پايان نامه بررسي فتنه هاي صدر اسلام از منظر آيات و روايات


موسسه آموزش عالی امیر المومنین (ع)

 

عنوان:

بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات

 

استاد راهنما

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم رشیدپور    

 

استاد مشاور

حجت الاسلام والمسلمین امیر یزدانپرست

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان‌نامه:

فتنه از موضوعات مهم اجتماعی وسیاسی است که از منظر اسلام،شایسته نقد و تحلیل فراگیر است فتنه در آیات و روایات با معانی متعددی آمده است که از آن جمله می توان به آزمایش شرک،امتحان، انحراف، کشتن، فریب، آمیخته شدن حق و باطل اشاره نمود.با توجه به گسترده بودن مفهوم وجنبه های فتنه، در این رساله تنها به بررسی فتنه از منظر آیات وروایات در زمان پیامبر اکرم (ص) وامام علی (ع) پرداخته ایم.

فتنه یک پدیده اجتماعی و همگانی است و اختصاص به زمان و افراد خاصی نداشته و ندارد. وهر کسی،در هر شرایطی ممکن است در معرض آن قرار گیرد، این نکته ریشه در سنت الهی دارد.

لذا ما در ابتدا این رساله به مفهوم شناسی  فتنه سپس به ذکر بعضی از مصادیق فتنه های زمان پیامبر (ص) وامام علی (ع) ودر ادامه  به ذکر عوامل وشگرد های فتنه گران که از آن جمله می توان به  دلبستگی به مال و زن وفرزند وخویشان اشاره نمود ودر انتها به برخی از راههای مبازه با فتنه گران  پرداخته ایم.

واژگان کلیدی: فتنه، آزمایش، امتحان،فتنه های صدر اسلام،صدر اسلام ،بصیرت،مقابله با فتنه،حق،باطل

فهرست مطالب

تشکر. ‌أ

مقدمه. 1

کلیات.. 4

 1. تبیین موضوع: 5
 2. ضرورت تحقیق: 5
 3. پیشینه تحقیق.. 6
 4. اهداف تحقیق: 6
 5. سؤال اصلی: 7
 6. سؤالات فرعی: 7
 7. فرضیه اصلی: 7
 8. فرضیه‌های فرعی: 7

9.روش تحقیق: 8

فصل اول: مفهوم شناسی فتنه. 10

الف: معنای لغوی فتنه. 11

ب : معنای فتنه در قرآن. 12

ج) معنای فتنه در روایات: 34

جمع‌بندی: 36

اشتراک لفظی یا معنوی.. 36

فصل دوم: بررسی برخی از مصادیق فتنه‌های صدر اسلام ونحوه برخورد پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امام علی (علیه الاسلام) با این فتنه‌ها 42

 1. فتنه یهودیان اطراف مدینه: 44
 2. فتنه عبدالله بن ابی در درون مدینه. 49
 3. فتنه پیش آمده در جریان صلح حدیبیه. 54
 4. فتنه ناکثین.. 56
 5. فتنه قاسطین.. 61
 6. فتنه مارقین: 71

علل شورش خوارج.. 72

شکاف در صفوف خارجیان. 76

شرارت‌ها و وحشی‌گری‌های خارجیان. 77

اتمام‌حجت… 79

 1. فتنه حزب قاعدین: 80

فصل سوم: بررسی علل وانگیزه های ایجاد فتنه‌ 93

1 تبعیت از هوای نفس…. 95

2 دنیاطلبی و دنیاگرایی.. 99

الف) مال و ثروت… 100

ب) قدرت و ریاست… 108

3) کبرو غرور. 108

4) حسادت: 112

1) رقابت‏های قومی و قبیلگی.. 115

 1. زخم‏های شمشیر علی.. 118
 2. عقده‌های شخصی.. 121

4) اصرار بر احکام الاهی.. 123

5) تعصب: 124

6) بدعت… 127

نتیجه‌گیری: 130

فصل چهارم: شگردهای فتنه گران. 132

 1. عوام‌فریبی.. 133
 2. نشر اکاذیب… 136
 3. تهمت… 138
 4. تهدید. 140
 5. تطمیع.. 142
 6. استفاده از شعارهای خوب و جذاب… 145
 7. تحریک احساسات… 147
 8. درآمیختن حق و باطل.. 148

فصل پنجم: وظایف ما در مقابله با فتنه‌ها 150

مقدمه: 151

گفتار اول: وظایف فردی مؤمنان در برابر فتنه‌ها 153

 1. حفظ دین و ارزش‌ها 153
 2. رجوع به قرآن. 156
 3. تمسک به اهل‌بیت پیامبر. 156
 4. حفظ هوشیاری و پرهیز از سواری دادن به فتنه‌گران. 157
 5. امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر. 158
 6. شناخت و پیروی از رهبری در نظام اسلامی.. 161

گفتار دوم: وظایف نخبگان در برابر فتنه‌ها 162

 1. تقویت فرهنگ دینی.. 162
 2. الگو بودن برای دیگران. 163
 3. تلاش برای ایجاد و حفظ وحدت… 165

گفتار سوم: وظایف دولت اسلامی درمواجهه با فتنه‌ها 166

 1. تقویت معرفت و ایمان مردم. 166
 2. پیشگیری از نفوذ بیگانگان در بدن دولت… 167
 3. حفظ وحدت جامعه در پرتو ولایت‌پذیری.. 168
 4. مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع فتنه‌گران. 168
 5. بردباری و مدارا 169

نتیجه‌گیری: 172

فهرست منابع و مؤاخذ. 176

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد