پایان نامه:بررسي بيولوژيكي گل و ميزان ناسازگاري در دو رقم زيتون

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي بيولوژيكي گل و ميزان ناسازگاري در دو رقم زيتون

چكيده

     ازمايش بمنظور بررسي بيولوژيكي گل و ميزان خود ناسازگاري و اثرات ان بر كميت وكيفيت ميوه دو رقم زيتون زرد وماري انجام شد. در اين ازمايش درصد گل كامل و ناقص در دو رقم، در جهتهاي اصلي درخت اندازه گيري شد. همچنين قوه ناميه دانه گرده جهت مشخص نمودن ميزان باروري گلها با استفاده از روش رنگ اميزي شيميايي محاسبه گرديد.جهت بررسي ميزان خود ناسازگاري، دو تيمار گرده افشاني شامل خود گرده افشاني و گرده افشاني ازاد در درختان زيتون ارقام زرد و ماري اعمال گرديد.

     نتايج ازمايش نشان داد كه بالاترين درصد گل كامل در سمت جنوبي و كمترين ان درسمت شمالي درخت قرار دارد ، افزايش گل كامل در سمت جنوبي درخت باعث افزايش تشكيل ميوه اوليه شد، اما بعد ازريزشهاي اوليه و ثانويه تفاوت معني داري در ميوه تشكيل شده نهايي مشاهده نگرديد.

     بالاترين قوه ناميه دانه گرده در سمت شمالي درخت و كمترين ان در سمت جنوبي درخت مشاهده شد. مقايسه قوه ناميه دانه گرده دو رقم زيتون نشان داد كه قوه ناميه دانه گرده رقم زرد بيشتر ازرقم ماري است، ولي اين دو رقم با داشتن قوه ناميه دانه گرده بالا ميتوانند به عنوان ارقام گرده دهنده با ارقام سازگار ديگر در باغ كاشته شوند.

     اناليز واريانس ارقام، حاكي از تفاوتهاي ژنتيكي بين ارقام از نظر توان توليد محصول بود. در اين ازمايش تيمار گرده افشاني ازاد نسبت به خود گرده افشاني باعث افزايش عملكرد محصول در سطح1% در هر دو رقم گرديد. كيفيت ميوه در تيمار گرده افشاني ازاد از طريق افزايش وزن ، طول و درصد گوشت ميوه نيز در سطح 1% افزايش نشان داد. در تيمار خود گرده افشاني توليد ميوه هاي بكرزا و غيرطبيعي افزايش نشان داد كه سبب كاهش عملكرد و كيفيت ميوه هاي تشكيل شده نسبت به تيمار گرده افشاني ازاد گرديد.

      در اين ازمايش مشخص شد كه رقم ماري، رقمي قسمتي خود سازگار و رقم زرد، رقمي قسمتي خود ناسازگار است زيرا ميوه تشكيل شده در تيمار گرده افشاني ازاد در رقم ماري حدود 3 برابر و در رقم زرد كمتر از 2برابر تيمار خود گرده افشاني بود.

 

 

      لذا توصيه ميشود با توجه به ميزان خود ناسازگاري اين دو رقم، براي افزايش كمي وكيفي محصول، از كاشت تك رقمي ارقام فوق در باغ خودداري شود.

 

 

كلمات كليدي: زيتون ناسازگاري- گرده افشاني.

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

*   اين تحقيق قسمتي از پايان نامه كارشناسي ارشد نگارنده اول مي باشد .

 

مقدمه

زيتون با نام علميOlea europaeaL.) (درختي هميشه سبز از خانوادهOleaceae) (مي باشد. كه بعلت ميوهاي مفيد و خوراكي كه روغني بسيار مرغوب و سودمند از ان بدست مي ايددر تمام جهان شهرتي بسزا دارد( 1 ).

لازمه توليد ميوه در درختان زيتون گرده افشاني و تلقيح مناسب گلهاي ان مي باشد.از نظر باروري زيتون گياهي خود گشن و دگر گشن است . بدين معني كه هم ميتواند از گرده خودو هم از گرده زيتونهاي ديگر بارور شود.مسئله گل دهي و تلقيح گل و يا ريزش گلها در ارقام مختلف زيتون از مسائلي است كه در ميزان توليد و كيفيت ميوه هاي زيتون موثر است. همچنين مسئله بارورشدن و يا عقيم بودن, خود باروري و دگر گشني گلهاي زيتون از مهمترين مسائلي است كه بر كميت و كيفيت ميوه تاثير داشته و نقش مهمي را در عملكرد محصول ايفا مي كند( 16،17 ).

       ارقام مختلف زيتون از نظر سازگاري دانه گرده با مادگي گل به چهار دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از: ارقام خود بارور,   ارقام قسمتي خود بارور, ارقام قسمتي خود نا بارور و ارقام خود نابارور كه سه گروه اخر براي توليد ميوه تجاري نياز به دگر گرده افشاني ورقم گرده افشان مناسب دارند( 30 ). خود ناسازگاري يكي از مهمترين عواملي است كه باعث دگرگشني در درختان زيتون مي گردد( 10 ). وجود خود ناسازگاري در درختان زيتون توسط محققان زيادي از جمله شارما و همكاران, هارتمن, اندرولاكيس, سيبت و همكاران گزارش شده است(2،13،27،28  ).

    براي اولين بار مايلر[1] در سال 1895 گزارش كرد كه در ارقام زيتون كاشته شده در جنوب كاليفرنيا در صورتيكه چند رقم با هم كاشته شوند، محصول‌دهي بهتري خواهند داشت (19).

    بعد از آن كانديت[2] (1974)، برادلي[3] و هارتمن (1961)، و گريگز[4] و همكاران (1975) ميزان ميوه‌دهي درختان زيتون را با دگر گرده‌افشاني[5] و خود گرده‌افشاني[6] در ارقام مختلف مقايسه نمودند(4،5،12).

     ميزان خودگشني و دگرگشني در ارقام مختلف متفاوت است. در برخي از ارقام خودگشني براي توليد ميوة اقتصادي كافي نيست و بسياري از ارقام نياز به دگرگشني و گردة ارقام خاص دارند (29).

 خودگشني در درختان زيتون هنگامي مفيد است كه رقم خودسازگار[7] باشد در غير اين صورت ميزان محصول كاهش خواهد يافت (1).

 

    فرارا1 وهمكاران با بررسي بيولوژيكي گل و ميزان گرده‌افشاني در 7 رقم زيتون دريافتند كه رقم بوتيلن2 يك رقم خود سازگار مي‌باشد و مي‌توان اين رقم را بصورت خالص در باغات كشت كرد (9).

    آواستي و سينگ، ميزان خود گرده‌افشاني و گرده‌افشاني  باز را در بين ارقام پندولينو4، كورنيكوبرا5، كراتينا6، آگلاندا7، آسكولانا[8]، كورنيكوبرا آتيكا[9]، ليچينو[10] و فرانتويو11 با استفاده از پاكت‌گذاري مشخص نمودند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود پایان نامه : بررسي بيولوژيكي گل و ميزان ناسازگاري در دو رقم زيتون