پایان نامه مدیریت دولتی : ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 مطالب این پست :  پایان نامه مدیریت دولتی 106 صفحه

 پایان نامه مدیریت دولتی : ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهرست مطالب

      عنوان                                                                    صفحه                                                                                              

فصل اول:کلیات تحقیق   …………………………………………………. 1

         1-1 مقدمه    ………………………………………………………………..2

       1-2 بیان مساله تحقیق   …………………………………………………….3

         1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ……………………………………..4

       1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………6

       1-5 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………… 7

       1-6 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………….11

       1-7 قلمرو تحقیق     ………………………………………………………… 12

       1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها   ………………………………………………. 13

       1-9 متغیرهای تحقیق:    …………………………………………………….. 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق   ………………………………………………… 15

       2-1 مقدمه   …………………………………………………………………. 16

       2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی  ………………………………………..18

       2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی   ………………………………………….. 21

       2-4 اجزاء تعهد سازمانی   ………………………………………………….. 23

       2-5 اهمیت تعهد سازمانی   ……………………………………………….. 27

 

(یک)

2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ……………………………………….. 28

     2-7 ابعاد تعهد سازمانی   …………………………………………………. 30

     2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی   ………………………………………….. 32

     2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   …………………………………….. 34

     2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی  …………….. 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………………………….. 42

     3-1 مقدمه   ………………………………………………………………….. 43

     3-2 نوع تحقیق   ……………………………………………………… 44

     3-3 جامعه آماری   …………………………………………………….. 45

     3-4 حجم نمونه   ………………………………………………………. 46

     3-5 روش نمونه گیری   ………………………………………………. 47

     3-6 شرح پرسشنامه   ………………………………………………….   48

     3-7 روایی پرسشنامه   ………………………………………………..   49

     3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه   ………………………………………   50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) ……. 53

     4-1 مقدمه …………………………………………………………….   54

     4-2 آمار توصیفی   …………………………………………………..   55

     4-3 فرضیه 1 ………………………………………………………..   59

     4-4 فرضیه2 …………………………………………………………..     60

     4-5 فرضیه3   ………………………………………………………….   61

 

(دو)

4-6 فرضیه 4   ………………………………………………………… 63

     4-7 فرضیه 5   …………………………………………………………   64

     4-8 فرضیه6   …………………………………………………………  67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………….. 68

     5-1 نتیجه گیری   ……………………………………………………..   69

     5-2 پیشنهادات   ……………………………………………………… 70

منابع و مآخذ   ……………………………………………………………. 72

ضمائم ………………………………………………………………….. 71

 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار  به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA  ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

 

واژهای کلیدی:

تعهد سازمانی – ویژگیهای شخصی – کارکنان

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1 ـ مقدمه :

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو،2008،ص119). و یک ساختار چندبعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر،1990،ص14).

همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باکارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود پایان نامه مدیریت دولتی : ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار 106 صفحه

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

پایان نامه های مدیریت

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید