پایان نامه:بررسي سازه ها شخص القايي صدا وسيما جمهوري اسلاي ايران بر مخاطبان ( بر اساس نظريه سازه هاي شخصي جورج كلي)

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي سازه ها شخص القايي صدا وسيما جمهوري اسلاي ايران بر مخاطبان ( بر اساس نظريه سازه هاي شخصي جورج كلي)

چكيده تحقيق:

اهميت رسانه هاس جمعي از همان آغاز انتشار نخستين روزنامه ها در يونان باستان همواره در كانون توجه نويسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سياستمداران و حكام آن زمان بوده و تاكنون نيز ادامه دارد.تلويزيون نيز به عنوان يكي از بزرگترين و پردامنه ترين رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سياستمداران و….. دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلي، بررسي سازه ها شاخص ايفاي صدا وسيما است. سازه شخصي يكي از نظريه ها، جورج كلي ( 1967-1905) مي باشد. سازي نحوة‌نگاه كردن فرد به رويدادهاي موجود در دنيايي دوست به عبارت ديگر سازه فرضيه اي عضلاني است كه براي توضيح يا تعبير رويدادهاي زندگي ساخته مي شود. ما طبق  اين انتظار كه سازه هايمان واقعيت هاي زندگي رزمره را پيش بيني خواهندكرد و آنها را توضيح خواهند داد، رفتار مي كنيم همانند دانشمندان ،  همواره اين فرضيه ها را آزمايش مي كنيم، ما رفتار خود را بر پاية سازه هايمان قرار مي دهيم و آثار آن را ارزيابي مي كنيم.

براي بررسي سازه هاي القايي صدا وسيما در اين تحقيق طي بررسي هاي مختلف و مطالعه تعداد 15 سازة مختلف درك تصور مي كنم صدا و سيما در جهت القاي آنها در مخاطبان در داخل كشور انجام مي دهد را انتخاب كردم و آن را داخل جدول 4 گزينه اي با گزينه هاي موافقم، تا حدودي موافقم، مخالفم، و نظري ندارم قرار دادم و با تأييد استاد اين پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجويان به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب ميل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.

روش آماري كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت روش  خي دو   X2  بود.

پس از بررسي هاي انجام گرفته شده شخص گرد يرك سازه هاي ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگي) مورد قبول اكثريت آراء بدست آمده بود و اين سازه ها و فرضيه هاي مربوط به آن مورد پذيرش قرار گرفت.

فصل  اول

مقدمه:

تأثيري پذيري مخاطبان از محتواي پيمامهاي وسايل ارتباط جمعي اعم از مطبوعات، راديو، سينما، علي الخصوص تلويزيون سابقه اي ديرينه و همراه پيدايش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستين روزنامه ها در يونان باستان ( آكتاديورنا وآكتاسناتوس) همواره ميزان و نحوه اثر گذاري آنها بر خوانندگان ودريافت گنندگان مطالب آنها در كانو توجه نويسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سياستمداران و حكام آن زمان بوده است ميزان و كيفيت تأثيرات رسانه هاي جمعي علي الخصوص تلويزيون به عنوان بزرگترين و پردامنه تري رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سياستمداران و ….به خود معطوف داشته است.

افزايش پژوهشهاي ارتباطي با ابعاد وسيعتر و موضوعات دير گاهي را تقويت كرد كه بر مبناي آن رسانه جمعي به وضع اجتماعي- فرهنگي، سطوح نيازها و خصوصيات شخصيتي مخاطبانشان ذي نفوذ و تأثير گذار و تأثير آنها ممكن است غير مستقيم، نامحسوس، طولاني و نيز تحت اشعاع ساير عوامل تقويت كننده يا تضعيف كننده اين فراينند باشد،

بسياري از صاحب نظران انتقاد گر جديدي ، نسبت عملكرد مثبت و بهنجار رسانه هاي جمعي ابراز ترديد كرده اند آنها بر اين باورند كه وسايل ارتباط جمعي من جمله تلويزويون مثل هر نهاد اجتماعي ديگري داراي كاركردهايي آشكار و مغاير با نيازهاي واقعي مخاطبان نيز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگي و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبديل شود.

با سروري اجمالي بر مباحث مطرح شده در برخي از منابع مي توان نتيجه گرفت كه در تأثير پذيري مخاطبان از وسايل ارتباط جمعي عوامل زيادي دخيل هستند كه مي تواند تأثيرات آنها را افزايش يا كاهش دهد و حتي خنثي كند. بنابراين در مورد ميزان  و چگونگي تأثير گذاري بر مخاطبان نمي توان اظهار نظر قطعي كرد كه رسانه ها قدرت تأثير گذاري نامحدود و جادويي دارد و يا تأثيرات  آنها ناچيز و محدود است.

مطالعه و پژوهش در روستاي شناخت ويژگيهاي فرهنگي- اجتماعي، و ….. مخاطبان گام نخست براي پيام سازان و گردانندگان رسانه هاي جمعي است.

موضوع پژوهش:

بررسي تنش صدا وسيما در ايجاد و القاي سازه هاي شخصي در مخاطبان ( بر اساس نظريه سازه هاي شخصي جرح كلي)

رشد پژوهش:

صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران چه نوع سازه هايي را به مردم القاء مي نمايد؟

هدف پژوهش:

شناخت سازه هاي شخصي كه صدا وسيما به مردم و بينندگان خود القاء مي نمايد.

ضرورت و اهميت پژوهش:

با توجه به وسعت و دامه فراگير رسانه بزرگي همچون صدا و سيما و همچنين گستردگي و مورد توجه بودن اين رسانه مي توان به اهميت اين رسان پي برد. تأثيري مخاطبان از محتواي برنامه هاي تلويزيون از اهميت بالايي در دنياي امروز برخوردار مي باشد  همانطور كه يكي از صاحب نظران در اين زمينه پيامهايي كه تلويزيون به مخاطبانش ارائه مي كند را به گلوله ها جائ.يي تفسير و تعبير نموده است « همانگونه كه يك تفنگ سر پر هنگام شليك به روي نوجي پرنده» ساچمه هايش در طيف وسيعي آنها را مورد  اصابت قرار مي دهد به همان صورت هم پيامهايي كه از طريق يك رسانه شليك مي شود بر مخاطبي كه آنها را دريافت مي كنند اثر مي گذارد تلويزيون از جمله ارتباط وسايل جمعي بسيار نيرومندي است كه مي توان از آنها  در  روه خير وشد با تأثير شگفت سود گرفت و چنانچه كنترل مطلوب وجود نداشته باشد مي تواند اثر بسيار مخرب و ناسودمندي را براي اجتماع  داشته باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسي سازه ها شخص القايي صدا وسيما جمهوري اسلاي ايران بر مخاطبان ( بر اساس نظريه سازه هاي شخصي جورج كلي)