پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS


 مطالب این پست : پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS 

  پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

واحد بجنورد

دانشكده مهندسی

 

پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – قدرت

 

موضوع :

بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

 

استاد راهنما :

دكتر مصطفی عیدیانی

 

نگارش :

شنتیا شهاب اردلان – صابر طبسیان

فهرست

عنوانصفحه
فصل اول : پیشگفتار 
1-1 مقدمه1
1-2 محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت1-2-1 عبور توان در مسیرهای ناخواسته12
1-2-2 ضرفیت توان خطوط انتقال3
1-3 مشخصه باپذیری خطوط انتقال3
1-3-1 محدودیت حرارتی4
1-3-2 محدودیت افت ولتاژ5
1-3-3 محدودیت پایداری6
1-4 راه حل‌ها1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سری77
1-4-2 بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط8
1-4-3 كنترل توان با تغییر زاویه قدرت8
1-5 راه حل‌های‌ كلاسیك9
1-5-1 بانك‌های خازنی سری با كلیدهای مكانیكی9
1-5-2 بانك‌های خازنی وراكتوری موازی قابل كنترل با كلیدهای مكانیكی9
1-5-3 جابجاگر فاز9
  فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS 
2-1 مقدمه11
2-2 انواع اصلی كنترل كننده های FACTS11
2-2-1 كنترل كننده‌های سری11
2-2-1-1 جبران ساز سنكرون استاتیكی به صورت سری(SSSC)11
2-2-1-2 كنترل كننده‌های انتقال توان میان خط(IPFC)12
2-2-1-3 خازن سری با كنترل تریستوری (TCSC)12
2-2-1-4 خازن سری قابل كلیدزنی با تریستور (TSSSC)12
2-2-1-5 خازن سری قابل كلید زنی با تریستور (TSSC)12
2-2-1-6 راكتور سری قابل كلید زنی با تریستور (TSSR)13
2-2-1-7 راكتور با كنترل تریستوری (TCSR)13
2-2-2 كنترل كننده‌های موازی13
2-2-2-1 جبران كننده سنكرون استاتیكی(STATCOM)13
2-2-2-2 مولد سنكرون استاتیكی (SSG)13
2-2-2-3 جبران ساز توان راكتیو استاتیكی(SVC)14
2-2-2-4 راكتور قابل كنترل با تریستور (TCR)14
2-2-2-5 راكتور قابل كلیدزنی با تریستور(TSR)14
2-2-2-6 خازن قابل كلیدزنی با تریستور (TSC)14
2-2-2-7 مولد یا جذب كننده توان راكتیو (SVG)15
2-2-2-8 سیستم توان راكتیو استاتیكی (SVS)15
2-2-2-9 ترمز مقاومتی با كنترل تریستوری (TCBR)15
2-2-3 كنترل كننده تركیبی سری – موازی15
2-2-3-1 كنترل كننده یكپارچه انتقال توان (UPFC)15
2-2-3-2 محدود كننده ولتاژ با كنترل تریستوری(TCVL)16
2-2-3-3 تنظیم كننده ولتاژ با كنترل تریتسوری (TCVR)16
2-2-3-4 جبران‌سازهای استاتیكی توان راكتیو SVC و STATCOM16
2-3 مقایسه میان SVC و STATCOM17
2-4 خازن سری كنترل شده با تریستور GTO (GCSC)18
2-5 خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC)18
2-6 خازن سری كنترل شده با تریستور (TCSC)19
فصل سوم : بررسی انواع كاربردی ادوات FACTS 
3-1 مقدمه20
3-2 منبع ولتاژ سنكرون بر پایه سوئیچینگ مبدل20
3-3 كنترل كننده توان عبوری بین خطی (IPFC)23
3-4 جبرانگر سنكرون استاتیكی سری (SSSC)28
3-5 جبرانگر سنكرون استاتیكی (STATCOM)31
3-6 آشنایی با UPFC35
3-6-1 تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری36
3-6-2 معرفی UPFC36
3-7 آشنایی با SMES38
3-7-1 نحوه كار سیستم SMES38
3-7-2 مقایسه SMES با دیگر ذخیره كننده های انرژی40
3-8 آشنایی با UPQC40
3-8-1 ساختار و وظایف UPQC41
3-9 آشنایی با HVDCLIGHT42
3-9-1 مزایای سیستم HVDCLIGHT43
3-9-2 كاربرد سیستم HVDCLIGHT44
3-9-3 عیب سیستم HVDCLIGHT46
3-9-4 بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC46
3-10 مقایسه SCC و TCR از دیدگاه هارمونیك های تزریقی به شبكه توزیع47
3-11 SVC49
3-12 مبدل های منبع ولتاژ VSC51
فصل چهارم : نتیجه گیری55
منابع58

 

فصل اول

پیشگفتار

1-1 مقدمه

این نوشتار عهده دار معرفی ادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که تحول زیادی را در بهره‌برداری و کنترل سیستمهای قدرت ایجاد خواهد کرد.

با رشد روز افزون مصرف،سیستمهای انتقال انرژی با بحران محدودیت انتقال توان مواجه هستند.این محدودیتها عملاً بخاطر حفظ پایداری و تامین سطح مجاز ولتاژ بوجود می‌آیند.بنابراین ظرفیت بهره‌برداری عملی خطوط انتقال بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خطوط که همان حد حرارتی آنهاست ، می‌باشد.این امر موجب عدم بهره برداری بهینه از سیستم‌های انتقال انرژی خواهد شد.یکی از راههای افزایش ظرفیت انتقال توان‌،‌احداث خطوط جدید است که این امر هم چندان ساده نیست ومشکلات فراوانی را به همراه دارد.

با پیشرفت صنعت نیمه هادیها و استفاده آنها در سیستم قدرت،مفهوم سیستم های انتقال انرژی انعطاف‌پذیر(FACTS) مطرح شد که بدون احداث خطوط جدید بتوان از ظرفیت واقعی سیستم انتقال استفاده کرد.

پیشرفت اخیر صنعت الکترونیک در طراحی کلیدهای نیمه هادی با قابلیت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل های منبع ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سیستم قدرت علاوه بر معرفی ادوات جدیدتر،تحولی در مفهوم FACTS بوجود آورد و سیستمهای انتقال انرژی را بسیار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد .

برای درک بهتر و شناساندن مشخصات برجسته این ادوات درقدم اول لازم است مشکلات موجود سیستم های انتقال انرژی شناسائی شوند.آنگاه راه حل های کلاسیک برای رفع آنها بیان می شوند.مبدل‌های منبع ولتاژ،که ساختار کلیه ادوات جدید FACTS بر آن استوار است در بخش بعدی مورد بحث قرار
می گردد و در خاتمه نسل جدید ادوات FACTS معرفی می شوند .

1-2 محدودیتهای انتقال توان در سیستمهای قدرت

یک سیستم قدرت از سه قسمت عمده تولید،انتقال و مصرف تشکیل شده است. هدف یک مهندس بهره‌بردار قدرت این است که توان خواسته شده مصرف‌کننده را تحت ولتاژ ثابت و فرکانس معین تامین نماید.از لحاظ کنترل روی مصرف کننده نمی توان محدودیت زیادی اعمال کرد زیرا او خریدار است و خواسته هایش باید تامین شود.

در نتیجه ، کنترل اصلی در شبکه برق روی بخش تولید و انتقال است.حالت مطلوب در سیستم تولید و انتقال این است که این سیستم بایستی قابلیت تولید و انتقال توان خواسته شده را دارا باشد.معمولاً در طراحی اولیه،این خواسته در نظر گرفته می شود.ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیل رشد مصرف،اتصال شبکه‌های دیگر به شبکه قبلی و تاسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدید و … این تعادل را بر هم زده و محدودیت هایی را در بهره ‌برداری از شبکه قدرت بوجود می آورند.

گسترش سیستم های قدرت و به هم پیوستن آنها در دو ناحیه متمایز صورت گرفت. ناحیه ای با درصد جمعیت زیاد و وجود نیروگاه های نزدیک به مصرف که توسعه سیستم قدرت را تبدیل به یک شبکه به هم‌پیوسته غربالی تبدیل کرده است ، مثل شبکه های قدرت در اروپا و شرق ایالات متحده آمریكا و ناحیه‌ای که مقدار توان عظیمی را از نیروگاههای آبی به مراکز مصرف در فواصل دور تحویل می دهد.از قبیل سیستمهای موجود در کانادا و برزیل .

الحاق شبکه‌ها به هم علاوه بر مزیت فراوانی که در برداشت،مشکلات عدیده‌ای را هم به همراه آورد. مشکلی که در انتقال توان سیستم‌های به هم پیوسته غربالی وجود دارد، عبور توان در مسیرهای ناخواسته است که به عنوان مشکل توان در حلقه[1] شناخته می شود.عبور این توان در مسیرهای ناخواسته موجب افزایش بار غیر مجاز و عدم بهره‌برداری بهینه از سیستم خواهد شد.لذا بایستی به طریقی توان عبوری از یک مسیر را کنترل نموده و از طرفی برای سیستم های انتقال انرژی طولانی مسئله توان در حلقه مشکل ساز نیست بلکه مشکل عمده در این سیستم ها ، مسئله پایداری گذرا و افت ولتاژ غیر مجاز است.به این معنی که برای حفظ پایداری شبکه و تثبیت سطح ولتاژ مجاز،توان عبوری در سیستم انتقال باید محدود شود.بر این اساس،حالت ایده‌آل یک سیستم انتقال انرژی موقعی است که :

  1. کنترل توان در مسیرهای خواسته شده انجام پذیرد.
  2. ظرفیت بهره برداری کلیه خطوط در حد ظرفیت حرارتی قرار داشته باشد.

در نتیجه مشکلات عمده در بهره‌برداری از سیستم‌های انتقال انرژی عبارتند از عبور توان در مسیرهای ناخواسته و عدم بهره‌برداری از ظرفیت سیستم‌های انتقال در حد ظرفیت حرارتی.

[1] – Loop Flow Problem

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید