تحقیق :المان

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:المان

– تعريف نوع المان

براي تحليل مواد مركب ANSYS المانهاي،SHELL63، SOLID46، SHELL99، SHELL 91 تعريف شده اند كه بسته به نياز مي توان هر يك از آنها را استفاده كرد.

SHELL 99

اين المان از نوع نقطه اي و يك المان سه بعدي با 6 درجه آزادي (RotZ و Roty و Rotx و Uz و Uy و Ux) در هر نقطه مي باشد. اين المان طراحي شده تا بوسيله آن صفحاتي با ضخامت كم و يا متوسط و سازه هاي پوسته اي با ضريب افزايش ضخامت 10 برابر و يا بيشتر را مدل سازي كند. البته براي سازه هايي با ضريب ضخامت كمتر مي توان از المانهاي Solid 46 و Shell 91، استفاده كرد. همچنين اين المان اجازه مي دهد تا 100 لايه با ضخامت يكسان داشته باشيم و در صورتي كه بيش از 100 لايه احتياج باشد مي توان ماتريس مواد را به صورت دستي وارد ساخت و همچنين اين المان اجازه مي دهد تا محاسبات معيار شكست نيز انجام شود.

SHELL 91

اين المان شبيه المان Shell 99 مي باشد با اين تفاوت كه تنها اجازه ايجاد 16 لايه به پايين را مي دهد و قابليت دريافت ماتريس مواد را ندارد، البته اين المان ويژگي اين را دارد تا رفتار پلاستيك و رفتار تحت فشارهاي بزرگ را تحليل كند كه Shell 99 قادر به تحليل آن نمي باشد.

Solid 46

اين المان يك نسخه از المان Solid 45 مي باشد كه براي تحليل مواد مركب به صورت لايه اي تعريف شده است و داراي 8 نقطه، المان حجمي سه بعدي و داراي سه درجه آزادي (Uz، Uy، Ux) مي باشد اين المان طراحي شده تا بوسيله آن بتوان صفحات و اجسام لايه اي متشكل از مواد مركب را مدلسازي كرد و مي توان تا 100 لايه را در هر المان بوجود آورد. يكي از ويژگيهاي اين المان اين است كه مي توان مقدار زيادي المان را روي هم قرار داد تا بتوان بيش از 100 لايه را نيز مدل كرد و به اين ترتيب اجازه انجام تغيير شكلهاي درون لايه اي شيبدار ناپيوسته داده مي شود[1]. همچنين وارد كردن ماتريس خواص مواد تشكيل دهنده نيز در اين المان فعال مي‌باشد.

اين المان داراي يك سختي موثر در محورهاي متقاطع مي باشد كه اجازه تنشهاي غير صفر، تنش و كرنش و جابجايي در محورهاي متقاطع را مي دهد و همچنين معيارهاي شكست مي تواند تعيين شده باشد.

در اين پروژه به علت شكل و خواص فيزيكي نمونه، از المان Solid 46 استفاده شده است.

تعيين ويژگيهاي لايه بندي

مهمترين مشخصه يك ماده مركب ترتيب لايه بندي آن مي باشد. هر لايه ممكن است از ماده ارتوتروپيك متفاوتي ساخته شده باشد و ممكن است كه هر لايه محورهاي اصلي خودش با مرجعي متفاوت داشته باشد. براي مواد مركب اليافي، جهت الياف تعيين كننده مبدا مختصات هر لايه است.

در حالت كلي دو روش براي تعيين ترتيب لايه بندي مواد در دسترس مي باشد:

1- لايه بندي به وسله مشخص كردن ويژگيهاي هر لايه به صورت انفرادي.

2- تعيين كردن ماتريس ساختمان مواد كه ارتباط دارد با تعميم نيروها و گشتاورها براي تعميم تنش و كرنش، فشار و خمش (اين مورد فقط براي المان هاي Solid 46 و Shell 99 قابل اجرا است).

الف) مشخص كردن ويژگيهاي هر لايه به صورت انفرادي

با اين روش ترتيب لايه ها به صورت تك تك و از پايين به بالا مشخص مي شود. لايه پاييني را با شماره يك و لايه هاي اضافه شده در جهت مثبت محور Zهاي مبدا مختصات المانها از پايين به بالا مستقر مي شوند. در المانهاي Solid 46 و Shell 99 اين اجازه را مي دهند تا در صورتي كه مدل به صورت متقارن لايه گذاري شده باشد، فقط براي نيمي از لايه ها مشخصات مواد را تعيين كنيم.

براي هر لايه مي توان ويژگيهاي مواد (بوسيله تعيين شماره ماده)، زاويه مبدا هر المان (زاويه الياف Theta) و ضخامت هر لايه (TK) را تعيين كرد.

حداقل اطلاعات لازم براي تحليل مسايل مواد مركب وارد كردن ويژگيهاي مواد قيد شده در زير به Ansys مي باشد.

1- مدول يانگ (E)

2- چگالي (DENS)

3- مدول برشي (G)

4- ضريب پوآسان (PR, NU)

لازم بذكر است كه ضريب پوآسان داراي دو نوع ماژور و مينور مي باشد كه در اكثر موارد تجربه نشان داده در مواد مركب لايه اي ضريب مورد نياز همان ضريب پوآسان ماژور مي باشد.

مشخصات موادي كه در پروژه زير مورد استفاده قرار گرفته اند به شرح زير مي‌باشد.

مدول برشسي (GPa) مدل الاستيسيته مدول يانگ (GPa)

نوع ماده

G3 G2 G1 V3 V2 V1 E3 E2 E1 (S.G) Glass Epoxy
9 9 9 0.0834 0.0834 0.25 18 18 54
2.1 2.1 2.1 0.0246 0.0246 0.34 5.5 5.5 76 Kevlar Epoxy


2- تعيين ثوابت المان(Main Menu\ Preprocessor\ Real Constants)

در اين قسمت مي توان با استفاده از منوي ثوابت حقيقي براي المان Solid 46 اطلاعاتي از قبيل:

[1]  Through – the thickness deformation slope discontinuities

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : المان