پایان‌نامه رشته روان‌شناسی عمومی درباره عزت‌نفس جانبازان

  ** دانلود متن کامل با فرمت ورد  word **

 پایان‌نامه رشته روان‌شناسی عمومی با موضوع بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان

دانشگاه پیام نور

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی در رشته روان‌شناسی عمومی

 

موضوع:

بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی

(30 تا 50 سال شهر تهران)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

چکیده

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………… 5

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9

فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………………. 9

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 10

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 12

خود و تعاریف آن……………………………………………………………………………………. 13

نظریه‌های خود در روانشناسی………………………………………………………………….. 20

احترام به خود: احساس ارزشمندی……………………………………………………………. 23

پذیرش (خود، دیگران، طبیعت)…………………………………………………………………… 25

ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن…………………………………………………………….. 26

گرایش به پایداری درونی………………………………………………………………………….. 27

عنوان                                                                            صفحه

وجود خودپنداشت……………………………………………………………………………………. 28

آیا انسان دارای دو نفس است…………………………………………………………………… 33

تحقیر و تجلیل نفس………………………………………………………………………………….. 34

تعریف عزت نفس…………………………………………………………………………………….. 36

اهمیت عزت نفس……………………………………………………………………………………… 38

عزت نفس از نظر روانشناسان………………………………………………………………….. 41

نظریات مربوط به عزت نفس…………………………………………………………………….. 42

منشاء و طبیعت عزت نفس ……………………………………………………………………….. 44

اعتماد به نفس: احساس سودمندی…………………………………………………………….. 48

ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ایده‌آل……………………………………………… 51

تفاوت عزت با احساس عزت……………………………………………………………………… 54

اسلام و عزت نفس…………………………………………………………………………………… 56

عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی………………………………………………………….. 60

از عزت نفس بالا یا پائین چه چیز استنباط می‌شود………………………………………. 63

عزت نفس و مناعت طبع……………………………………………………………………………. 67

رشد عزت نفس……………………………………………………………………………………….. 70

شرایط اساسی عزت نفس…………………………………………………………………………. 72

عنوان                                                                            صفحه

آثار عزت نفس…………………………………………………………………………………………. 78

احساس عزت نفس…………………………………………………………………………………… 81

منابع عزت نفس……………………………………………………………………………………….. 82

ارکان عزت نفس………………………………………………………………………………………. 83

ابعاد اعتماد وعزت نفس……………………………………………………………………………. 86

تظاهرات عزت نفس………………………………………………………………………………….. 87

حقایقی چند در مورد عزت نفس………………………………………………………………… 88

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس……………………………………………………… 89

توصیه‌هائی در جهت حصول به اعتماد و اتکا به نفس………………………………….. 93

تعریف جانباز…………………………………………………………………………………………… 95

توصیف جانبازان انقلاب اسلامی از دیدگاه مردم…………………………………………. 97

خصوصیات جانباز…………………………………………………………………………………… 99

انتظارات جانباز……………………………………………………………………………………….. 100

خصوصیات و نیازهای جامعه جانبازان……………………………………………………… 101

شناخت جانباز…………………………………………………………………………………………. 106

هدف جانباز…………………………………………………………………………………………….. 107

چگونگی مقابله با مشکلات (معلولین و جانبازان)………………………………………….. 108

عنوان                                                                            صفحه

اهمیت تصویر ذهنی درافراد جانباز……………………………………………………………. 111

عوامل اهمیت مطالعه تصویر ذهنی در افراد جانباز………………………………………. 112

علل ایجاد مشکل در جانباز……………………………………………………………………….. 116

تحلیل مبانی روان‌شناختی جانباز مبتنی بر هدف…………………………………………… 116

تحقیق انجام شده در زمینه جانبازان………………………………………………………….. 121

آزمون عزت نفس آیزنگ…………………………………………………………………………… 121

فصل سوم- روش تحقیق

طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………. 124

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 124

نمونه منتخب……………………………………………………………………………………………. 125

روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………… 125

ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………. 125

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنگ…………………………………………….. 126

اعتبار پرسشنامه عزت نفس آیزنگ…………………………………………………………….. 126

روشهای آماری پژوهش…………………………………………………………………………… 126

فصل چهارم- نتایج تحقیق

  • یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………….. 129

عنوان                                                                            صفحه

  • یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه………………………………. 130

فصل پنجم- بحث ونتیجه‌گیری

1- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………….. 132

2- نتیجه پژوهش…………………………………………………………………………………….. 133

3- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………… 133

4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 133

منابع………………………………………………………………………………………………………. 135

پیوستها

جدول نمرات عزت‌نفس جانبازان………………………………………………………………… 138

جدول نمرات عزت‌نفس افراد عادی…………………………………………………………….. 139

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ……………………………………………………………………… 140

پاسخ‌نامه عزت نفس آیزنگ……………………………………………………………………….. 143


فهرست جدولها

عنوان                                                                            صفحه

جدول 1-4- یافته‌های توصیفی نمرات عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی………… 129

جدول 2-4- نتایج آزمون T مستقل برای عزت نفس جانبازان و افراد عادی….. 130

 


فهرست نمودار

عنوان                                                                            صفحه

نمودار 1-4

میانگین نمرات عزت نفس جانبازان و افراد عادی…………………………………………. 129

 

چکیده

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشی از نوع مقایسه‌ای بود و از طیق نمونه‌گیری در دسترس و تصادفی 60 متر جانباز و افراد عادی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالی عزت‌نفس آیزنگ بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن عزت‌نفس جانبازان در مقایسه با افراد عادی ردو فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتیجه حاصل شد، بین عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی تفات معنادار و محسوسی وجود ندارد.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 پایان‌نامه رشته روان‌شناسی عمومی با موضوع بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان

Author: آرتین جوهری

دیدگاهتان را بنویسید