تحقیق:اصول و مباني ارتباطات

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:اصول و مباني ارتباطات

تعاريف ارتباطات

در فرهنگ لغات وبستر«Communication» عمل بخشيدن انتقال دادن،آگاه ساختن،مکالمه و مراوده داشتن استفاده شده است.

فرهنگ فارسي معين : ربط دادن ، بستن ، بر بستن ، بسان چيزي با چيز ديگر ، بستگي ، پيوند، پيوستگي و رابطه

فرهنگ آريانپور  ارتباط، راخطوط و وسايل ارتباطي،مبادله،اطلاعيه،نقل،،مراوده،اخبارمکاتبه، سرايت،راه ابلاغ وانتقال مي داند.

ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال اطلاعات با وسايل ارتباطي گوناگون از يک نقطه ، يک شخص يا يک دستگاه به ديگري .  ” دنيس لانگلي و ميشل شين“

ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال اطلاعات، احساسها،حافظه هاو فکر ها در ميان مردم . ” اسميت “

فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده به گيرنده ، مشروط برآنکه در گيرنده پيام، مشابهت معني به معني موردنظر فرستنده پيام ايجاد شود.

ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات در محدوده سه چيز، انتشار، انتقال و دريافت پيام. ” آرانگان“

ارتباط چيست؟

واژه انگليسي «Communication» معادل « ارتباط » از واژه اي در زبان لاتين ،  به معني مشترك يا عمومي مشتق مي شود  . ما در صدد هستيم كه وجه اشتراكي بين خودمان و افرادي كه در صدد برقراري ارتباط با آنها هستيم ،  بيابيم .  هدف ارتباط ،  رسيدن به نتايج دلخواه است.

ارتباط يك فرآيند است و لذا پويا ، روان ،  متحرك و هميشه در تغيير است .  پس ساكن نيست .

برخي نكات اصلي اين فرآيند عبارتند از  :

1 ـ  ارتباط ،  عبارت از انتقال و اشتراك معاني است .  معاني ،  ممكن است عقايد ،  تصويرها يا انديشه هايي باشند كه به صورت سمبل  ( مثلاً نوشتاري ،  گفتاري ،  موسيقي ،  لباس ،  دود ،  هنر و  ……..  ) بيان مي شوند .

2 ـ سمبلهاي مورد استفاده ،  به خودي خود داراي معني نيستند .  واژه ها يا همه سمبلهايي كه ما براي انتقال پيامهايمان استفاده مي كنيم ،  بخودي خود داراي معني نيستند ، اين مردمي كه از آنها استفاده مي كنند هستند كه به آنها معني مي دهند .

3 ـ  ارتباط بدون درك ممكن نيست .  اين يك نكته كليدي ديگر در فرآيند است .  درك عبارت است از فرآيند ايجاد تاثير از چيز ( يك فرد ،  يك واقعه يا هر محركي كه بر هشياري ما مؤثر است ) و سپس قضاوت در مورد آن .  مشاهدات و قضاوتهاي ما تحت تاثير حواس پنجگانه ما هستند .  ( بينايي ،  شنوايي ،  لامسه ،  بويايي و چشايي )

کد ها ، نشانه ها ونماد ها

کدها يا نشانه ها و نمادها به سه دسته تقسيم مي شوند:

طبيعينشانه اي است که  ميان صورت و مفهوم ،همجواري و تماس وجود دارد. ( دود و آتش ، ردپا ورونده ، ورود فردي باچتر ودانستن بارش باران؛ …)

تصويري :  نشانه اي است که ميان صورت و مفهوم آن شباهتي عيني و تقليدي وجود دارد. ( علايم راهنمايي و رانندگي ، پله اضطراري ؛ علايم نشانه مرد وزن ، …)

وضعي :  نشانه اي است که ميان صورت و مفهوم آن نه شباهت عيني وجود دارد نه همجواري، بلکه تنها رابطه اي است قراردادي ، نه ذاتي وخود بخودي . به اينها نماد مي گويند ( بوق هاي سه گانه تلفن، عصاي سفيد، مارش نظامي از راديو ، درجات نظامي،…)

سمبل وزبان

سمبل :  سمبل عبارتست ازهر علامت يا چيزي که براي دلالت کردن بر چيز ديگري وضع شده است. مثلا ”کتاب“ بعنوان يک سنبل براي مجموعه اي از کاغذهاي چاپ شده با جلد و شيرازه وضع شده است.

زبان : در حقيقت زبان يک سيستم کامل از سمبلهاي قراردادي و صوتي است که بوسيله انسان براي ايجاد ارتباط و اشتراک در تجارب به کار مي رود.

کاربرد زبان :

– وسيله اي براي ارتباط با ديگران

– سيستمي از سنبلها و قوانين که بواسطه آنها ما فکر مي کنيم.

کهکشانهاي ارتباطي M. Mackluhan

  مک لوهان دانشمند کانادايي معتقد است که ارتباطات حيات بشري را به سه دوره( کهکشان ) تقسيم کرده است:

  1. کهکشان شفاهي (ازآغاز حيات بشر تا اختراع چاپ 1436م) که ارتباطات بشري صرفا اشاره اي و زباني بود.
  2. کهکشان گوتنبرگ (اختراع چاپ در 1436 تا ساخت راديو1896م) در اين دوره ارتباط نوشتاري گسترش يافت.
  3. کهکشان مارکني( اختراع راديو تا کنون ) دراين دوره ارتباطات دور و الکترونيکي گسترش يافت.

دهکده جهاني مک لوهان

به نظر مک لوهان وسايل ارتباطي باعث شده که جهان ما کوچکتر و آگاهيها بيشتر و قدرت نفوذ صاحبان وسايل ارتباطي افزون تر شود. بر اين اساس ديگر مرزهاي جغرافيايي معناي خود را از دست داده و امواج رسانه اي بدون اخذ ويزا و پاسپورت مي تواند به هر کشور،شهرومنطقه اي و حتي خانه اي وارد شود و تاثير خود را بگذارد بدون آنکه دولتها قادر باشند جلوي انتشار اين امواج را بگيرند.

مراحل ارتباط :

مرحله اول ـ  دسترسي به گروه مخاطب

ارتباط نمي تواند مؤثر باشد مگر اين كه در گروه مخاطب خود شنيده و يا ديده شود .  ممكن است اين امر واضح بنظر رسيده و نياز به تئوريهاي پيچيده براي توضيح نداشته باشد اما بسياري از برنامه ها حتي در اين مرحله ي ساده دچار شكست مي شوند .

اين امر مستلزم مطالعه گروه مخاطب براي درك اين مسئله است كه عادات شنيداري و خواندني آنان چه مي باشد . ) مخاطب شناسي )

مرحله دوم  ـ  جلب توجه مخاطب

هر ارتباطي بايد توجه را به نحوي جلب كند كه مردم براي گوش كردن و يا خواندن آن تلاش كنند .

مثالهايي از شكست ارتباطي در اين مرحله عبارتند از  :

رد شدن از كنار پوستر بدون زحمت دادن به خود براي نگاه كردن به آن

توجه نكردن به صحبت بهداشتي يا نمايش عملي در كلينيك

در هر موقعيت زماني ،  حدود وسيعي از اطلاعات را از طريق پنج حس مان يعني لامسه ،  بويايي ،  بينايي ،  شنوايي و چشايي دريافت مي كنيم .  توجه روندي است كه به وسيله آن فرد ،  بخشي از اين مجموعه پيچيده را براي دقت و تمركز انتخاب مي كند .

مرحله سوم  ـ  فهميدن پيام  ( درك )

به محض آنكه توجه فرد به پيام جلب شود ، سعي به درك آن مي كند .

درك واژگان براي فهميدن پيامهاي بصري نوشتاري و درك تصويري براي فهميدن تصاوير بكار ميرود .  درك كردن ،  روندي كاملاً ذهني است ( دو نفر ممكن است يك پيام راديويي يكسان را بشنوند و پيام آن را كاملاً  متفاوت از آنچه كه فرستنده قصد داشته ،فهميده و درك كنند ) .

سوء تفاهم مي تواند بسادگي درموقعيتي رخ دهد كه از زبان پيچيده ،كلمات نا آشنا و تكنيكي استفاده شود .  يا زماني که تصاوير حاوي جداول پيچيده و جزئيات غير جذاب باشد يا اطلاعات بيش از حدي عرضه شده باشد و مردم نتوانند آن را جذب كنند

مرحله چهارم  ـ  ارتقاء و تغيير ( پذيرفتن )

يك ارتباط نبايد فقط دريافت و يا فهميده شود بلكه بايد مورد قبول واقع و به آن معتقد شد . 

تغيير باورها موقعي كه جديداً كسب شده باشد ،  آسانتر هستند .  تاثير و نفوذ بر باوري كه مدت طولاني وجود دارد و يا مردم نسبت به آن كاملاً اعتقاد يافته باشند مشكل تر است .

معمولاً ارتقاء يك باور موقعي كه تاثير آن بتواند براحتي نشان داده شود ،  ساده تر است  .

مرحله پنجم  ـ  ايجاد يك تغيير در رفتار

ارتباط ممكن است منتج به تغيير باورها و نگرش شود اما هنوز بر رفتار، تاثير و نفوذ نداشته باشد .   اين امر موقعي مي تواند رخ دهد كه ارتباط بر باوري هدف گيري نكرده تا بيشترين تاثير بر نگرش مردم در جهت رفتار را داشته باشد .   

دليل ديگري كه يك فرد ممكن است رفتاري را از خود نشان ندهد فقدان عوامل توانمند ساز مثل پول ،  وقت ،  مهارتها يا خدمات بهداشتي و نقش فرهنگ ، اعتقادها و فشار اجتماعي مي باشد .

ارتباطات جمعي mass communication :

تعريف ارتباط جمعي منظور از ارتباط جمعي ،روزنامه ها،نشريات،مجلات،کتب،راديو،تلويزيون،آگهي،ارتباطات دور ازجمله:تلگراف،کابلهاي زير دريايي و پست است. همچنين ارتباط چگونگي توليد و توزيع کالا و خدمات مختلفي را که وسايل و فعاليتهاي فوق بر عهده دارند و مطالعات و تحقيقات مربوط به محتواي پيامها و نتايج و آثار آن را نيز در بر مي گيرد .

ارتباط جمعي عبارتست از انتقال انديشه ها به تعدادفراواني از افراد در آن واحد.

رساندن اطلاعات،ايده هاوبرداشتهااز طريق وسايل ارتباطي و دريافت اين اطلاعات به وسيله عده زيادي از انسانها در يک زمان واحد.

 

ويژگيهاي ارتباط جمعي

  • تعداد مخاطبان وسايل ارتباط جمعي زياد است.
  • ترکيب گيرندگان متنوع است.( گروه سني تنوع فرهنگي )
  • ارتباط جمعي باعث تکثير پيام مي شود.
  • توزيع پيام در ارتباط جمعي سريع است.
  • هزينه در يافت پيام براي مصرف کننده کم است.
  • پيام در ارتباط جمعي جنبه عمومي دارد. ( دربرگيري)
  • پيامها در وسايل ارتباط جمعي براي مصرف در زمان حال طراحي مي شوند.  

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :اصول و مباني ارتباطات