پایان نامه:بررسی تفاوت ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

روش تحقیق

این پژوهش از نوع پژوهش‌های علی ـ مقایسه‌ای و پس رویدادی می‌باشد.

در تحقیق علی ـ مقایسه ای محقق یا پژوهش‌گر کنترل مستقیم بر متغیر مستقل ندارد زیرا یا این متغیرها ماهیتاً قابل دستکاری نیستند و یا اینکه قبل از شروع تحقیق اتفاق افتاده‌اند.

 

۲ـ۳ جامعه و نمونه آماری

جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل گروهی از معلمان و پرستاران شهر اهواز بود.

حجم نمونه ۱۰۰ نفر شامل ۵۰ معلم (۲۵ مرد ، ۲۵ زن) و ۵۰ پرستار (۲۵ مرد، ۲۵ زن) در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش شرکت  نمودند.

 

۳ـ۳ شیوه نمونه گیری

از روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش استفاده گردید.

 

۴ـ۳ ابزار گردآوری

پرسشنامه سرشت و منش[۱]:

پرسشنامه سرشت و منش « TCI » توسط کلونینجر و همکاران(۱۹۹۴) برای اندازه‌گیری سرشت زیست ژنتیکی و منش اکتسابی ساخته شده است. این پرسشنامه ۱۲۵ سئوال دارد و هر آزمودنی به این سئوالات بصورت صحیح و غلط پاسخ می‌دهد. در این پرسشنامه سرشت ۴ بعد(نوجویی، آسیب‌پرهیزی، وابستگی به پاداش و پشتکار) و منش۳ بعد(خودراهبری، همکاری و خودفراروی) اندازه‌گیری می‌شود.

۱  – temperament and character inventory (TCI)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

۲ـ۴ـ۱ اهداف جزئی :

۱ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های سرشت و ابعاد آن

۲ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید