پایان نامه:آسیب شناسی عمومی


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:آسیب شناسی عمومی

 • آسیب شناسی چیست؟

آسیب شناسی علم مطالعه بیماریها می باشد.دراین علم طبیعت اصلی بیماری بیان گردیده ومی توان آن رابه عنوان مطالعه تغییرات بافتها ومایعات بدن ازنظرنحوه فعالیت وشکل ظاهری آنها درطول بیماری خلاصه نمود.

 • مطالعه آسیب شناسی برای چیست؟

پس ازمطالعه نحوه طبیعی فعالیت بدن (آناتومی، بافت شناسی،فیزیولوژی و…) نحوه تغییرات ساختمانی وفعالیتی درسلولها،بافتها ومایعات واندامها که منجر به بیماری می گردنددرآسیب شناسی موردمطالعه قرار می گیرد.

 آشنایی باعوامل مسبب بیماری نیز در میکروبیولوژی، انگل شناسی وسم شناسی مورد مطالعه قرار می گیرند.

 • زبان آسیب شناسی

    برخی ازاصطلاحات رایج درآسیب شناسی نظری عبارتنداز:

 1. علائم بالینی یا clinical sign
 2. ضایعه یاlesion
 3. سبب شناسی یا etiology
 4. سیربیماری یا pathogenesis
 5. تشخیص یا diagnosis
 6. پیش بینی یا prognosis
 • آسیب شناسی عملی مستلزم توانایی توصیف ضایعات ، تشخیص بیماری وشرح چگونگی امکان وقوع آن می باشد.          

آسیب شناسی عمومی چیست؟

انواع مختلفی از حالات غیرطبیعی یا ضایعاتی که دربدن بروز می نمایند، برحسب خصوصیات      وصفات مشترک خودجهت مطالعه به دستجات مختلفی تقسیم می گردند که سرفصل های آسیب شناسی عمومی می باشند.    

آسیب شناسی اختصاصی به مطالعه ضایعات وسیربیماریزایی بیماریهای اختصاصی می پردازد.

 

فصل اول : دژنرسانس ونکروز

دژنرسانس یا مرگ سلولی بایک سرعت طبیعی دربیشتربافتهای بدن اتفاق می افتد، تشکیل سلولهای جدید تقریباً باسرعتی انجام می شود که مقداربافت راثابت نگه می دارد.

اگرتعدادسلولهای ازبین رفته (بویژه درمدت زمان کم وسریع) بیشترازسلولهای جایگزین باشد دراعمال بافت موردنظراختلال ایجادمی شود.

شناخت اجزای سلول طبیعی:

 • غشاء سلولی:

     انتقال مواد به داخل ویا خارج سلول بویژه گرادیان های اسمزی ومایعات دارای گیرنده های سطح سلولی.

 • میتوکندری:

    محل سوخت وساز هوازی قندها وتولیدانرژی وتجزیه گلیکوژن.

 • شبکه اندوپلاسمیک خشن(rough endoplasmic- reticulum RER):

    به همراه ریبوزوم ها مرکزتولیدپروتئین درسلول.

 • شبکه اندوپلاسمیک صاف(smooth endoplasmic- reticulum SER):

     محل سوخت وساز برای شکسته شدن ویا تشکیل ترکیبات جدید درسلول .

 • ریبوزوم آزاد درسیتوپلاسم:

     ساخت پروتیئن جهت مصرف داخل سلول.

 • دستگاه گلژی:

     تولیدکننده ودراغلب موارد ذخیره کننده مواد مترشحه سلولی.

 • لیزوزوم :

دارای آنزیم جهت ذخیره داخلی ویاهضم محصولات ناخواسته وشکستن ذرات خارجی که به سلول وارد می شوند.

 • هسته:

 با DNA وRNA  فعالیت های داخل سلول راکنترل می نماید.

دژنرسانسdegeneration:

فعالیت غیرطبیعی ممکن است با شکل ظاهری غیرطبیعی سلول همراه باشد وهمینطورازطرف دیگر ساختمان غیرطبیعی ممکن است باغیرطبیعی بودن فعالیت همراه باشد.

 تغییرات غیرطبیعی درشکل ظاهری سلول دژنرسانس نام دارد. معهذا چنین تغییراتی ممکن است ناشی اززیادشدن تقاضا برای فعالیت سلولی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

آسیب شناسی عمومی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید