تحقیق:الکتریسیته جاری


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:الکتریسیته جاری

 

بار الكتريكي آزاد

 

ذره‌اي كه داراي بار الكتريكي باشد و بتواند آزادانه حركت كند بار الكتريكي آزاد ناميده مي‌شود .در جامدات الكترون هاي ظرفيت اتم ها بار آزاد هستند و الكترون آزاد ناميده مي شوند . در شاره‌ها (گاز و مايع )‌الكترون آزاد و يون ها بار الكتريكي آزاد مي‌باشند  . در اين فصل جهت جريان الكتريكي را در جهت حركت بارهاي مثبت انتخاب مي كنيم  .

 

حركت بارهاي  الكتريكي آزاد در يك رسانا

الف ) در غياب ميدان الكتريكي : بارهاي آزاد به طور كاتوره‌اي حركت مي‌كنند به طوري كه در مدت معين  D t   بارهايي كه از يك مقطع فرضي مدار مانند  AB

 

 

در يك جهت معين حركت مي‌كنند)  q 1 D ( برابراست با بارهايي

( q 2  D )كه در آن مدت معين واز همان مقطع در جهت مخالف  حركت مي كنند

در اين صورت بار الكتريكي شارش ‌يافته برابر

D q = D q 1 + D q 2 = 0

  مي‌باشد و جريان خالصي در رسانا وجود ندا رد .

ب ) در حضور  ميدان الكتريكي

 

اگر به دو سر رسانا اختلاف پتانسيلي اعمال كنيم  ميدان الكتريكي در رسانا ايجاد مي‌شود ودر اين وضعيت در مدت معين  بارهايي كه از يك مقطع معين مدار مانند  AB  در جهت ميدان عبور مي‌كنند

(q 1 D  ) بيش از بارهايي است كه در همان مدت از همان مقطع درخلاف­جهت ميدان عبورمي‌كنند  ( q 2 D ) دراين حالت مي‌گوييم بارخالص

 q = D q 1 + D q 2

از اين مقطع فرضي شارش كرده است

 

 

 

شبيه سازي

حركت بارهاي آزاد در داخل رسانا  در حالت ) الف ( رسانا شبيه حركت مولكول‌هاي آب درون لوله‌اي است كه شير آن بسته باشد و حركت بارهاي آزاد در داخل رسانا در حالت ) ب (  شبيه حركت مولكول‌هاي آب درون لوله‌اي است كه شير آن باز است  .

 

شدت جريان الكتريكي 

 

آهنگ  شارش بار الكتريكي  را شدت جريان الكتريكي گويند

 

 

 

 

تعريف شدت جريان متوسط

اگر درمدت D t ثانيه بارالكتريكي D q از يك مقطع رسانا عبوركند ­جريان متوسط درآن مقطع طبق تعريف برابراست با  :

 

 

 

شدت جريان لحظه اي

شدت­جريان لحظه­اي حد ­جريان متوسط است وقتي­كه  D t  به­سمت صفر  ميل مي‌كند يعنی :

 

 

شدت جريان كميتي نرده‌اي و اصلي است و واحد آن در  SI آمپر ( A ) است

 

I = _____ AmpereI = _____ Ampere

اگر شدت جريان ثابت باشد ، شدت جريان لحظه‌اي ومتوسط برابرند پس مي توان نوشت

 

 

 يكاي بار الكتريكي

بر اساس رابطه‌ي D q = I Dt مي­توان­گفت يك كولن برابراست با

مقدار باري كه با جريان ثابت يك آمپر در مدت يك ثانيه از هر مقطع مدار عبوركند .

D q = I D t        1 C = 1 A . 1 s                       

 

  1 ampere = 1 coulomb / 1 second

 

تمرين :

از سيمي شدت جريان  I  عبور مي­كند

چند ثانيه طول مي‌كشد تا از مقطع سيم n  الكترون عبور كند .

 

&نكته :

در صنعت واحد ديگري به نام آمپر ساعت به كار مي‌برند .

D q = I D t        1 Ah = 1 A . 1 h                          1 ampere = 1 coulomb / 1 second

 

تبديل آمپرساعت به كولن

1 Ah = 1A ´ 36­00 s = 3600 As = 360­0 C

 

تمرين :

اگر ازيك باتري ماشين كه داراي 1800 Ah  بارالكتريكي است جريان­متوسط  5 A گرفته­شود ، چندساعت كارمي­كند ؟

 

مقاومت الكتريكي

 

بارهاي­الكتريكي ضمن حركت در داخل رسانا با اتم‌ها و مولكول­هاي رسانا برخورد مي‌كنند و اين برخوردها را از ديدگاه‌هاي مختلف مي­‌توان مورد بررسي قرارداد .

  1. برخورد بارهاي آزاد با اتم‌ها و مولكول‌ها باعث بروز مقاومت در برابر شارش بارها مي شود كه از نظر كمي طبق قانون اهم به شرح زير تعريف مي‌شود :

 

مقاومت الكتريكي

مقاومت­الكتريكي هررساناي­فلزي دردماي ثابت برابراست با نسبت اختلاف­پتانسيل دوسررسانا به­شدت­جرياني­كه ازآن مي‌گذرد  به­عبارت­ديگرV = I • R

 

 

 

مقاومت­الكتريكي كميتي نرده­اي­است واحد آن در SI  ولت­برآمپر  است كه اهم ناميده­مي‌شود و با نماد W نشان­داده مي‌شود .

اهم  ( W )

يك­اهم ( 1 W ) برابراست با مقاومت­الكتريكي رسانايي كه اگر ولتاژ دوسرآن يك ولت ( 1 V )باشد جرياني به­شدت يك آمپر ( 1 A )ازآن عبوركند .

  1. برخورد بارهاي آزاد با اتم‌ها و مولكول ها باعث افزايش جنبش اتم‌ها و مولكول ها مي‌شود در نتيجه دماي رسانا افزايش مي‌يابد و رسانا گرم مي‌شود به بيان ديگر در رسانا انرژي الكتريكي به گرما تبديل مي‌شود .

سرعت سوق

اگر بارهاي آزاد در داخل رسانا با اتم‌ها و مولكول­ها برخورد نداشته­باشد تحت تاثير نيرويي كه ميدان­الكتريكي به­آن‌ها وارد مي‌كند بايد لحظه­به­لحظه برسرعتشان افزودده­شود ( مانند جسمي كه در خلا در اثر نيروي وزنش سقوط مي‌كند  ) ولي برخورد بارهاي آزاد با اتم­ها و مولكول­ها باعث مي­شود كه بارهاي آزاد با سرعت ثابتي كه سرعت سوق ناميده مي‌شود در مدار حركت كنند .

قانون اهم

در دماي ثابت شدت جريان يك رساناي فلزي متناسب است با ولتاژ دو سر آن  I µ V          

آزمايش

 

 

بر اساس قانون اهم اگر به دو سر يك رسانا ولتاژهاي V3  , V2 , V1 …….   اعمال­كنيم و شدت جريان در رسانا به ترتيب      I 3  , I 2 , I 1 …. باشد چنانچه اعداد به دست آمده را در دستگاه

 

مختصات  ( I – V ) رسم كنيم نموداري مطابق شكل مقابل خواهيم­داشت

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : الکتریسیته جاری