به عايقها احساس گرديد . كهربا ، موم ، شيشه از جمله اولين مواد عايقي بودند كه كاربرد عملي داشتند . با ظهور جريان الكتريكي خواص اين مواد بايد بيشتر ، مطالعه مي شد تا براي مقاصد كاربردي مورد استفاده واقع شده و عكس العمل آنها نسبت به اعمال يك ميدان ، معين و
مشخص گردد . خواص عايقي در ماده را مي توان به قدرت دي الكتريكي تعريف
كرد .

از همان آغاز شناخت الكترو استاتيك توانايي مواد دي الكتريك در افزايش ذخيرة‌ باريك خازن شناخته شده بود . كاربرهاي جريان الكتريكي فركانس بالا در ارتباط با راديو ، تقاضاها را براي خازنهاي ظرفيت بالا ، قدرت شكست بالا و ابعاد كوچك افزايش داد . براي رسيدن به اين خواسته ها مواد در الكتريك زيادي آزمايش بر حسب قدرت دي الكتريك و گذردهي با توجه به كاربردشان در اين حوزه رده بندي شدند و تقاضا براي مواد بهتر افزايش يافت . در موفقيت آميز بودن هر نوع جستجو براي مواد جديد يا بهبود آنها در حوزة بخصوصي ، اطلاع از سازوگار اساسي كه در ارتباط با ويژگيهاي به خصوص آنهاست ، شرط اساسي است . اين كار نظريه دي الكتريك است كه با محاسبة رفتارها كروسكوپي بر حسب ساختمان مولكولي و اتمي ، ما را به اين آگاهيها مي رساند .

يك نظرية كامل، كه  رفتار دي الكتريكي هر نوع ماده اي را در بر داشته باشد كار بينهايت دشوار است و احتمالاً هر گز امكان پذير نيست . با وجود اين « مدلهاي » نظريه دي الكتريكهاي كاربردي بر حسب فرضيات ساده شدة مجهزي بنا شده اند . با بكار بردن اين مدلهاي نظري ، خواص معيني كه  با تغييرات پارامتريهايي كه با آزمايش مي توانند بررسي شوند ، پيش بيني مي شود . ميزان ساختمان اتمي يا مولكولي ماده بنا شده است ، موفق باشند مي تواند دانش لازم را جهت جستجو در محيطهاي الكتريكي مختلف مورد استفاده قرار گيرد . افزون بر اين ممكن است خواصي كه  تاكنون توسط آزمايش مشاهده نشده اند پيش بيني شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظريه هاي رفتار دي الكتريك ، امكان قطبش خود به خودي يا « فرو الكتريسيته » را پيش بيني كردند .

در صورتكيه تا سال 1935 اولين مادة فرو الكتريك كشف نشده بود .

بطور خلاصه براي درك كامل رفتار دي الكتريك به دانسته هاي نظري قبلي در جهت شروع بحث كاربرد عملي ، درك توسعه هاي جديد و محاسبة خواص غير عادي ماده مورد نياز است جهت فراهم كردن مبناي لازم براي بررسي مدلهاي نظري ، به واكنش نظريه الكترو ا ستاتيكي و آگاهي از اندازه گيري و پارامترهاي ماكروسكوپي نيازمنديم . در ابتدا نظرية الكترو استاتيك را مورد بررسي قرار مي دهيم .

سپس پلاريزاسيون در دي الكتريكها و قابليت پلاريزاسيون و جامدات دي الكتريك يوني را بررسي مي كنيم . بعد از آن به بررسي گذردهي و  انواع آن پرداخته و سپس انواع قطبش پذيري شكست در مايعات دي الكتريك پرداخته و در آخر  حالتهاي خاصي را كه به براي دي الكتريكها رخ مي دهد بررسي مي كنيم .


فصل اول :

 

( 1 ـ 1 )  تعريف دي الكتريك :

وقتي عايقي را در يك ميدان الكتريكي با شدت معمولي وارد كنيم ، الكترونها در داخل ماده در ابعاد اتمي و يا مولكولي مقيد مي ماند . بنابراين ميدان
مي تواند توزبع بارهاي اتمي را تغيير داده ابعاد و آثار قطبي شدن كه باعث تغييرات اساسي در ميدان الكتريكي در ابعاد ماكروسكوپيك است بوجود

آورد . عايقهايي را كه خاصيت قطبي شدن از خود نشان مي دهد ، دي الكتريك مي ناميم .

( 1 ـ 2 ) نظرية الكترو استاتيك :

قانون كوبن ؛ نيروي ربايشي يا رانشي بين دو ذرة باردار  و  به فاصله r را نيروي الكتريكي مي ناميم  ، كه به كمك قانون كوبن مي توان اندازه نيروي الكتريكي بين دو ذرة باردار را محاسبه كرد .

( 1 ـ 1 )

ميدان الكتريكي ؛ هر بار الكتريكي در هر نقطه از فضاي اطراف خود ، خاصيتي ايجاد مي كند كه به آن ميدان الكتريكي مي گويند . و يا مي توان ميدان را بطور كمي و به كمك نيروي كه ميدان بر بار الكتريكي واقع در ميدان وارد مي كند تعريف كرد : نيروي وارد بر سيكاي بار الكتريكي مثبت را در هر نقطه ، ميدان الكتريكي در آن نقطه مي گويند .

شدت ميدان الكتريكي بصورت روبه رو تعريف مي شود :

( 2 ـ 1 )

شدت ميدان الكتريكي يا قدرت ميدان ، پارامتر مهمي در مهندسي برق ، بخصوص در ارتباط با قدرتهاي شكست مواد عايق مي باشد . شدت ميدان الكتريكي تابع محيطي است كه در آن حضور دارد .

چگالي شار الكتريكي ؛ چگالي فشار الكتريكي را به  D نشان مي دهيم و آن را بصورت رابطة ( 3 ـ 1 ) تعريف مي كنيم و مي بينم كه چگالي فشار فقط تابعي از بار و موضوع آن است و به خاصيت محيط بستگي ندارد .

( 3 ـ 1 )

( 4 ـ 1 )

مثال 1 : با در نظر گرفتن  در مركز كره اي به شعاع r كل فشار عبوري از سطح از حاصل ضرب D در مساحت سطح بدست مي آيد ، يعني :

 

مشاهده مي شود كه مجموع فشار عبوري از سطح كره با  باري در مركزش با اندازة بار برابر است و از شعاع كره مستقل است .

قانون گؤس ؛ قانون گؤس را مي توان به زبان رياضي به صورت زير تعريف كرد :

( 5 ـ 1 )                            مثال ( 1 ) در قانون گؤس برين بصورت تصميم مي بابد كه براي هر سطح بسته اي شامل مجموعه اي از بارها ، شار خروجي از سطح با بار محصور شده برابر
است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تعريف دي الكتريك